Daewon Textile Vietnam

Daewon Textile Vietnam

Địa điểm

Số 01 Song Hành, P. An Phú, Q.2, HCMC


Thông tin công ty
  • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

Giới thiệu về công ty

Daewon Textile VN là một trong những công ty hàng đầu và trên 40 năm kinh nghiệm trong lãnh vực dệt sợi, nhà máy chúng tôi đặt tại KCN Nhơn Trạch I, Tỉnh Đồng Nai. Do mở rộng họat động kinh doanh, chúng tôi cần tuyển dụng ứng cử viên với các yêu cầu sau:

Daewon Textile VN Co., Ltd., one of the leading company in wool textile field in VN over 40 years experience, has factory in Nhon Trach IZ 1, Dong Nai Province. Due to the expansion of our business operations, we would like to recruit employees with the following qualifications:

Feedback