Hwa Soo Textile HCMC Representative Office

Hwa Soo Textile HCMC Representative Office

Địa điểm

59, Phan Khiem Ich Street, Hung Gia 04, Tan Phong Ward, District 7


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: Ít hơn 10

Giới thiệu về công ty

Hwa Soo Textile Co., LTD is a supplier of fabric, with headquarter locating in Seoul, Korea.
Feedback