Hệ thống đào tạo lập trình viên Quốc tế Aprotrain Aptech

Hệ thống đào tạo lập trình viên Quốc tế Aprotrain Aptech

Địa điểm

Tầng 4, 285 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội


Thông tin công ty
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần

Việc làm đang tuyển

Hệ thống đào tạo lập trình viên Quốc tế Aprotrain Aptech

$ 6 Tr - 12 Tr VND

  • Hà Nội

Trường Đào tạo Mỹ Thuật Đa Phương tiện Arena Multimedia

$ 2 Tr - 5 Tr VND

  • Hà Nội

Hệ thống đào tạo lập trình viên Quốc tế Aprotrain Aptech

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Hà Nội

Hệ thống đào tạo lập trình viên Quốc tế Aprotrain Aptech

$ 6 Tr - 15 Tr VND

  • Hà Nội

Hệ thống đào tạo lập trình viên Quốc tế Aprotrain Aptech

$ 8 Tr - 20 Tr VND

  • Hà Nội

Hệ thống đào tạo lập trình viên Quốc tế Aprotrain Aptech

$ 6 Tr - 9 Tr VND

  • Hà Nội

Giới thiệu về công ty

APTECH là tập đoàn đào tạo Công nghệ Thông tin hàng đầu, cấp chứng chỉ Quốc tế. Các Trung tâm Đào tạo Lập trình viên Quốc tế APTECH tại Việt Nam là thành viên trong số hơn 3.000 trung tâm đào tạo của Tập đoàn APTECH có mặt ở 52 quốc gia. Để đáp ứng nhu cầu phát triển không ngừng, APROTRAIN-APTECH cần tuyển vị trí:

Feedback