Đại học Quản lý và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Đại học Quản lý và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Đại học Quản lý và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Địa điểm

Đường 60CL, Khu đô thị Cát Lái, Phường Cát Lái, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 500-999
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
  • Website: https://www.umt.edu.vn/
1.747 followers

Giới thiệu về công ty

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ TP.HCM được thành lập với tâm huyết dành trọn cho sự nghiệp phát triển giáo dục, đóng góp công sức đưa nền giáo dục Việt Nam vươn xa trên con đường hội nhập quốc tế. Đối với chúng tôi, sự nghiệp đầu tư và phát triển giáo dục chính là sứ mạng to lớn trong việc chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng, xã hội thông qua việc đầu tư vào con người, nguồn nhân lực tương lai của đất nước.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ TP.HCM tự hào mang đến hệ thống giáo dục đại học uy tín, chất lượng và tận tâm. Là nhà đầu tư và phát triển có trách nhiệm, chúng tôi luôn chăm chút cho từng sản phẩm giáo dục, chú trọng mở rộng hệ thống chất lượng cao và áp dụng các phương pháp giáo dục theo tiêu chuẩn toàn cầu.

Thông điệp từ Đại học Quản lý và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

TẦM NHÌN: tiên phong, sáng tạo trong đột phá về đào tạo, nghiên cứu và quản trị.

SỨ MỆNH:

- Đào tạo công dân toàn cầu, khát vọng chinh phục những cơ hội không giới hạn của tương lai và đóng góp cho cộng đồng.

- Xây dựng hệ sinh thái có thế mạnh về đào tạo, kết nối và đem đến cơ hội mới cho người học, đối tác.

- Thiết lập tinh thần giáo dục khai phóng, chú trọng thực học - thực nghiệp trên nền tảng tiêu chuẩn quốc tế bền vững.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

- Chuyên nghiệp: chuyên nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu, quản trị.

- Hòa hợp: hòa hợp giữa con người với con người, con người với thiên nhiên.

- Khai phóng: khai phóng trong tư duy sáng tạo, tầm nhìn quốc tế.

SLOGAN: UMT - BỨT PHÁ MỌI GIỚI HẠN

Việc làm đang tuyển

Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế

Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế

Đại học Quản lý và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh
Chuyên viên/Nhân viên Tư vấn Hướng nghiệp Tuyển sinh

Chuyên viên/Nhân viên Tư vấn Hướng nghiệp Tuyển sinh

Đại học Quản lý và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh
Phó Trưởng phòng Phát triển chương trình

Phó Trưởng phòng Phát triển chương trình

Đại học Quản lý và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh
Chuyên viên Điều phối Phát triển chương trình

Chuyên viên Điều phối Phát triển chương trình

Đại học Quản lý và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh
Thư ký Phó Hiệu trưởng

Thư ký Phó Hiệu trưởng

Đại học Quản lý và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh
Nhân viên Y tế

Nhân viên Y tế

Đại học Quản lý và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh
Feedback