DFM Engineering

DFM Engineering

Địa điểm

Building Helios, Quang Trung Software City, District 12, HCM-City


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 80
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần

Giới thiệu về công ty

Công ty DFM Engineering hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, phát triển các sản phẩm công nghệ, ứng dụng công nghệ cho lĩnh vực: thương mại, vận tải, quảng bá sản phẩm, vui chơi giải trí và giáo dục.. DFM-Engineering có đại diện ở Châu Âu và Việt Nam.

Website: www.dfm-engineering.com

Feedback