CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐIỆN TỰ ĐỘNG THUẬN NHẬT

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐIỆN TỰ ĐỘNG THUẬN NHẬT

Địa điểm

Một phần CN14, ô số 1, Giáp đường D1 và đường N3, Khu Công Nghiệp Sóng Thần 3, Phường Phú Tân ,Thành phố Thủ Dầu Một , Tỉnh Bình Dương.


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99

Việc làm đang tuyển

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐIỆN TỰ ĐỘNG THUẬN NHẬT

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐIỆN TỰ ĐỘNG THUẬN NHẬT

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐIỆN TỰ ĐỘNG THUẬN NHẬT Một phần CN14, ô số 1, Giáp đường D1 và đường N3, Khu Công Nghiệp Sóng Thần 3, Phường Phú Tân ,Thành phố Thủ Dầu Một , Tỉnh Bình Dương.
Feedback