Công Ty TNHH Yakjin Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Yakjin Hồ Chí Minh

Địa điểm

Đường số 7, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Quận 7


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 120
  • Loại hình hoạt động: 100% vốn nước ngoài
56 followers

Việc làm đang tuyển

Công Ty TNHH Yakjin Hồ Chí Minh

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Yakjin Hồ Chí Minh

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Yakjin Hồ Chí Minh

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Yakjin Hồ Chí Minh

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Yakjin Hồ Chí Minh

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh | Bình Dương

Giới thiệu về công ty

We are aggressively expanding the overseas business to mark our presence in the global market as the leading apparel manufacturing company. Efficient production system in Vietnam, Cambodia, Indonesia, and Central America is under development.

Feedback