Cty Bachy Soletanche Việt Nam

Cty Bachy Soletanche Việt Nam

Địa điểm

126 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3,


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99

Việc làm đang tuyển

Cty Bachy Soletanche Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

Giới thiệu về công ty

Công ty BACHY SOLETANCHE VIỆT NAM, là một thành viên của Tập đoàn SOLETANCHE BACHY có trụ sở chính tại Pháp, chuyên về nền móng và công trình ngầm.

Thông điệp từ Cty Bachy Soletanche Việt Nam

MỘT TRONG 50 NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

Feedback