Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

CONGTY CP PHU PHONG

Địa điểm: KCN TAN TAO - BINH TAN

Loại hình hoạt động: Cá nhân

Việc làm đang tuyển

Hiện tại công ty chưa có tuyển dụng mới. Hãy Follow công ty để nhận được những thông báo việc làm bằng email khi có tuyển dụng mới.

Giới thiệu về công ty

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: