HOYA LENS VIETNAM LTD

HOYA LENS VIETNAM LTD

Địa điểm

No. 20, Street 4, VSIP II, Hoa Phu, Thu Dau Mot, Binh Duong


Thông tin công ty
  • Loại hình hoạt động: Công ty đa quốc gia
312 followers

Việc làm đang tuyển

HOYA LENS VIETNAM LTD

$ Cạnh tranh

  • Quảng Ngãi
(Mới)

HOYA LENS VIETNAM LTD

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương

HOYA LENS VIETNAM LTD

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương | Hồ Chí Minh

HOYA LENS VIETNAM LTD

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương | Hồ Chí Minh

HOYA LENS VIETNAM LTD

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh | Bình Dương

HOYA LENS VIETNAM LTD

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh | Bình Dương

Giới thiệu về công ty

We, HOYA LENS VIETNAM LTD, a well-known Japanese Corporation of manufacturing Eyeglass Lens newly-established in VSIP II, are looking for experienced and energetic candidates to join our team.

Feedback