DMSPro

Địa điểm: B6 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Qui mô công ty: 25-99

Việc làm đang tuyển

Hiện tại công ty chưa có tuyển dụng mới. Hãy Follow công ty để nhận được những thông báo việc làm bằng email khi có tuyển dụng mới.

Giới thiệu về công ty

Founded in 2011 and launch in June 6th 2012 in Viet Nam, DMSPro is the pioneer in Cloud-based Distributor Management System (DMS) – the next generation of DMS technology. DMSPro is the only secure and browser-based DMS solution that adapts to complexities needs of corporations in Viet Nam: sales team management, distributor management, streamline data management reach to outlet level.. Within 3 year since established, DMSPro is proud of being Top 3 Company leading in DMS solution in Vietnam, nearly 40 billion VND of revenue in 2013 and remarkable customer portfolio: P&G Viet Nam, Tan Hiep Phat Group, THMilk, Pinaco...

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: