- Để tìm chính xác bạn nên đặt từ khóa cần tìm trong dấu nháy kép. Ví dụ: "Sales Manager".

- Tránh dùng những từ chung chung như “quản lý”, nên tìm kết hợp thêm ngành nghề, nơi làm việc,…

FE CREDIT

 • Ree Tower, 9 Doan Van Bo, Dist. 4, HCMC
 • Qui mô công ty: 15000|Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn
 • Website: https://fecredit.com.vn/
255 followers

Nghề nghiệp

Chuyên viên Kiểm Soát Chất Lượng Cuộc Gọi (QA/QC) (Mới)

 • Hồ Chí Minh
 • 10 Tr - 11 Tr VND
 • 19/10/2018

Tổng Đài Tư Vấn Tài Chính (Giờ Hành Chính, DS KH có sẵn) (Mới)

 • Hồ Chí Minh
 • 10 Tr - 20 Tr VND
 • 19/10/2018

Sales Support Assistant (Mới)

 • Hồ Chí Minh
 • 8 Tr - 10 Tr VND
 • 19/10/2018

Chuyên Viên Phê Duyệt Tín Dụng (Mới)

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 19/10/2018

Sales Payment Support Specialist (Mới)

 • Hồ Chí Minh
 • 10 Tr - 12 Tr VND
 • 19/10/2018

IT Implement Administrator (Mới)

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 19/10/2018

Nhân Viên Đào Tạo / Trainer (Mới)

 • Hồ Chí Minh
 • 10 Tr - 15 Tr VND
 • 18/10/2018

Loan Network Development Specialist - Da Nang (Mới)

 • Đà Nẵng
 • Cạnh tranh
 • 18/10/2018

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Nhà (TP. Quy Nhơn - Bình Định) (Mới)

 • Bình Định
 • 7 Tr - 12 Tr VND
 • 18/10/2018

Giám Sát Bán Hàng Kênh Kiosk - Tây Ninh (Mới)

 • Tây Ninh
 • Cạnh tranh
 • 18/10/2018

IT Helpdesk Specialist

 • Hà Nội
 • Cạnh tranh
 • 18/10/2018

Sales Support Manager

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 18/10/2018

Telesales Team Leader - Loan & Card

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 18/10/2018

HR Data Entry Collaborator

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 18/10/2018

Cộng Tác Viên Điều Phối Tài Chính

 • Hồ Chí Minh
 • 5 Tr - 8,0 Tr VND
 • 18/10/2018

Trưởng Nhóm Nhắc Phí Qua Điện Thoại - Q.TÂN BÌNH

 • Hồ Chí Minh
 • 10 Tr - 20 Tr VND
 • 18/10/2018

Nhân Viên Tư Vấn Sản Phẩm Thẻ Qua Điện Thoại (Mới)

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 17/10/2018

Giám sát bán hàng Kiosk - Đồng Tháp

 • Đồng Tháp
 • 12 Tr - 15 Tr VND
 • 17/10/2018

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 17/10/2018

HR Planning & Strategy Specialist

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 17/10/2018

Talent Acquisition Recruitment Specialist

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 17/10/2018

Risk Management Manager

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 17/10/2018

Liquidity Management Specialist

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 17/10/2018

Risk Modeling Analyst

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 17/10/2018

IT Implementation Management Specialist

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 17/10/2018

Quản Lý Bán Hàng Kênh Tiền Mặt - Miền Đông

 • Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước
 • Cạnh tranh
 • 17/10/2018

IT Database Administrator

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 16/10/2018

Sales Network Development Specialist - Ha Noi

 • Hà Nội
 • Cạnh tranh
 • 16/10/2018

Sales Network Development Specialist - Khánh Hòa, Nghệ An

 • Khánh Hòa, Nghệ An
 • Cạnh tranh
 • 16/10/2018

Area Sales Manager - Kiosk

 • Bình Dương
 • Cạnh tranh
 • 16/10/2018

Procedure and Quality Monitor Specialist

 • Hồ Chí Minh
 • 12 Tr - 15 Tr VND
 • 16/10/2018

TS – X-sell System Management Specialist

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 16/10/2018

Senior Organization Development Specialist

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 16/10/2018

Telesales Database Analytics Manager

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 16/10/2018

Cộng Tác Viên Kế Toán

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 16/10/2018

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Nhà (Cao Bằng)

 • Cao Bằng
 • 7 Tr - 12 Tr VND
 • 16/10/2018

Head of Financial Business IT Architecture Department

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 15/10/2018

Credit Card Reporting Specialist

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 15/10/2018

Finance & Risk Reporting Specialist

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 15/10/2018

Senior Business Analyst

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 15/10/2018

Legal Consulting Team Leader

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 15/10/2018

Unit Head of Marketing Communications

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 15/10/2018

Customer Service Outbound Team Leader

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 15/10/2018

IT Project Manager (Finance/Banking Domain Experienced)

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 15/10/2018

Product Analyst

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 15/10/2018

Payroll Specialist

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 15/10/2018

Sales Quality Control Specialist

 • Bình Dương
 • 10 Tr - 12 Tr VND
 • 15/10/2018

IT Business Analyst

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 15/10/2018

Documents Control Specialist

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 15/10/2018

Project Procurement Specialist (9 months)

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 15/10/2018

Procurement Team Leader

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 15/10/2018

Distribution Marketing Specialist

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 14/10/2018

Senior Portfolio Analytics Specialist

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 14/10/2018

Data Mart Integration Specialist (Oracle/SQL)

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 14/10/2018

Database Developer (Oracle/SQL)

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 14/10/2018

Admin Specialist (Assessment Specialist)

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 13/10/2018

(Senior) Data Warehouse Engineer

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 13/10/2018

Internal Audit Specialist

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 12/10/2018

Senior Fraud Control & Partner Coordinator

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 12/10/2018

Trưởng Nhóm Thu Hồi Nợ Ngoài - Ninh Thuận, Lâm Đồng

 • Ninh Thuận, Lâm Đồng
 • Cạnh tranh
 • 12/10/2018

Trưởng Nhóm Quản Lý Chứng Từ Giải Ngân

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 12/10/2018

Senior Project Manager (Innovation Center)

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 12/10/2018

Helpdesk Specialist (>17,000 users) - HCM

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 12/10/2018

Strategic Management Specialist

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 11/10/2018

Senior Reward & Policy Specialist

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 11/10/2018

Project Management Specialist

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 11/10/2018

Head of Telesales (Lead Generation-NTB)

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 11/10/2018

Senior Training Delivery Specialist

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 11/10/2018

Senior Compliance Specialist

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 11/10/2018

Senior Reporting & Analyst Specialist

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 11/10/2018

HR Operations Specialist

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 11/10/2018

Human Resource Business Partner (HRBP)

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 11/10/2018

Chuyên Viên Đối Ngoại

 • Hồ Chí Minh
 • 8 Tr - 16 Tr VND
 • 11/10/2018

Fast Cash & Cardless Cash Specialist

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 10/10/2018

Admin Specialist (Finance function)

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 10/10/2018

Application Support Specialist

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 09/10/2018

Performance Management Senior Specialist

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 08/10/2018

Organization Development Senior Specialist

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 08/10/2018

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Nhà (Hải Dương)

 • Hải Dương
 • 7 Tr - 12 Tr VND
 • 07/10/2018

Agency Improvement Specialist - Hà Nội

 • Hà Nội
 • Cạnh tranh
 • 07/10/2018

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Nhà (Lào Cai)

 • Lào Cai
 • 7 Tr - 12 Tr VND
 • 07/10/2018

Business Analyst (Deploy new Core banking - Pega)

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 07/10/2018

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Nhà (Hòa Bình)

 • Hòa Bình
 • 7 Tr - 12 Tr VND
 • 07/10/2018

Giám Sát Bán Hàng Kênh POS - Vĩnh Phúc

 • Vĩnh Phúc
 • Cạnh tranh
 • 07/10/2018

Agency Improvement Specialist - Đà Nẵng

 • Đà Nẵng
 • Cạnh tranh
 • 07/10/2018

Organization Development Specialist

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 07/10/2018

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Nhà (Nghệ An)

 • Nghệ An
 • 7 Tr - 12 Tr VND
 • 07/10/2018

Giám Sát Bán Hàng - Quản Lý Kiosk Kênh Tiền Mặt (Huế)

 • Thừa Thiên- Huế
 • 10 Tr - 15 Tr VND
 • 07/10/2018

Unit Head of Implementation Management

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 07/10/2018

Unit Head of Application Support

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 07/10/2018

Digital Marketing Manager

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 07/10/2018

Disbursal Document Team Leader

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 07/10/2018

Sales Analyst

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 06/10/2018

CTV Nhắc Nợ Qua Điện Thoại (Hà Nội)

 • Hà Nội
 • 7 Tr - 10 Tr VND
 • 04/10/2018

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Nhà (Gia Lai)

 • Quảng Bình
 • 7 Tr - 12 Tr VND
 • 02/10/2018

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Nhà (Quảng Bình)

 • Quảng Bình
 • 7 Tr - 12 Tr VND
 • 02/10/2018

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Nhà (Thừa Thiên Huế)

 • Thừa Thiên- Huế
 • 7 Tr - 12 Tr VND
 • 02/10/2018

Credit Card Reporting Specialist

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 01/10/2018

Giám Sát Bán Hàng Kênh Tiền Mặt - Đồng Tháp, An Giang, Đồng Nai

 • Đồng Tháp, Đồng Nai, An Giang
 • Cạnh tranh
 • 30/09/2018

Telesales X-sell Manager

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 30/09/2018

Sales QC - CV Quản Lý Chất Lượng Bán Hàng - Cần Thơ

 • Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang
 • Cạnh tranh
 • 30/09/2018

Giám sát văn phòng luật

 • Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang, Tây Ninh
 • 8 Tr - 10 Tr VND
 • 30/09/2018

Organization Development Trainee

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 29/09/2018

Nhân viên hỗ trợ - Phòng Thu hồi nợ pháp lý

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 25/09/2018

Giám Sát Bán Hàng Kênh POS - Hà Tĩnh

 • Hà Tĩnh
 • Cạnh tranh
 • 23/09/2018

Senior Recruitment Specialist

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 23/09/2018

Telesales Quality Control Specialist

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 22/09/2018

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Nhà_Khu Vực Mê Kông

 • Kiên Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp
 • Cạnh tranh
 • 22/09/2018

Nhân Viên Truy Tìm Thông Tin Khách Hàng_Khu Vực Mê Kông

 • Cần Thơ, Kiên Giang, Tiền Giang
 • Cạnh tranh
 • 22/09/2018

Portfolio Risk Management Specialist

 • Hồ Chí Minh
 • 12 Tr - 25 Tr VND
 • 20/09/2018

Portfolio Management Team Leader - Risk Management Department

 • Hồ Chí Minh
 • 22 Tr - 30 Tr VND
 • 20/09/2018

Giới thiệu

Phát triển từ Khối Tín Dụng Tiêu Dùng trực thuộc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), sau gần 6 năm hoạt động, FE CREDIT đã phát triển lớn mạnh thành một công ty tài chính đầu ngành với hơn 15.000 nhân viên và đối tác trải dài khắp 64 tỉnh thành trên toàn quốc, phục vụ hàng triệu người dân Việt Nam qua các sản phẩm và dịch vụ cho vay tín chấp của mình.

Tại FE CREDIT, chúng tôi chú trọng đến việc phát triển con người và văn hóa doanh nghiệp. Con người chính là tài sản quý giá nhất, là nhân tố chính tạo nên sự thành công của công ty và giúp FE CREDIT khẳng định được thương hiệu trên thị trường. Công ty chúng tôi tự hào về nguyên tắc củng cố và nuôi dưỡng con người không chỉ riêng về chính sách nhân sự mà còn trong văn hóa môi trường.

Khi gia nhập công ty của chúng tôi, bạn sẽ được phát triển nghề nghiệp và nắm bắt cơ hội được đào tạo năng lực cá nhân chuyên nghiệp để có thể đi xa và đi sâu hơn trong sự nghiệp của bản thân mình. Bên cạnh đó, chúng tôi tin rằng nhân viên của chúng tôi xứng đáng được hưởng một điều kiện làm việc tốt, ngoài chính sách bảo hiểm y tế xã hội, mà còn được hướng chế độ bảo hiểm sức khỏe và tai nạn và các hoạt động Team Building hằng năm.

Nếu bạn muốn cùng chia sẻ sứ mệnh chung – giúp người Việt tháo gỡ khó khăn tài chính và nâng cao chất lượng cuộc sống, hãy gia nhập FE CREDIT, bước vào đội ngũ của những con người đầy nhiệt huyết,dám tạo nên sự khác biệt, dám đón nhận thử thách và khát khao chiến thẳng.

Giá trịnăm thành lập22 khối phòng ban
trung tâm64 tỉnh thành có sự
hiện diện của FE CREDIT15,000 nhân viên30,000 công việc đóng góp cho xã hội

Giải Thưởng


Năm 2018, FE CREDIT đã vinh dự nằm trong Top 50 Doanh nghiệp Việt có Thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn do Anphabe tổ chức. Giải thưởng được trao dựa trên kết quả khảo sát với hơn 62,268 phản hồi từ đáp viên, quy mô hơn 674 thương hiệu nhà tuyển dụng, đại diện cho 25 ngành nghề đa dạng.

Với định hướng lấy nhân viên làm trọng tâm, những năm vừa qua, công ty đã liên tục phát triển các chính sách phúc lợi toàn diện, công bằng; không ngừng cải tiến các hoạt động đào tạo cũng như xây dựng môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, đa sắc màu, đa văn hóa với nhiều hoạt động gắn kết mang đậm tinh thần “làm hết sức, chơi hết mình”.

Phúc lợi

Sức khỏe

Gói bảo hiểm y tế bảo hiểm Aon Care và khám sức khỏe tổng quát định kỳ miễn phí tại bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế

Đãi ngộ

Thu nhập và chế độ đãi ngộ cạnh tranh
so với thị trường.

Phép năm

14 ngày phép/năm, Nghỉ lễ, Tết, thai sản và các ngày nghỉ theo quy định của Bộ Luật Lao Động

Đào tạo

Học hỏi và phát triển không ngừng qua những thử thách công việc hay các khóa đào tạo chuyên môn.

Khác

Giáng sinh, Tiệc tất niên, Xây dựng nhóm, Ngày gia đình, Ngày thể thao

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: