Isuzu Tec Viet Nam

Isuzu Tec Viet Nam

Địa điểm

ISUZU TEC VIETNAM M1- Module 5, Lô D, Đường N2,KCN Nam Tân Uyên, P. Khánh Bình, TX Tân Uyên, T. Bình Dương, Việt Nam


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99

Việc làm đang tuyển

Isuzu Tec Viet Nam

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Bình Dương

Isuzu Tec Viet Nam

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Bình Dương
(Mới)

Isuzu Tec Viet Nam

$ 7 Tr - 11 Tr VND

  • Bình Dương

Isuzu Tec Viet Nam

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Bình Dương

Isuzu Tec Viet Nam

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Bình Dương

Isuzu Tec Viet Nam

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Bình Dương

Giới thiệu về công ty

công ty thiết kế, chế tạo máy kiểm tra, máy lắp ráp tự động

Feedback