CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI ZHANCHEN (VIỆT NAM)

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI ZHANCHEN (VIỆT NAM)

Địa điểm

Nhà Xưởng 1, Lô F6 (Khu B3), Đường D2 & D9, Khu Công Nghiệp Rạch Bắp, Xã An Điền, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99

Việc làm đang tuyển

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI ZHANCHEN (VIỆT NAM)

$ 15 Tr - 30 Tr VND

  • Bình Dương

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI ZHANCHEN (VIỆT NAM)

$ 17 Tr - 35 Tr VND

  • Bình Dương

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI ZHANCHEN (VIỆT NAM)

$ 20 Tr - 40 Tr VND

  • Bình Dương

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI ZHANCHEN (VIỆT NAM)

$ 20 Tr - 40 Tr VND

  • Bình Dương

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI ZHANCHEN (VIỆT NAM)

$ 17 Tr - 25 Tr VND

  • Bình Dương

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI ZHANCHEN (VIỆT NAM)

$ 20 Tr - 40 Tr VND

  • Bình Dương

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI ZHANCHEN (VIỆT NAM) Địa chỉ: Nhà Xưởng 1, Lô F6 (Khu B3), Đường D2 & D9, Khu Công Nghiệp Rạch Bắp, Xã An Điền, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Công ty sản xuất sơn (chủ yếu sản xuất sơn nội thất UV, AC)

Feedback