Cty Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học AISC

Cty Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học AISC

Địa điểm

142 NGUYỄN THỊ MINH KHAI QUẬN 3 TPHCM


Thông tin công ty

Giới thiệu về công ty

Công ty Kiểm toán và Dịch vụ tin học AISC.

AISC là thành viên chính thức của Hội Kiểm toán
viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và Mạng lưới kế
toán quốc tế (INPACT), một tổ chức gồm các công
ty kiểm toán, kế toán độc lập trên toàn thế giới.
Chúng tôi đã và đang cung cấp dịch vụ kiểm toán
cho hơn 1000 khách hàng, trong đó có rất nhiều
khách hàng là đơn vị có lợi ích công chúng, ngân
hàng và tập đoàn lớn.

Thông điệp từ Cty Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học AISC

Gửi hồ sơ qua mail

Feedback