FUJI FURUKAWA E&C (VIETNAM)

FUJI FURUKAWA E&C (VIETNAM)

Địa điểm

Tầng 11, Toà Nhà 194 Golden, 473 Điện Biên Phủ, P. 25


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99

Việc làm đang tuyển

FUJI FURUKAWA E&C (VIETNAM)

$ Cạnh tranh

  • Bà Rịa - Vũng Tàu | Hồ Chí Minh | Bình Dương

FUJI FURUKAWA E&C (VIETNAM)

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh | Bình Dương | Đồng Nai

Giới thiệu về công ty

Công ty có 100 % vốn đầu tư nước ngoài. Họat động kinh doanh của công ty là thiết kế và xây dựng lắp đặt các hệt thống cơ khí, điện và nhà xưởng, bao gồm thiết kế, lập bản vẽ chi tiết, Autocad, thương mại, vận chuyển, lắp đặt và xây dựng.

Feedback