Hoang Duc Pharmaceutical & Medical Supplies co, Ltd.

Hoang Duc Pharmaceutical & Medical Supplies co, Ltd.

Địa điểm

12 Nguyễn Hiền, Phường 4, Quận 3


Thông tin công ty
 • Qui mô công ty: 400 nhân viên
 • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn
 • Website: www.hoangduc.net
4.267 followers

Giới thiệu về công ty

HOANG DUC PHARMACEUTICAL & MEDICAL SUPPLIES CO., LTD.
HOANG DUC Pharmaceutical & Medical Supplies Co. is one of the first private pharmaceutical distribution companies in Vietnam. With the team of nearly 300 employees nationwide, Hoang Duc is setting a brand new standard of excellence.
To expand on our current business in Vietnam, we are looking for qualified candidates to join our team in Ho Chi Minh City. The selected candidates will be offered a professional working environment with a lot of opportunities for personal development and competition remuneration package.
Website: www.hoangduc.net

Hình ảnh công ty

Việc làm đang tuyển

Dược sĩ chuyên môn

Dược sĩ chuyên môn

Hoang Duc Pharmaceutical & Medical Supplies co, Ltd.

$ Cạnh tranh

 • Long An
Chuyên viên Quản lý Chất lượng

Chuyên viên Quản lý Chất lượng

Hoang Duc Pharmaceutical & Medical Supplies co, Ltd.

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội
Thủ kho

Thủ kho

Hoang Duc Pharmaceutical & Medical Supplies co, Ltd.

$ Cạnh tranh

 • Long An
Nhân viên Quản lý Chất lượng Sản phẩm

Nhân viên Quản lý Chất lượng Sản phẩm

Hoang Duc Pharmaceutical & Medical Supplies co, Ltd.

$ Cạnh tranh

 • Long An
Nhân viên Nhập Xuất hàng (Admin Data Kho)

Nhân viên Nhập Xuất hàng (Admin Data Kho)

Hoang Duc Pharmaceutical & Medical Supplies co, Ltd.

$ Cạnh tranh

 • Long An
Chuyên viên Kỹ thuật

Chuyên viên Kỹ thuật

Hoang Duc Pharmaceutical & Medical Supplies Co, Ltd.

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh
Trưởng nhóm Đóng gói sản phẩm

Trưởng nhóm Đóng gói sản phẩm

Hoang Duc Pharmaceutical & Medical Supplies co, Ltd.

$ Cạnh tranh

 • Long An
Quản lý Kinh doanh Khu vực

Quản lý Kinh doanh Khu vực

Hoang Duc Pharmaceutical & Medical Supplies co, Ltd.

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh | Cần Thơ
Trưởng Bộ phận Kho

Trưởng Bộ phận Kho

Hoang Duc Pharmaceutical & Medical Supplies co, Ltd.

$ Cạnh tranh

 • Long An
Feedback