Cty TNHH Kuwahara Việt Nam

Địa điểm: Lo 1-9 B duong CN 11,nhom CN1, KCN Tan Binh, P.Son Ky, Q. Tan Phu

Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

Việc làm đang tuyển

Hiện tại công ty chưa có tuyển dụng mới. Hãy Follow công ty để nhận được những thông báo việc làm bằng email khi có tuyển dụng mới.

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Kuwahara Việt Nam, 100% vốn Nhật Bản.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: