LienVietPostBank

Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Qui mô công ty: 4000Loại hình hoạt động: Cổ phầnWebsite: http://jobs.lienvietpostbank.com.vn/

Việc làm đang tuyển (186)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Hà Nội - PGD lớn Thường Tín - Chuyên viên Giám sát Hoạt động (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 22-11-2017
Nghệ An - Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp/Cá nhân (Mới) Nghệ An Cạnh tranh 22-11-2017
Hà Nội - PGD lớn Sơn Tây - Chuyên viên Giám sát hoạt động (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 22-11-2017
Khánh Hòa - Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên (Mới) Khánh Hòa Cạnh tranh 22-11-2017
Ninh Bình - Giám đốc Phòng Giao dịch Kim Sơn (Mới) Ninh Bình Cạnh tranh 22-11-2017
Tuyên Quang - Chuyên viên Tổ Quản lý Phòng giao dịch Bưu điện Tuyên Quang Cạnh tranh 22-11-2017
Quảng Ninh - Chuyên viên Giám sát hoạt động & Giao dịch viên Quảng Ninh Cạnh tranh 22-11-2017
Hà Nam - Phòng giao dịch Bình Lục - Kiểm soát viên Hà Nam Cạnh tranh 22-11-2017
Lâm Đồng - Tuyển dụng các vị trí Kiểm soát viên, Chuyên viên & Giao dịch viên Lâm Đồng Cạnh tranh 22-11-2017
HO - Khối Kiểm Toán Nội Bộ - Chuyên Viên Phòng Kiểm Toán Tín Dụng Hà Nội Cạnh tranh 22-11-2017
HO - Chi Nhánh Xuân Mai - Tổ Trưởng Tổ Giám Sát Kinh Doanh Và Xử Lý Nợ Hà Nội Cạnh tranh 22-11-2017
HO - Phó Giám Đốc Khối Kiêm Trưởng Phòng Nghiên Cứu Chiến Lược Và Phân Tích Kinh Tế Hà Nội Cạnh tranh 22-11-2017
HO - Khối Kiểm Toán Nội Bộ - Chuyên Viên Phòng Kiểm Toán Phi Tín Dụng Hà Nội Cạnh tranh 22-11-2017
Ninh Bình - Chuyên Viên Giám Sát Hoạt Động (Mới) Ninh Bình, Khác Cạnh tranh 21-11-2017
Dak Lak - Tuyển Dụng Các Vị Trí Chuyên Viên & Kiểm Ngân (Mới) Dak Lak Cạnh tranh 21-11-2017
Hà Nội - Giám Đốc Chi Nhánh Gia Lâm, Ba Vì (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 21-11-2017
Khu vực Hà Nội - Gia Lâm, Ba Vì - Trưởng/Phó Phòng Khách hàng (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 21-11-2017
Khu Vực Hà Nội - Gia Lâm, Ba Vì - Trưởng/Phó Phòng Giám Sát Hoạt Động (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 21-11-2017
Khu vực Hà Nội - Gia Lâm, Ba Vì - Trưởng/Phó phòng Kế toán Ngân quỹ (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 21-11-2017
Lâm Đồng - Tuyển Dụng Các Vị Trí Chuyên Viên (Mới) Lâm Đồng Cạnh tranh 21-11-2017
TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội - Nhân Viên Bảo Vệ Hồ Chí Minh, Hà Nội Cạnh tranh 21-11-2017
HO - Khối Nghiên Cứu Chiến Lược & Quan Hệ Kinh Doanh Quốc Tế - Chuyên Viên Ban Quan Hệ Quốc Tế Hà Nội Cạnh tranh 20-11-2017
HO - Khối Công Nghệ Thông Tin - Chuyên Viên An Ninh Thông Tin Hà Nội Cạnh tranh 20-11-2017
HO - Khối Quản Lý & Phát Triển Doanh Nghiệp - Chuyên Viên Nhận Diện Thương Hiệu Hà Nội Cạnh tranh 20-11-2017
HO - Trung Tâm Kinh Doanh Ví Việt - Tổng Đài Viên Hà Nội Cạnh tranh 20-11-2017
HO - Sơn Tây - Phó Giám Đốc Kiêm Tổ Trưởng Tổ Thẩm Định Trung Tâm Hỗ Trợ Kinh Doanh Hà Nội Cạnh tranh 20-11-2017
Hà Giang - Chuyên Viên Khách Hàng Hà Giang Cạnh tranh 20-11-2017
Hà Nội - Giao dịch viên - Tháng 09/2017 Hà Nội Cạnh tranh 19-11-2017
Hà Tĩnh - Tổ trưởng Tổ Quản lý Phòng giao dịch Bưu điện & Giao dịch viên Hà Tĩnh Cạnh tranh 19-11-2017
Hà Nội - Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Tháng 09/2017 Hà Nội Cạnh tranh 19-11-2017
Hà Nội - Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp - Tháng 09/2017 Hà Nội Cạnh tranh 19-11-2017
HO - Chuyên Viên Sự Kiện Hà Nội Cạnh tranh 17-11-2017
HO - Chuyên Viên Quan Hệ Công Chúng & Quảng Bá Thương Hiệu Hà Nội Cạnh tranh 17-11-2017
Toàn Quốc - Chuyên Viên Tổ Ngân Hàng Điện Tử Tại Các Chi Nhánh Hồ Chí Minh, Hà Nội, An Giang Cạnh tranh 17-11-2017
HO - Khối Thanh Toán - Chuyên Viên Thanh Toán Trong Nước Hà Nội Cạnh tranh 17-11-2017
HO - Khối Sản Phẩm - Chuyên Viên Hỗ Trợ Vận Hành Hà Nội Cạnh tranh 16-11-2017
HO - Khối Quản Lý & Phát Triển Doanh Nghiệp - Chuyên Viên Quan Hệ Công Chúng & Quảng Bá Thương Hiệu Hà Nội Cạnh tranh 16-11-2017
HO - Khối Quản Lý & Phát Triển Doanh Nghiệp - Chuyên Viên Sự Kiện Hà Nội Cạnh tranh 16-11-2017
HO - Khối Quản Lý & Phát Triển Doanh Nghiệp - Chuyên Viên Nhận Diện Thương Hiệu Hà Nội Cạnh tranh 16-11-2017
HO - Khối Pháp Chế & Quản Lý Rủi Ro - Chuyên Viên Ban Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Hà Nội Cạnh tranh 16-11-2017
HO - Khối Nhân Sự - Chuyên Viên Ban Quan Hệ Lao Động Hà Nội Cạnh tranh 16-11-2017
HO - Khối Ngân Hàng Điện Tử - Lập Trình Viên Mobile (Android/IOS) Hà Nội Cạnh tranh 16-11-2017
HO - Khối Ngân Hàng Điện Tử - Lập Trình Viên Java Hà Nội Cạnh tranh 16-11-2017
HO - Khối Ngân Hàng Điện Tử - Lập Trình Viên PHP Hà Nội Cạnh tranh 16-11-2017
HO - Khối Ngân Hàng Điện Tử - Lập Trình Viên Bigdata Hà Nội Cạnh tranh 16-11-2017
HO - Chuyên Viên Nghiên Cứu Chiến Lược & Phân Tích Kinh Tế Hà Nội Cạnh tranh 16-11-2017
Khu Vực Hà Nội - Gia Lâm, Ba Vì - Trưởng/Phó Phòng Giám Sát Hoạt Động Hà Nội Cạnh tranh 16-11-2017
Lâm Đồng - Tuyển Dụng Các Vị Trí Chuyên Viên Lâm Đồng Cạnh tranh 16-11-2017
Khu vực Hà Nội - Gia Lâm, Ba Vì - Trưởng/Phó Phòng Khách hàng Hà Nội Cạnh tranh 16-11-2017
Hà Nội - Giám Đốc Chi Nhánh Gia Lâm, Ba Vì Hà Nội Cạnh tranh 16-11-2017
HO - Khối Văn Phòng - Chuyên Viên Ban Xây Dựng Cơ Bản Hà Nội Cạnh tranh 16-11-2017
HO - Chi Nhánh Ba Vì - Chuyên Viên Tổ Thẩm Định - Trung Tâm Hỗ Trợ Kinh Doanh Hà Nội Cạnh tranh 16-11-2017
HO - Giám Đốc/Phó Giám Đốc Trung Tâm Hỗ Trợ Kinh Doanh Tại Ba Vì - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 16-11-2017
HO - Chi Nhánh Ba Vì - Chuyên Viên Tổ Giám Sát Kinh Doanh Và Xử Lý Nợ Hà Nội Cạnh tranh 16-11-2017
HO - Khối Ngân Hàng Điện Tử - Chuyên Viên Thiết Kế (Web & Ứng Dụng Di Động) Hà Nội Cạnh tranh 16-11-2017
Dak Lak - Tuyển Dụng Các Vị Trí Chuyên Viên & Kiểm Ngân Dak Lak Cạnh tranh 16-11-2017
Thanh Hóa - Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân, Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp, Giao Dịch Viên Thanh Hóa Cạnh tranh 16-11-2017
Hà Nội - Chi Nhánh Gia Lâm, Ba Vì - Tuyển Dụng Các Vị Trí Phòng Giám Sát Hoạt Động Hà Nội Cạnh tranh 16-11-2017
Hà Nội - Chi Nhánh Gia Lâm, Ba Vì - Tuyển Dụng Các Vị Trí Phòng Kế Toán Ngân Quỹ Hà Nội Cạnh tranh 16-11-2017
HO - Khối Pháp Chế & Quản Lý Rủi Ro - Chuyên Viên Ban Giám Sát Kinh Doanh Hà Nội Cạnh tranh 16-11-2017
Hải Phòng - Tuyển Dụng Các Vị Trí Chuyên Viên Và Giao Dịch Viên Hải Phòng Cạnh tranh 16-11-2017
Hà Nội - PGD Lớn Sơn Tây - Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân/Doanh Nghiệp Hà Nội Cạnh tranh 16-11-2017
Hà Tĩnh - Tuyển Dụng Các Vị Trí Tổ Trưởng & Chuyên Viên Hà Tĩnh Cạnh tranh 16-11-2017
Huế - Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Thừa Thiên- Huế Cạnh tranh 16-11-2017
Hà Nội - Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Hà Nội Cạnh tranh 16-11-2017
Hà Nội - Giao Dịch Viên Hà Nội Cạnh tranh 16-11-2017
HO - Khối Pháp Chế & Quản Lý Rủi Ro - Chuyên Viên Phòng Quản Lý Rủi Ro & Phòng, Chống Rửa Tiền Hà Nội Cạnh tranh 16-11-2017
HO - Khối Pháp Chế & Quản Lý Rủi Ro - Chuyên Viên Ban Văn Bản Định Chế Hà Nội Cạnh tranh 16-11-2017
HO - Khối Sản phẩm - Trưởng Ban Chính sách giá Hà Nội Cạnh tranh 16-11-2017
HO - Khối Nhân Sự - Chuyên Viên Tuyển Dụng Hà Nội Cạnh tranh 16-11-2017
HO - Khối Nhân Sự - Chuyên Viên Tiền Lương & Phúc Lợi Hà Nội Cạnh tranh 16-11-2017
HO - Khối Sản Phẩm - Chuyên Viên Ban Chính Sách Giá Hà Nội Cạnh tranh 16-11-2017
Hà Nội - Chi Nhánh Ba Vì, Gia Lâm - Tuyển Dụng Các Vị Trí Phòng Khách Hàng Hà Nội Cạnh tranh 16-11-2017
HO - Khối Nhân Sự - Chuyên Viên Phát Triển Nguồn Và Thương Hiệu Tuyển Dụng Hà Nội Cạnh tranh 16-11-2017
HO - Khối Nhân Sự - Chuyên Viên Chính Sách Nhân Sự Hà Nội Cạnh tranh 16-11-2017
Điện Biên - Chuyên Viên Quản Lý PGD Bưu Điện Điện Biên Cạnh tranh 16-11-2017
HO - Khối Quản Lý & Phát Triển Doanh Nghiệp - Chuyên Viên Ban Phát Triển Mạng Lưới Hà Nội Cạnh tranh 16-11-2017
Phó Giám Đốc Khối Quản Lý & Phát Triển Doanh Nghiệp Kiêm Trưởng Phòng Quan Hệ Công Chúng Hà Nội Cạnh tranh 16-11-2017
Hà Nội - Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Hà Nội Cạnh tranh 16-11-2017
Dung Quất - PGD Đức Phổ - Giao Dịch Viên Quảng Ngãi Cạnh tranh 16-11-2017
Ninh Thuận - PGD Ninh Hải - Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ninh Thuận Cạnh tranh 16-11-2017
Hà Nội - Phòng Giao Dịch Lớn Sơn Tây - Phó Giám Đốc Phụ Trách Kinh Doanh Hà Nội Cạnh tranh 15-11-2017
Ninh Bình - Giám đốc Phòng Giao dịch Kim Sơn Ninh Bình, KV Bắc Trung Bộ Cạnh tranh 15-11-2017
Hà Nội - Chuyên Viên Hỗ Trợ Phát Triển Kinh Doanh Hà Nội Cạnh tranh 15-11-2017
Hà Nội - PGD Lớn Đông Anh - Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Hà Nội Cạnh tranh 15-11-2017
Ninh Bình - Chuyên Viên Giám Sát Hoạt Động Ninh Bình, KV Bắc Trung Bộ Cạnh tranh 15-11-2017
Khu vực Hà Nội - Phó Trưởng Phòng Khách hàng Hà Nội Cạnh tranh 15-11-2017
Hà Nam - Chuyên Viên Khách Hàng, Chuyên Viên Giám Sát Hoạt Động Hà Nam Cạnh tranh 15-11-2017
Hòa Bình - Chuyên Viên Khách Hàng, Giao Dịch Viên Hòa Bình Cạnh tranh 15-11-2017
Hà Nội - Tổ Trưởng Phòng Khách Hàng Hà Nội Cạnh tranh 15-11-2017
Hà Nội - PGD Lớn Sơn Tây - Chuyên Viên Giám Sát Hoạt Động Hà Nội Cạnh tranh 15-11-2017
Hà Nội - Chi Nhánh Xuân Mai - Tổ Trưởng Khách Hàng Doanh Nghiệp Hà Nội Cạnh tranh 15-11-2017
Khánh Hòa - Chuyên Viên Khách Hàng, Giao Dịch Viên Khánh Hòa Cạnh tranh 15-11-2017
Nghệ An - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Nghệ An Cạnh tranh 13-11-2017
Quảng Bình - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Quảng Bình Cạnh tranh 13-11-2017
Quảng Trị - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Quảng Trị Cạnh tranh 13-11-2017
Quảng Ngãi - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Quảng Ngãi Cạnh tranh 13-11-2017
Hải Phòng - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Hải Phòng Cạnh tranh 13-11-2017
Kon Tum - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Kon Tum Cạnh tranh 13-11-2017
Hải Dương - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Hải Dương Cạnh tranh 13-11-2017
Thái Bình - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Thái Bình Cạnh tranh 13-11-2017
Phú Thọ - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Phú Thọ Cạnh tranh 13-11-2017
Quảng Ninh - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Quảng Ninh Cạnh tranh 13-11-2017
Lai Châu - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Lai Châu Cạnh tranh 13-11-2017
Lâm Đồng - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Lâm Đồng Cạnh tranh 13-11-2017
Khánh Hòa - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Khánh Hòa Cạnh tranh 13-11-2017
Ninh Thuận - Chuyên viên Khách hàng cá nhân Ninh Thuận Cạnh tranh 13-11-2017
Yên Bái - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Yên Bái Cạnh tranh 13-11-2017
Huế - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Thừa Thiên- Huế Cạnh tranh 13-11-2017
Ninh Thuận - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Ninh Thuận Cạnh tranh 13-11-2017
Lạng Sơn - Trưởng phòng Giám sát hoạt động Lạng Sơn Cạnh tranh 13-11-2017
Thái Nguyên - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Thái Nguyên Cạnh tranh 13-11-2017
Hòa Bình - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Hòa Bình Cạnh tranh 13-11-2017
Quảng Nam - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Quảng Nam Cạnh tranh 13-11-2017
Vĩnh Phúc - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Vĩnh Phúc Cạnh tranh 13-11-2017
Khu vực Hà Nội - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Hà Nội Cạnh tranh 13-11-2017
Nam Định - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Nam Định Cạnh tranh 13-11-2017
Hà Nam - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Hà Nam Cạnh tranh 12-11-2017
Hà Giang - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Hà Giang Cạnh tranh 12-11-2017
Đà Nẵng - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Đà Nẵng Cạnh tranh 12-11-2017
Điện Biên - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Điện Biên Cạnh tranh 12-11-2017
Dak Nông - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Dak Nông Cạnh tranh 12-11-2017
Thanh Hóa, Nam Định - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Thanh Hóa Cạnh tranh 12-11-2017
Gia Lai - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Gia Lai Cạnh tranh 12-11-2017
Cao Bằng - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Cao Bằng Cạnh tranh 12-11-2017
Vĩnh Phúc - Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên Quảng Bình Cạnh tranh 08-11-2017
HO - Khối Nghiên Cứu Chiến Lược & Quan Hệ Kinh Doanh Quốc Tế - Chuyên Viên Thẩm Định Định Chế Tài Chính Hà Nội Cạnh tranh 08-11-2017
Nghệ An, Thái Nguyên, Quảng Ninh - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Quảng Ninh, Thái Nguyên Cạnh tranh 07-11-2017
Ninh Bình - Giám đốc Phòng Giao dịch Kim Sơn Ninh Bình Cạnh tranh 07-11-2017
Bắc Kạn, Điện Biên, Lào Cai - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Bắc Cạn, Lào Cai Cạnh tranh 07-11-2017
Ninh Bình - Tuyển dụng Phòng Giám sát hoạt động Ninh Bình Cạnh tranh 07-11-2017
Lạng Sơn, Phú Thọ, Tuyên Quang - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Lạng Sơn, Tuyên Quang Cạnh tranh 07-11-2017
Vĩnh Phúc - Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên Vĩnh Phúc Cạnh tranh 07-11-2017
Nghệ An - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên Nghệ An Cạnh tranh 07-11-2017
Hà Nam, Hải Dương, Ninh Bình - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Ninh Bình Cạnh tranh 07-11-2017
Hà Nội - Xuân Mai - Chuyên viên Giám sát hoạt động Hà Nội Cạnh tranh 06-11-2017
Hà Nội - Xuân Mai - Tổ trưởng Khách hàng doanh nghiệp Hà Nội Cạnh tranh 06-11-2017
Dak Lak - Chuyên viên Hỗ trợ Phát triển kinh doanh Dak Lak Cạnh tranh 06-11-2017
Khu vực Hà Nội - Phó Phòng Khách hàng Hà Nội Cạnh tranh 06-11-2017
HO - Khối Công Nghệ Thông Tin - Chuyên Viên Phát Triển Ứng Dụng Báo Cáo Thông Tin Quản Trị Và Ngân Hàng Nhà Nước Hồ Chí Minh Cạnh tranh 05-11-2017
Hà Nội - Đông Anh - Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Hà Nội Cạnh tranh 05-11-2017
Tuyên Quang - Tuyển Dụng Các Vị Trí PGD Bưu Điện Nâng Cấp Tuyên Quang Cạnh tranh 05-11-2017
Yên Bái - Tuyển Dụng Các Vị Trí PGD Bưu Điện Nâng Cấp Yên Bái Cạnh tranh 05-11-2017
Nghệ An - Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp/Cá Nhân Nghệ An Cạnh tranh 05-11-2017
Thái Nguyên - Tuyển Dụng Các Vị Trí PGD Bưu Điện Nâng Cấp Thái Nguyên Cạnh tranh 05-11-2017
Khu Vực Hà Nội - Giám Đốc Phòng Giao Dịch Bưu Điện Hà Nội Cạnh tranh 04-11-2017
Lào Cai - Tuyển Dụng Các Vị Trí PGD Bưu Điện Nâng Cấp Lào Cai Cạnh tranh 04-11-2017
Lạng Sơn - Tuyển Dụng Các Vị Trí PGD Bưu Điện Nâng Cấp Lạng Sơn Cạnh tranh 04-11-2017
Gia Lai - Tuyển dụng các vị trí PGD Bưu điện nâng cấp Gia Lai Cạnh tranh 04-11-2017
HO - Chuyên Viên Mua Sắm, Quản Lý Tài Sản Và Đội Xe Hà Nội Cạnh tranh 04-11-2017
Hòa Bình - Tuyển Dụng Các Vị Trí PGD Bưu Điện Nâng Cấp Hòa Bình Cạnh tranh 04-11-2017
Chương Trình Thực Tập Sinh Tiềm Năng Lienvietpostbank Hồ Chí Minh, Hà Nội Cạnh tranh 03-11-2017
Đắk Lắk - Tuyển Dụng Các Vị Trí PGD Bưu Điện Nâng Cấp Dak Lak Cạnh tranh 03-11-2017
Bắc Kạn - Tuyển Dụng Các Vị Trí PGD Bưu Điện Nâng Cấp Bắc Cạn, Hà Nội Cạnh tranh 03-11-2017
HO - Khối Sản Phẩm - Chuyên Viên Triển Khai Sản Phẩm Huy Động - Dịch Vụ Hà Nội Cạnh tranh 02-11-2017
HO - Khối Công Nghệ Thông Tin - Chuyên Viên Phòng Hạ Tầng CNTT Hồ Chí Minh Cạnh tranh 01-11-2017
Khu Vực Hà Nội - Ba Vì , Gia Lâm- Trưởng/Phó Phòng Kế Toán Ngân Quỹ Hà Nội Cạnh tranh 01-11-2017
HO - Khối Công Nghệ Thông Tin - Chuyên Viên Phòng Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Hồ Chí Minh, Hà Nội Cạnh tranh 01-11-2017
Hải Phòng - Phòng Giao Dịch Bưu Điện An Lão, Đồ Sơn, Cát Hải - Tuyển Dụng Các Vị Trí Hải Phòng Cạnh tranh 01-11-2017
Hải Phòng - Tuyển Dụng Các Vị Trí Chuyên Viên & Giao Dịch Viên Hải Phòng Cạnh tranh 01-11-2017
HO - Khối Công Nghệ Thông Tin - Chuyên Viên Quản Trị Ứng Dụng Corebanking Hồ Chí Minh Cạnh tranh 01-11-2017
HO - Khối Công Nghệ Thông Tin - Chuyên Viên An Ninh Thông Tin Hồ Chí Minh, Hà Nội Cạnh tranh 01-11-2017
HO - Khối Công Nghệ Thông Tin - Chuyên Viên Quản Trị Hệ Thống Cở Sở Dữ Liệu Và Middleware Hồ Chí Minh Cạnh tranh 01-11-2017
Khu Vực Hà Nội - Ba Vì, Gia Lâm - Trưởng/Phó Phòng Giám Sát Hoạt Động Hà Nội Cạnh tranh 01-11-2017
HO - Tổng Đài Viên Hà Nội Cạnh tranh 01-11-2017
Phó Giám Đốc Khối Quản Lý & Phát Triển Doanh Nghiệp Hà Nội Cạnh tranh 01-11-2017
HO - Khối Công Nghệ Thông Tin - Chuyên Viên Ban Quản Lý Và Tham Số Sản Phẩm Hồ Chí Minh Cạnh tranh 01-11-2017
HO - Khối Công Nghệ Thông Tin - Chuyên Viên Ban Báo Cáo Thống Kê Hồ Chí Minh Cạnh tranh 01-11-2017
HO - Khối Công Nghệ Thông Tin - Chuyên Viên Quản Trị Ứng Dụng Quản Lý Doanh Nghiệp Hồ Chí Minh Cạnh tranh 01-11-2017
Bình Thuận -Tuyển Dụng Các Vị Trí Tại Phòng Giao Dịch Bưu Điện Gia Lai, Khánh Hòa Cạnh tranh 30-10-2017
Quảng Nam - Giao dịch viên Quảng Nam Cạnh tranh 29-10-2017
HO - Khối Quản lý & Phát triển doanh nghiệp - Chuyên viên Phát triển mạng lưới Hà Nội Cạnh tranh 29-10-2017
HO - Khối Sản Phẩm - Chuyên Viên Ban Thiết Kế Sản Phẩm Tín Dụng Cá Nhân Hà Nội Cạnh tranh 28-10-2017
HO - Khối Công Nghệ Thông Tin - Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ Hồ Chí Minh, Hà Nội Cạnh tranh 28-10-2017
Khánh Hòa - Phòng Giao Dịch Bưu Điện Nâng Cấp Vạn Ninh - Kiểm Soát Viên Hải Phòng Cạnh tranh 28-10-2017
HO - Khối Thẩm định - Chuyên viên Tái Thẩm định phía Bắc Hà Nội Cạnh tranh 28-10-2017
Thanh Hóa - Chuyên viên Tổ Quản lý Phòng giao dịch Bưu điện & Kiểm ngân Bình Định Cạnh tranh 28-10-2017
Quảng Nam - Chuyên viên Kế toán Nội bộ & Giao dịch viên Quảng Nam Cạnh tranh 28-10-2017
HO - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro - Chuyên viên Quản lý rủi ro & Phòng, Chống rửa tiền Hà Nội Cạnh tranh 28-10-2017
HO - Đông Anh/ Hà Đông - Phó Giám đốc kiêm Tổ trưởng Tổ Thẩm định Trung tâm Hỗ trợ Kinh doanh Hà Nội Cạnh tranh 28-10-2017
Hà Nội - Đông Anh - Chuyên viên Giám sát hoạt động Hà Nội Cạnh tranh 28-10-2017
Hà Tĩnh - Tuyển dụng các vị trí Tổ trưởng & Chuyên viên Bắc Cạn Cạnh tranh 28-10-2017
Quảng Ninh - Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp/Cá nhân Hà Nội Cạnh tranh 27-10-2017
Sơn La - Tuyển Dụng Các Vị Trí Chuyên Viên Sơn La Cạnh tranh 24-10-2017
HO - Khối Ngân Hàng Điện Tử - Chuyên Viên Kiểm Thử/QA/Tester Hà Nội Cạnh tranh 24-10-2017
HO - Khối Ngân Hàng Điện Tử - Test Lead Hà Nội Cạnh tranh 24-10-2017

Giới thiệu về công ty

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) tiền thân là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt (LienVietBank) được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/03/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Năm 2011, với việc Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam góp vốn vào LienVietBank bằng giá trị Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện (VPSC) và bằng tiền mặt. Ngân hàng Liên Việt đã được Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép đổi tên thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt. Cùng với việc đổi tên này, Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam chính thức trở thành cổ đông lớn nhất của LienVietPostBank.

Sau hơn 7 năm thành lập và hoạt động, LienVietPostBank đã phát triển thành 1 trong top 10 NHTMCP lớn nhất Việt Nam với tổng tài sản trên 100.000 tỷ đồng, vốn điều lệ đạt 6.460 tỷ đồng. Hiện LienVietPostBank cũng là một trong những NH có mạng lưới rộng nhất trong hệ thống NH với gần 100 chi nhánh, phòng giao dịch và hơn 10.000 điểm cung cấp dịch vụ. Tổng số nhân sự của LienVietPostBank đã lên tới gần 4.000 người, gấp 8 lần so với tổng số nhân sự thời điểm Ngân Hàng chính thức hoạt động.

Hiện nay, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt đang tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động và khẳng định sự phát triển qua những hoạt động hiệu quả trên toàn quốc. Chúng tôi cần tuyển cán bộ làm việc trên cả nước - được đăng tuyển tại http://jobs.lienvietpostbank.com.vn/, cụ thể như sau:

Thông điệp từ LienVietPostBank

Liên kết phát triển

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: