First Alliances

Địa điểm: 37 Ton Duc Thang, Dist.1

Qui mô công ty: 200Loại hình hoạt động: Cổ phầnWebsite: http://www.fa.net.vn/

305 followers

Việc làm đang tuyển (254)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Senior Web Java Developer Hà Nội 15 Tr - 30 Tr VND 21-10-2017
.Net Technical Leader Hà Nội 20 Tr - 25 Tr VND 21-10-2017
Data Extraction Hà Nội 40 Tr - 45 Tr VND 21-10-2017
Trưởng Phòng Kỹ Thuật Hà Nội 22 Tr - 26,4 Tr VND 21-10-2017
JAVA Team Leader Hà Nội 15 Tr - 25 Tr VND 21-10-2017
Assistant Finance Manager Hồ Chí Minh Cạnh tranh 21-10-2017
Accounting Section Manager Đồng Nai 39,6 Tr - 44 Tr VND 21-10-2017
Service Manager (Home Appliance) Hà Nội 33 Tr - 44 Tr VND 21-10-2017
SHE Manager Bình Dương 44 Tr - 55 Tr VND 21-10-2017
Assistant Design Manager (Mới) Hồ Chí Minh 35 Tr - 45 Tr VND 20-10-2017
National Sales Manager (B2B) (Mới) Hà Nội 88 Tr - 110 Tr VND 20-10-2017
Senior Auditor Hà Nội 15,4 Tr - 19,8 Tr VND 20-10-2017
ASSISTANT/ AUDIT MANAGER Hà Nội 22 Tr - 33 Tr VND 20-10-2017
Deputy Marketing Manager Hà Nội Cạnh tranh 20-10-2017
Customs Manager Hà Nội 30 Tr - 35 Tr VND 20-10-2017
Field Sales Executive Hà Nội 12 Tr - 15 Tr VND 20-10-2017
Branch Manager (Nha Trang) Khánh Hòa 30 Tr - 50 Tr VND 20-10-2017
Construction Management Staff Hà Nội 30 Tr - 35 Tr VND 20-10-2017
Design Staff Hà Nội 25 Tr - 35 Tr VND 20-10-2017
Sales Staff Hà Nội 8,8 Tr - 11 Tr VND 20-10-2017
Kế Toán Tổng Hợp (Lĩnh vực BĐS) Hà Nội Cạnh tranh 20-10-2017
TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT VẢI Hà Nội 39,6 Tr - 44 Tr VND 20-10-2017
M&E Engineer (Mới) Đồng Nai 15 Tr - 20 Tr VND 19-10-2017
Marketing Director (Mới) Hà Nội 66 Tr - 88 Tr VND 19-10-2017
CEO (Mới) Hà Nội 154 Tr - 220 Tr VND 19-10-2017
Service Staff( Restaurant Japanese) (Mới) Hồ Chí Minh 5 Tr - 6 Tr VND 19-10-2017
Trưởng phòng Quản lý sản xuất (Khuôn đúc nhựa) (Mới) Hà Nội 22 Tr - 28,6 Tr VND 19-10-2017
Trợ lý văn phòng (Mới) Hà Nội 11 Tr - 15,4 Tr VND 19-10-2017
Automation Leader Bình Dương 20 Tr - 30 Tr VND 19-10-2017
Process Engineering Manager Đồng Nai 40 Tr - 60 Tr VND 19-10-2017
Interior Project Sale Hồ Chí Minh 15 Tr - 20 Tr VND 19-10-2017
Environmental Engineer Hồ Chí Minh 8 Tr - 12 Tr VND 19-10-2017
Head of Dept. (Personal / Home Care) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 19-10-2017
Sales Executive (Chemical) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 19-10-2017
Admin cum Purchasing Manager Hà Nội Cạnh tranh 19-10-2017
Sales Support Executive (Bac Ninh) Bắc Ninh 9,9 Tr - 14,3 Tr VND 19-10-2017
Nhân viên kinh doanh kiêm trợ lý đại diện người Nhật Hà Nội 8,8 Tr - 17,6 Tr VND 19-10-2017
Software Tester Hà Nội 14,3 Tr - 22 Tr VND 19-10-2017
Quản lý nhà ăn khu công nghiệp (Quản lý khu vực) Hà Nội 17,6 Tr - 33 Tr VND 19-10-2017
Giám Đốc Điều Hành Hà Nội Cạnh tranh 19-10-2017
Nhân viên quản lý sản xuất kiêm phiên dịch (Hòa Bình) Hòa Bình 22 Tr - 33 Tr VND 19-10-2017
Sales and Marketing Executive (Bac Ninh) Bắc Ninh 13,2 Tr - 22 Tr VND 19-10-2017
Sales Supervisor (Horeca) Hà Nội 1,8 Tr - 25 Tr VND 19-10-2017
Marketing Leader Hà Nội 33 Tr - 44 Tr VND 19-10-2017
Nhân viên phòng hành chính nhân sự (Hà Nam) Hà Nam 13,2 Tr - 19,8 Tr VND 19-10-2017
Nhân viên kinh doanh Hà Nội 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 19-10-2017
Technical Manager (Medical Device) Hà Nội 40 Tr - 60 Tr VND 19-10-2017
Chuyên viên Sales & Marketing (Bắc Ninh) Bắc Ninh 17,6 Tr - 26,4 Tr VND 19-10-2017
HR & ADMIN MANAGER Hà Nội 44 Tr - 55 Tr VND 19-10-2017
SALES MANAGER (Logistics/ Forwarding) Hồ Chí Minh 25 Tr - 45 Tr VND 18-10-2017
Business Development Manager (Partnership) Hồ Chí Minh 40 Tr - 55 Tr VND 18-10-2017
Legal Affair Specialist Hà Nội 22 Tr - 33 Tr VND 18-10-2017
Giám Đốc Sales & Marketing Hồ Chí Minh 44 Tr - 55 Tr VND 18-10-2017
Ecommerce Manager Hà Nội Cạnh tranh 18-10-2017
Outbound Manager Hồ Chí Minh 40 Tr - 45 Tr VND 18-10-2017
Environmental Safety Manager (Waste Water Treatment | Hung Yen) Hưng Yên 26,4 Tr - 33 Tr VND 18-10-2017
Account Manager (Gas/LPG) Hồ Chí Minh 15 Tr - 20 Tr VND 18-10-2017
Senior C/C++ Engineer Hà Nội 33 Tr - 55 Tr VND 18-10-2017
Senior PHP Developer Hà Nội 15 Tr - 25 Tr VND 18-10-2017
Business Analyst Hà Nội 26,4 Tr - 33 Tr VND 18-10-2017
Bridge SE Hà Nội 33 Tr - 44 Tr VND 18-10-2017
Sales Online Hà Nội 14 Tr - 25 Tr VND 18-10-2017
Marketing specialist (Healthcare Industry) Hà Nội 20 Tr - 25 Tr VND 18-10-2017
Sales Engineer (Automation) Bắc Ninh 22 Tr - 33 Tr VND 18-10-2017
Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự (Bắc Ninh) Bắc Ninh 15,4 Tr - 17,6 Tr VND 18-10-2017
Customer Service Manager (Logistics Company) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 18-10-2017
Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (Bắc Ninh) Bắc Ninh 11 Tr - 13,2 Tr VND 18-10-2017
Trưởng Nhóm Quản Lý Sản Xuất (Bắc Ninh) Bắc Ninh 13,2 Tr - 19,8 Tr VND 18-10-2017
SCM Manager Hà Nội 44 Tr - 66 Tr VND 17-10-2017
Structural Detailing Engineer Hà Nội 17,6 Tr - 33 Tr VND 17-10-2017
Nhân Viên Hành Chính Cho Văn Phòng Đại Diện Hà Nội 17,6 Tr - 22 Tr VND 17-10-2017
Giám Sát/ Trưởng Phòng Quản Lý Sản Xuất (Hải Dương) Hải Dương 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 17-10-2017
Sales Executive/ Mandarin Language (Temporary Contract) Hà Nội 10 Tr - 15 Tr VND 17-10-2017
Techinical Manager - Fire Alarm Hồ Chí Minh 22 Tr - 26,4 Tr VND 17-10-2017
Senior Magento Developer Hà Nội 28,6 Tr - 44 Tr VND 17-10-2017
Service Manager - Elevator Hồ Chí Minh 33 Tr - 44 Tr VND 17-10-2017
Trưởng Nhóm Vận Hành (Huế) Thừa Thiên- Huế 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 17-10-2017
Giám Đốc Dự Án Hà Nội 21 Tr - 39 Tr VND 17-10-2017
Tư Vấn Nghiệp Vụ Cao Cấp Hà Nội 17 Tr - 31 Tr VND 17-10-2017
Chuyên Viên Cao Cấp Phát Triển Giải Pháp Hà Nội 13 Tr - 25 Tr VND 17-10-2017
Electrical Engineer/ Kỹ Sư Điện (Hải Phòng) Hải Phòng 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 17-10-2017
Kiến Trúc Sư Giải Pháp Hà Nội 13 Tr - 25 Tr VND 17-10-2017
Kiến Trúc Sư Giải Pháp Cao Cấp Hà Nội 26 Tr - 78 Tr VND 17-10-2017
PROMOTER SUPERVISOR Hà Nội 20 Tr - 30 Tr VND 17-10-2017
KA SALE SUPERVISOR Hà Nội 20 Tr - 30 Tr VND 17-10-2017
Mechanical Engineer/ Kỹ sư cơ khí (Hai Phong) Hải Phòng 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 17-10-2017
Chuyên Gia Phân Tích Thiết Kế Giải Pháp Hà Nội 17 Tr - 31 Tr VND 17-10-2017
Giám Đốc Dự Án Cao Cấp Hà Nội 26 Tr - 78 Tr VND 17-10-2017
Tư Vấn Nghiệp Vụ Hà Nội 13 Tr - 25 Tr VND 17-10-2017
Management Accounting Specialist Hà Nội 10 Tr - 15 Tr VND 17-10-2017
HEAD OF VIDEO PRODUCTION Hà Nội Cạnh tranh 17-10-2017
Sales Manager Hà Nội 25 Tr - 30 Tr VND 17-10-2017
PHP Developer Hà Nội 22 Tr - 44 Tr VND 17-10-2017
Senior Sales Executive Hà Nội 13 Tr - 15 Tr VND 17-10-2017
iOS Developer Hà Nội 19,8 Tr - 28,6 Tr VND 16-10-2017
Agency Support Head Hà Nội 40 Tr - 50 Tr VND 16-10-2017
Senior Agency Support Staff Hà Nội 18 Tr - 20 Tr VND 16-10-2017
Senior Agency Trainer Hà Nội 25 Tr - 30 Tr VND 16-10-2017
Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Hà Nội 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 16-10-2017
R&D Manager Hồ Chí Minh Cạnh tranh 16-10-2017
Team Leader / Senior Consultant Hà Nội Cạnh tranh 16-10-2017
Sales Engineer Hà Nội Cạnh tranh 16-10-2017
Account Director Hồ Chí Minh 40 Tr - 55 Tr VND 16-10-2017
Head Of Marketing Hà Nội Cạnh tranh 16-10-2017
Construction Project Director (Expat Only) Hà Nội 308 Tr - 330 Tr VND 16-10-2017
Senior Management Accountant Hà Nội Cạnh tranh 16-10-2017
Sales Manager (Technical) Hà Nội 28,6 Tr - 33 Tr VND 16-10-2017
Frontend Engineer Hà Nội 18 Tr - 25 Tr VND 16-10-2017
.Net Developer Hà Nội Cạnh tranh 16-10-2017
Sales Executive (Technical) Hà Nội 11 Tr - 15,4 Tr VND 16-10-2017
Sales Leader (Hai Phong) Hải Phòng 17 Tr - 20 Tr VND 16-10-2017
Quantitative Credit Risk Consultant Hà Nội Cạnh tranh 16-10-2017
Marketing Manager (F&B) Hồ Chí Minh 15 Tr - 20 Tr VND 16-10-2017
Regional Retail Sales Manager - North Hà Nội 30 Tr - 50 Tr VND 16-10-2017
Group Training Manager Hồ Chí Minh 55 Tr - 88 Tr VND 16-10-2017
Marketing Director Hồ Chí Minh 44 Tr - 66 Tr VND 16-10-2017
Senior Quantity Surveyor Hồ Chí Minh 40 Tr - 45 Tr VND 16-10-2017
Quản Lý Chất Lượng Khuôn Mẫu (Casting Product - Hải Phòng) Hải Phòng 22 Tr - 28,6 Tr VND 15-10-2017
Thiết Kế Cơ Khí (Hải Dương) Hải Dương 11 Tr - 12,1 Tr VND 15-10-2017
Nhân Viên Quản Lý Kho - Cửa Hàng Thời Trang (Operation Manager) Hồ Chí Minh 8 Tr - 11 Tr VND 15-10-2017
Quản Lý Sản Xuất Ngành Dệt May Hà Nội 12,1 Tr - 15,4 Tr VND 15-10-2017
Senior eSports Producer Hà Nội Cạnh tranh 15-10-2017
Senior Accoutant Hà Nội 12 Tr - 30 Tr VND 15-10-2017
Intellectual Property Communication Manager Hồ Chí Minh 50 Tr - 60 Tr VND 15-10-2017
Senior Producer Hà Nội Cạnh tranh 15-10-2017
Senior Content Marketing Specialist Hà Nội Cạnh tranh 15-10-2017
Senior Marketing Specialist Hà Nội Cạnh tranh 15-10-2017
Internal Auditor Hà Nội 12 Tr - 20 Tr VND 15-10-2017
Kiến Trúc Sư (Quản Lý Thiết Kế) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 14-10-2017
HR Coordinator Hà Nội Cạnh tranh 14-10-2017
Trưởng Phòng Nhân Sự Biết Tiếng Trung (Chinese) Hồ Chí Minh 20 Tr - 35 Tr VND 14-10-2017
Chuyên viên cao cấp (Thúc đẩy bán mảng Priority Miền Bắc) Hà Nội 19,8 Tr - 24,2 Tr VND 14-10-2017
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KINH DOANH KHDN (BBC DIRECTOR) Hà Nội 44 Tr - 88 Tr VND 14-10-2017
RECRUITMENT CONSULTANT (HEADHUNTER) Hà Nội Cạnh tranh 14-10-2017
ESS Team Leader Hà Nội 17,6 Tr - 48,4 Tr VND 13-10-2017
B2B Market Intelligence Superintendent Hồ Chí Minh 30 Tr - 40 Tr VND 13-10-2017
Account Manager Hà Nội Cạnh tranh 13-10-2017
Account Executive Hà Nội Cạnh tranh 13-10-2017
Accountant (N3 level Japanese is prefered) Hồ Chí Minh 9 Tr - 10 Tr VND 13-10-2017
Product Marketing Supervisor Hà Nội 11 Tr - 22 Tr VND 13-10-2017
Ad Sales Manager Hà Nội 22 Tr - 33 Tr VND 13-10-2017
Landscape Design Đà Nẵng 15 Tr - 25 Tr VND 13-10-2017
PR Lead Hà Nội 17,6 Tr - 33 Tr VND 13-10-2017
Suppler Quality Engineer Đồng Nai 22 Tr - 33 Tr VND 13-10-2017
Business Data Analysis & Forecasting Manager Hà Nội Cạnh tranh 13-10-2017
Civil Engineering Manager (Expat ONLY) Hà Nội 66 Tr - 110 Tr VND 13-10-2017
Procurement Manager (Expat Only) Hà Nội 66 Tr - 110 Tr VND 13-10-2017
Senior Property Management Executive Hà Nội 22 Tr - 40 Tr VND 12-10-2017
Service Engineer Hà Nội 18 Tr - 30 Tr VND 12-10-2017
Facility Manager Hà Nội 33 Tr - 55 Tr VND 12-10-2017
IT Security Executive Hà Nội 15,4 Tr - 22 Tr VND 12-10-2017
IT Administrator Hà Nội 15,4 Tr - 19,8 Tr VND 12-10-2017
PPC Manager Hà Nội 33 Tr - 55 Tr VND 12-10-2017
Engineering Manager Hà Nội 33 Tr - 55 Tr VND 12-10-2017
C++ Developer Hà Nội 13,2 Tr - 33 Tr VND 11-10-2017
Front-End Developer Hà Nội 13 Tr - 17 Tr VND 11-10-2017
Data Analyst Hà Nội 33 Tr - 44 Tr VND 11-10-2017
Senior Unity Developer Hà Nội 13,2 Tr - 33 Tr VND 11-10-2017
Architecture Director Hà Nội Cạnh tranh 11-10-2017
Python Developer Hà Nội 13,2 Tr - 33 Tr VND 11-10-2017
Kỹ thuật viên Thiết bị (100 vị trí) - Điện/Điện tử/Cơ khí Hồ Chí Minh 8,2 Tr - 8,5 Tr VND 10-10-2017
Sale Admin Hồ Chí Minh, Bình Dương 8 Tr - 10 Tr VND 10-10-2017
JAVA BACK-END ENGINEER Hà Nội 22 Tr - 35,2 Tr VND 09-10-2017
Logistic Team Leader Hà Nội 17,6 Tr - 22 Tr VND 08-10-2017
Production Manager (Painting) Hồ Chí Minh 33 Tr - 55 Tr VND 08-10-2017
Production Planning Manager Hà Nội 16 Tr - 25 Tr VND 08-10-2017
Sales Manager (Agri/Industrial Machine) Hà Nội 33 Tr - 44 Tr VND 08-10-2017
IT Security Specialist Hồ Chí Minh 18 Tr - 30 Tr VND 07-10-2017
Head of Project Management Đà Nẵng 50 Tr - 70 Tr VND 07-10-2017
ELECTRIC MAINTENANCE SUPERVISOR Hà Nội 15 Tr - 17 Tr VND 07-10-2017
Web Marketer Hồ Chí Minh 15 Tr - 30 Tr VND 07-10-2017
Process Specialist Cement Hà Nội 15,4 Tr - 22 Tr VND 07-10-2017
PR specialist Hồ Chí Minh 15 Tr - 29 Tr VND 07-10-2017
Data Scientist (Machine Learning) Hà Nội 44 Tr - 55 Tr VND 06-10-2017
System Admin Hồ Chí Minh 12 Tr - 18 Tr VND 06-10-2017
(Senior) Executive / Branding Communication Hà Nội 22 Tr - 33 Tr VND 06-10-2017
UI UX Designer Hồ Chí Minh 15 Tr - 30 Tr VND 06-10-2017
Human Resources Director Hà Nội Cạnh tranh 05-10-2017
Sales Trainer Hà Nội 22 Tr - 33 Tr VND 05-10-2017
PHP Software Architecture Hà Nội 33 Tr - 44 Tr VND 05-10-2017
Electrical Technician Building Hồ Chí Minh 8 Tr - 12 Tr VND 05-10-2017
[Zara] Store Supervisor Hà Nội 8 Tr - 12 Tr VND 05-10-2017
Direct Sales Staff (Printer) Hà Nội 15 Tr - 16 Tr VND 05-10-2017
Technical Leader (Water Purifier) Hà Nội 20 Tr - 30 Tr VND 05-10-2017
Technical Staff (Korean Speaking) Hà Nội 15,4 Tr - 22 Tr VND 05-10-2017
Technical Staff Hà Nội 15,4 Tr - 22 Tr VND 05-10-2017
Giám Sát Bán Hàng ( Khu vực Tây Bắc) Hà Nội 15,4 Tr - 22 Tr VND 05-10-2017
Project Manager (Hydropower, Civil, Infrastructure) Hà Nội 44 Tr - 110 Tr VND 05-10-2017
[Zara] Section Manager Hà Nội 10 Tr - 15 Tr VND 05-10-2017
Microsoft Dynamics SME (Microsoft Azure Subject Matter Experts) Hà Nội 39,6 Tr - 44 Tr VND 05-10-2017
Training Manager Hà Nội 33 Tr - 44 Tr VND 05-10-2017
Digital CRM & E-commerce Manager Hồ Chí Minh 40 Tr - 55 Tr VND 05-10-2017
Technical Support Engineer (Office 365/Microsoft Windows) Hà Nội 13,2 Tr - 33 Tr VND 05-10-2017
Korean Interpreter (6 Months Contract) Bắc Ninh 15,4 Tr - 22 Tr VND 05-10-2017
Sales Executive - Feeding Mechines Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 22 Tr VND 05-10-2017
Digital Marketing Manager Hồ Chí Minh 30 Tr - 40 Tr VND 05-10-2017
Industry Development Director Hà Nội 110 Tr - 176 Tr VND 05-10-2017
Sales Support Executive (Bac Ninh) Hà Nội 9,9 Tr - 14,3 Tr VND 05-10-2017
Technical Support Engineer (Microsoft Dynamics) Hà Nội 13,2 Tr - 33 Tr VND 05-10-2017
QA/Tester Tiếng Nhật Hà Nội Cạnh tranh 05-10-2017
Operation Analyst Kuala Lumpur, Malaysia 15 Tr - 20 Tr VND 05-10-2017
Account Executive Hồ Chí Minh 8 Tr - 10 Tr VND 05-10-2017
Sale Manager (Hai Phong) Hải Phòng Cạnh tranh 05-10-2017
QA/ Tester Leader Tiếng Nhật Hà Nội 11 Tr - 17,6 Tr VND 05-10-2017
Software Engineer (Operations) Hà Nội Cạnh tranh 01-10-2017
Quantitative Researcher Hà Nội 33 Tr - 44 Tr VND 01-10-2017
Kỹ Sư Cầu Nối Tiếng Nhật BRSE Hà Nội 11 Tr - 17,6 Tr VND 01-10-2017
Production Manager (Plastic) Hà Nội 25 Tr - 35 Tr VND 01-10-2017
Web Programmer Hà Nội 33 Tr - 44 Tr VND 01-10-2017
Maintenance Manager (Injection molding machine) Hà Nội 15 Tr - 25 Tr VND 01-10-2017
Software Engineer (Data Development) Hà Nội 40 Tr - 45 Tr VND 01-10-2017
Data Manager Hà Nội Cạnh tranh 01-10-2017
Software Engineer Support Hà Nội 33 Tr - 44 Tr VND 01-10-2017
Production Engineer Hà Nội 33 Tr - 44 Tr VND 01-10-2017
Assembly Supervisor (Injection Plastic Machines) Hà Nội 25 Tr - 35 Tr VND 01-10-2017
Senior Recruiter Hà Nội Cạnh tranh 30-09-2017
Senior .Net Developer Hà Nội 13,2 Tr - 19,8 Tr VND 30-09-2017
Business Analyst Hồ Chí Minh 16 Tr - 25 Tr VND 30-09-2017
Nhân viên hành chính nhân sự Hà Nội 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 29-09-2017
Assistant Manager (Environmental | Hai Duong) Hải Dương 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 29-09-2017
QC staff (Hai Phong) Hải Phòng 9 Tr - 11 Tr VND 29-09-2017
Tax & Treasury Manager Hồ Chí Minh Cạnh tranh 29-09-2017
Office Manager Hà Nội Cạnh tranh 29-09-2017
Sales Manager (Oil & Gas) Hà Nội 17,6 Tr - 33 Tr VND 29-09-2017
Sales Executive (Technical) Bắc Ninh 15,4 Tr - 22 Tr VND 29-09-2017
IT staff Hà Nội 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 29-09-2017
Key Account Manager Hà Nội 25 Tr - 30 Tr VND 28-09-2017
Sale Leader - North Hà Nội 30 Tr - 35 Tr VND 28-09-2017
Head of Legal Vietnam Hà Nội 88 Tr - 110 Tr VND 28-09-2017
HR Business Partner Hà Nội 28,6 Tr - 33 Tr VND 27-09-2017
HVAC Sales Engineer Hà Nội 15,4 Tr - 22 Tr VND 27-09-2017
[ZARA] Operations Leader/ Manager Hà Nội 6 Tr - 7 Tr VND 27-09-2017
Sales Tiếng Trung (Hải Phòng) Hải Phòng 17,6 Tr - 22 Tr VND 27-09-2017
Office Leasing Manager Hồ Chí Minh 20 Tr - 25 Tr VND 27-09-2017
Sales Construction Hồ Chí Minh 12 Tr - 15 Tr VND 26-09-2017
Accounting Associate (Japanese & English required) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 25-09-2017
Restaurant Manager Hồ Chí Minh 15 Tr - 20 Tr VND 24-09-2017
HR Manager Hà Nội 44 Tr - 66 Tr VND 24-09-2017
Head Chef (Western Cuisine) Hồ Chí Minh 15 Tr - 30 Tr VND 24-09-2017
Trưởng Phòng Thu Mua (Yêu Cầu Biết Tiếng Hoa) Hồ Chí Minh 22 Tr - 55 Tr VND 23-09-2017
Kế Toán Thuế (Đồng Nai) Đồng Nai 11 Tr - 22 Tr VND 23-09-2017
Construction Manager (Chỉ Huy Công Trường Nội thất) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 23-09-2017
Customer Services Supervisor (Manufacturing Company) Long An 26,4 Tr - 33 Tr VND 23-09-2017
Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 33 Tr VND 23-09-2017
Branch Manager Hồ Chí Minh 22 Tr - 66 Tr VND 22-09-2017
Service Engineer - Electrical/Electronics Hồ Chí Minh 15 Tr - 22 Tr VND 22-09-2017
Junior/Senior Auditor ( Outsource Service company) Hồ Chí Minh 7 Tr - 17 Tr VND 22-09-2017
ISO14001 Staff Hưng Yên 26,4 Tr - 33 Tr VND 21-09-2017
Phó Ban Thanh Tra Xây Dựng Hà Nội 55 Tr - 88 Tr VND 21-09-2017
Phó Ban Thiết Kế Hà Nội 60 Tr - 70 Tr VND 21-09-2017
Secretary and Interpreter (Vietnamese and Japanese) Hà Nội 26,4 Tr - 33 Tr VND 21-09-2017
Kỹ Sư Hệ Thống (Bảo Mật) Hà Nội 14 Tr - 20 Tr VND 21-09-2017
Kỹ Sư Hệ Thống (Máy Chủ/Lưu Trữ) Hà Nội 14 Tr - 20 Tr VND 21-09-2017
Asset Management Assistant Manager Hà Nội 30 Tr - 40 Tr VND 21-09-2017

Giới thiệu về công ty

Established in 1998, First Alliances is the most well-known as the leading HR consultancy in Viet Nam. We are proud to be the pioneer and constantly contributing to upgrade the Staffing & Recruiting landscape of Vietnam. After approximately two decades in the business, First Alliances has established on nationwide basics with offices based in Hanoi and Ho Chi Minh City. Our reputable in Executive Search and Selection field is highly recognized among MNCs and local giants.

First Alliances’ mission is to provide tailored recruitment services to our local and international clients’ ambitions to actively acquire and retain talent. Our well-established database, industry-centric insights, and a dynamic team of well-trained recruitment professionals have enabled us to successfully bring together talented candidates and reputable employers over the last 17 years.

Thông điệp từ First Alliances

Vietnam's Leading HR Specialist

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: