HSBC Vietnam

Địa điểm: The Metropolitan, 235 Dong Khoi Street, District 1, HCMC

Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạnWebsite: www.hsbcvncareer.com/

Việc làm đang tuyển (21)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
FCC Operations Manager, FCC Operations Hồ Chí Minh Cạnh tranh 18-01-2018
FCC Operations Investigator, FCC Operations Hồ Chí Minh Cạnh tranh 18-01-2018
FCC Operations Assistant, FCC Operations Hồ Chí Minh Cạnh tranh 18-01-2018
Premier Relationship Officer Hồ Chí Minh Cạnh tranh 18-01-2018
Head of Financial Crime Threat Mitigation (FCTM) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 18-01-2018
Customer Relations Manager Hồ Chí Minh Cạnh tranh 17-01-2018
Corporate Credit Support Manager, Wholesale Banking (Band 5) Hà Nội Cạnh tranh 16-01-2018
HR Officer (1 year contract) Hà Nội Cạnh tranh 16-01-2018
Incentive Management Manager, RBWM Hồ Chí Minh Cạnh tranh 16-01-2018
GTRF Transaction Services Associate (Trade Finance Officer) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 15-01-2018
AML Investigation Quality Assurance Manager Hồ Chí Minh Cạnh tranh 12-01-2018
Head of Credit Portfolio Management Hồ Chí Minh Cạnh tranh 12-01-2018
Corporate Credit Support Manager, Wholesale Banking Hồ Chí Minh Cạnh tranh 12-01-2018
Financial Crime Threat Mitigation (FCTM) Assistant Manager Hồ Chí Minh Cạnh tranh 10-01-2018
Fraud Risk Assistant Manager Hồ Chí Minh Cạnh tranh 10-01-2018
Contact Centre Services & Sales Representative - Inbound Hồ Chí Minh Cạnh tranh 03-01-2018
Verification Assistant, RBWM Hồ Chí Minh Cạnh tranh 03-01-2018
Premium Banking Assistant Hồ Chí Minh Cạnh tranh 03-01-2018
Mobile Sales Assistant Hồ Chí Minh Cạnh tranh 03-01-2018
Contact Centre Service and Sales Representative - Outbound Hồ Chí Minh Cạnh tranh 03-01-2018
Credit Assessment ELA Manager (Retail Credit Approver) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 21-12-2017

Giới thiệu về công ty

HSBC, one of the leading banking and financial service organisations in the world, is looking for a high-calibre Vietnamese candidates for its offices. The job offers excellent career potential and attractive remuneration packages.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: