Consulate General of the United States of America

Địa điểm: 04 Le Duan, Dist.01

Loại hình hoạt động: Nhà nước

Việc làm đang tuyển (1)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
American Center Assistant, FSN-7 Hồ Chí Minh Trên 17,6 Tr VND 05-10-2017

Giới thiệu về công ty

The Consulate General of the United States of America in Ho Chi Minh City is seeking an individual for employment

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: