Leaping Ape (Vietnam) Logistics Co.,Ltd.

Leaping Ape (Vietnam) Logistics Co.,Ltd.

Địa điểm

Phòng số 36, Tầng 9, Tòa nhà số 180, 192 đường Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99

Giới thiệu về công ty

LEAPING APE (VIETNAM) LOGISTICS CO., LTD Phòng số 36, Tầng 9, Tòa nhà số 180, 192 đường Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Feedback