Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

CONG TY VIET DELTA

Địa điểm: 20 Dinh Bo Linh ,BINH THANH

Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

Việc làm đang tuyển

Hiện tại công ty chưa có tuyển dụng mới. Hãy Follow công ty để nhận được những thông báo việc làm bằng email khi có tuyển dụng mới.

Giới thiệu về công ty

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: