Công ty TNHH Workport Vietnam

Công ty TNHH Workport Vietnam

Địa điểm

số 5, đường Nguyễn Gia Thiều, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh


Thông tin công ty
  • Loại hình hoạt động: 100% vốn nước ngoài
129 followers

Việc làm đang tuyển

Công ty TNHH Workport Vietnam

$ 33 Tr - 37,4 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Workport Vietnam

$ 17,6 Tr - 22 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Workport Vietnam

$ 13,2 Tr - 26,4 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Workport Vietnam

$ 15,4 Tr - 22 Tr VND

  • Đồng Nai

Công ty TNHH Workport Vietnam

$ 19,8 Tr - 26,4 Tr VND

  • Đồng Nai

Công ty TNHH Workport Vietnam

$ 26,4 Tr - 33 Tr VND

  • Đồng Nai

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Workport Vietnam Công ty TNHH Workport Vietnam

Feedback