ELCA Information Technology (Vietnam) Limited

Địa điểm: 5th Floor, 65 Nguyen Du, District 1, HCMC

Loại hình hoạt động: 100% vốn nước ngoàiWebsite: https://www.elca.vn/#about-us

Việc làm đang tuyển

Hiện tại công ty chưa có tuyển dụng mới. Hãy Follow công ty để nhận được những thông báo việc làm bằng email khi có tuyển dụng mới.

Giới thiệu về công ty

Established in 1998 ELCA Vietnam is one of Vietnam’s leading software development companies for Swiss and European customers. Our processes are appraised at CMMI level 3.

For more information, please refer to: www.elca.vn

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: