CTC Nonwovens Vietnam Limited Company - Công ty TNHH CTC Vải Không Dệt Việt Nam

CTC Nonwovens Vietnam Limited Company - Công ty TNHH CTC Vải Không Dệt Việt Nam

Địa điểm

Lô số CN13, Đường D1, Khu công nghiệp Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương


Thông tin công ty
  • Loại hình hoạt động: 100% vốn nước ngoài

Việc làm đang tuyển

CTC Nonwovens Vietnam Limited Company - Công ty TNHH CTC Vải Không Dệt Việt Nam

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Bình Dương

Công ty TNHH CTC Vải Không Dệt Việt Nam

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Bình Dương

Giới thiệu về công ty

CTC Nonwovens Vietnam Limited Company - Công ty TNHH CTC Vải Không Dệt Việt Nam

Lô số CN13, Đường D1, Khu công nghiệp Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Feedback