Intel Products Vietnam

Intel Products Vietnam

Địa điểm

Lot I2, Road D1, Saigon Hi-Tech Park, Dist.9, HCMC


Thông tin công ty
  • Loại hình hoạt động: 100% vốn nước ngoài
  • Website: http://intel.com/
144 followers

Việc làm đang tuyển

Intel Products Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Intel Products Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Intel Products Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Giới thiệu về công ty

INTEL MAKES POSSIBLE THE MOST AMAZING EXPERIENCES OF THE FUTURE.

Feedback