Hansoll Vietnam Co., Ltd.

Địa điểm: kcn Bau Xeo - Trang Bom - Dong Nai

Qui mô công ty: 3280Loại hình hoạt động: 100% vốn nước ngoài

Việc làm đang tuyển

Hiện tại công ty chưa có tuyển dụng mới. Hãy Follow công ty để nhận được những thông báo việc làm bằng email khi có tuyển dụng mới.

Giới thiệu về công ty

Hansoll Vietnam Co., Ltd. (HSV) is an enterprise with 100% foreign invested capital.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: