LienVietPostBank

Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Qui mô công ty: 4000Loại hình hoạt động: Cổ phầnWebsite: http://jobs.lienvietpostbank.com.vn/

Việc làm đang tuyển (142)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
HO - Phó Giám đốc Khối kiêm Trưởng phòng Nghiên cứu chiến lược và phân tích kinh tế Hà Nội Cạnh tranh 19-02-2018
Cà Mau - Tuyển dụng các vị trí chuyên viên Cà Mau Cạnh tranh 19-02-2018
Sóc Trăng - Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh Sóc Trăng Cạnh tranh 19-02-2018
An Giang - Tuyển dụng các vị trí chuyên viên An Giang Cạnh tranh 19-02-2018
Tuyển dụng các vị trí tại Phòng Giao dịch Bưu điện nâng cấp Hồ Chí Minh, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu Cạnh tranh 19-02-2018
Cà Mau - Phòng giao dịch Trần Văn Thời, Cái Nước, Thới Bình - Tuyển dụng các vị trí Cà Mau Cạnh tranh 19-02-2018
Đồng Tháp - Tuyển dụng các vị trí chuyên viên Đồng Tháp Cạnh tranh 19-02-2018
Hậu Giang - Tuyển dụng các vị trí chuyên viên Hậu Giang Cạnh tranh 19-02-2018
Quảng Ninh - Chuyên viên Giám sát hoạt động Quảng Ninh Cạnh tranh 18-02-2018
HO - Quảng Nam - Tổ trưởng Tổ Thẩm định Trung tâm Hỗ trợ Kinh doanh Quảng Nam Cạnh tranh 18-02-2018
Hà Nam - Kiểm Ngân Hà Nam Cạnh tranh 17-02-2018
HO - Khối Sản Phẩm - Chuyên Viên Triển Khai Sản Phẩm Huy Động - Dịch Vụ Hà Nội Cạnh tranh 17-02-2018
Hà Nội, Bắc Ninh - Nhân Viên Bảo Vệ Hà Nội, Bắc Ninh Cạnh tranh 17-02-2018
HO - Khối CNTT - Chuyên viên Ban Phát triển báo cáo thông tin quản trị & Ngân hàng Nhà nước Hồ Chí Minh Cạnh tranh 17-02-2018
Hà Tĩnh – Giám đốc Phòng giao dịch Đức Thọ Hà Tĩnh Cạnh tranh 17-02-2018
HO - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro - Chuyên viên Ban Văn bản định chế Hà Nội Cạnh tranh 17-02-2018
HO - Khối CNTT - Chuyên viên Ban Phát triển ứng dụng Core và Tiết kiệm Bưu điện Hồ Chí Minh Cạnh tranh 17-02-2018
HO - Khối CNTT - Chuyên viên Phát triển ứng dụng Quản trị doanh nghiệp Hà Nội Cạnh tranh 17-02-2018
HO - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro - Chuyên viên Phòng Quản lý rủi ro & Phòng, Chống rửa tiền Hà Nội Cạnh tranh 17-02-2018
HO - Khối CNTT - Chuyên viên Ban Quản lý và tham số Sản phẩm Hồ Chí Minh Cạnh tranh 17-02-2018
HO - Khối CNTT - Chuyên viên Ban Quản lý chất lượng Hà Nội Cạnh tranh 16-02-2018
HO - Khối CNTT - Chuyên viên Ban Quản lý dự án Hà Nội Cạnh tranh 16-02-2018
HO - Khối CNTT - Chuyên viên Ban Quản trị Máy chủ và Thiết bị Lưu trữ Hồ Chí Minh Cạnh tranh 16-02-2018
HO - Khối CNTT - Chuyên viên Ban hỗ trợ Ứng dụng tại quầy Hồ Chí Minh Cạnh tranh 16-02-2018
HO - Khối CNTT - Chuyên viên IT Service Desk Hà Nội Cạnh tranh 16-02-2018
HO - Khối CNTT - Chuyên viên Ban Quản trị Ứng dụng Quản lý Doanh nghiệp Hà Nội Cạnh tranh 16-02-2018
HO - Khối CNTT - Chuyên viên Ban hỗ trợ Nguồn vốn thanh toán và ứng dụng quản lý Hà Nội Cạnh tranh 16-02-2018
HO - Khối CNTT - Chuyên viên Ban hỗ trợ Ứng dụng tín dụng Hồ Chí Minh, Hà Nội Cạnh tranh 16-02-2018
HO - Khối CNTT - Chuyên viên Quản trị mạng WAN Hồ Chí Minh Cạnh tranh 16-02-2018
HO - Khối Công nghệ thông tin - Chuyên viên An ninh thông tin Hồ Chí Minh, Hà Nội Cạnh tranh 16-02-2018
Hội sở - Khối Ngân hàng điện tử - Phòng Vận hành và kỹ thuật - Chuyên viên Kỹ thuật nghiệp vụ Hồ Chí Minh Cạnh tranh 16-02-2018
Thái Nguyên - Tuyển dụng các vị trí PGD Bưu điện nâng cấp Thái Nguyên Cạnh tranh 16-02-2018
Hà Giang ​ - Chuyên viên Khách hàng Hà Giang Cạnh tranh 16-02-2018
CN NHÀ BÈ - Tuyển dụng Nhân viên bảo vệ Hồ Chí Minh Cạnh tranh 16-02-2018
Bình Thuận - Các vị trí Chuyên viên Bình Thuận Cạnh tranh 16-02-2018
HO - Khối Quản Lý & Phát Triển Doanh Nghiệp - Chuyên Viên Sự Kiện Hà Nội Cạnh tranh 15-02-2018
HO - Khối Quản Lý & Phát Triển Doanh Nghiệp - Chuyên Viên Nhận Diện Thương Hiệu Hà Nội Cạnh tranh 15-02-2018
HO - Khối Pháp Chế & Quản Lý Rủi Ro - Chuyên Viên Ban Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Hà Nội Cạnh tranh 15-02-2018
HO - Trung Tâm Kinh Doanh Ví Việt - Tổng Đài Viên Hà Nội Cạnh tranh 15-02-2018
HO - Khối Nhân Sự - Chuyên Viên Ban Quan Hệ Lao Động Hà Nội Cạnh tranh 15-02-2018
HO - Khối Sản Phẩm - Chuyên Viên Hỗ Trợ Vận Hành Hà Nội Cạnh tranh 15-02-2018
HO - Khối Tài Chính - Chuyên Viên Tổ Thống Kê Hà Nội Cạnh tranh 15-02-2018
Hải Dương - Tuyển Dụng Các Vị Trí PGD Bưu Điện Nâng Cấp Hải Dương Cạnh tranh 15-02-2018
HO - Khối Tài Chính - Chuyên Viên Tổ Quản Lý Tài Sản Nợ - Có Hà Nội Cạnh tranh 15-02-2018
HO - Khối Thanh Toán - Chuyên Viên Thanh Toán Trong Nước Hà Nội Cạnh tranh 15-02-2018
HO - Khối Quản Lý & Phát Triển Doanh Nghiệp - Chuyên Viên Quan Hệ Công Chúng & Quảng Bá Thương Hiệu Hà Nội Cạnh tranh 15-02-2018
HO - Khối Văn phòng - Nhân viên Tạp vụ Phòng Lãnh đạo Hà Nội Cạnh tranh 15-02-2018
Khu vực Hà Nội - Gia Lâm, Ba Vì - Trưởng/Phó phòng Kế toán Ngân quỹ Hà Nội Cạnh tranh 15-02-2018
Hải Phòng - Phòng giao dịch Vĩnh Bảo - Chuyên viên Giám sát hoạt động Hải Phòng Cạnh tranh 15-02-2018
Hà Nội - Đông Anh - Chuyên viên Khách hàng cá nhân Hà Nội Cạnh tranh 15-02-2018
Hà Nội - Giám đốc Chi nhánh Gia Lâm, Ba Vì Hà Nội Cạnh tranh 15-02-2018
Khu vực Hà Nội - Gia Lâm, Ba Vì - Trưởng/Phó phòng Giám sát hoạt động Hà Nội Cạnh tranh 15-02-2018
Lạng Sơn - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên Lạng Sơn Cạnh tranh 15-02-2018
Nghệ An - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên Nghệ An Cạnh tranh 15-02-2018
Hải Phòng - Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Cá nhân/Doanh nghiệp Hải Phòng Cạnh tranh 15-02-2018
Hà Nội - Chi nhánh Xuân Mai - Tuyển dụng Các vị trí Quản lý/Chuyên viên Hà Nội Cạnh tranh 15-02-2018
Hồ Chí Minh - Chi nhánh Nhà Bè- Tuyển dụng các vị trí chuyên viên, nhân viên Hồ Chí Minh Cạnh tranh 14-02-2018
Chi nhánh Đồng Nai- Tuyển dụng Phó Phòng Khách hàng Đồng Nai Cạnh tranh 14-02-2018
Đồng Nai - Giao dịch viên Đồng Nai Cạnh tranh 14-02-2018
Hà Nội - Chi nhánh Ba Vì, Gia Lâm​ - Tuyển dụng các vị trí Phòng Khách hàng Hà Nội Cạnh tranh 13-02-2018
Khu vực Hà Nội - Gia Lâm, Ba Vì - Trưởng/Phó Phòng Khách hàng Hà Nội Cạnh tranh 13-02-2018
Hà Nội - Chi nhánh Gia Lâm, Ba Vì - Tuyển dụng các vị trí Phòng Kế toán Ngân quỹ Hà Nội Cạnh tranh 13-02-2018
Vĩnh Phúc - Các vị trí Tổ trưởng và Chuyên viên Vĩnh Phúc Cạnh tranh 13-02-2018
HO - Khối Ngân hàng Bưu điện - Chuyên viên Phát triển mạng lưới Phòng giao dịch Bưu điện Hà Nội Cạnh tranh 13-02-2018
Khu vực Hà Nội - Giám đốc PGD bưu điện nâng cấp Hà Nội Cạnh tranh 12-02-2018
Khu vực Hà Nội - Tuyển dụng các vị trí PGD Bưu điện nâng cấp Hà Nội Cạnh tranh 12-02-2018
Ngoại thành Hà Nội (Huyện Phú Xuyên, Thanh Oai, Mê Linh, Ứng Hòa) - Tuyển dụng các vị trí PGD Bưu điện nâng cấp Hà Nội Cạnh tranh 12-02-2018
Hà Nội - Chuyên Viên Giám Sát Hoạt Động Hà Nội Cạnh tranh 07-02-2018
Giám Đốc Lưu Động Tại Văn Phòng Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng Cạnh tranh 07-02-2018
Dak Lak - Tuyển Dụng Các Vị Trí Chuyên Viên & Kiểm Ngân Dak Lak Cạnh tranh 07-02-2018
HO - Khối Văn Phòng - Nhân Viên Lễ Tân Hà Nội Cạnh tranh 04-02-2018
Hải Phòng - Tuyển Dụng Chuyên Viên Khách Hàng Hải Phòng Cạnh tranh 04-02-2018
Hà Tĩnh - Tuyển Dụng Các Vị Trí Tại PGD Bưu Điện Nâng Cấp Hà Tĩnh Cạnh tranh 04-02-2018
Hà Nội - PGD Lớn Thường Tín - Chuyên Viên Giám Sát Hoạt Động Hà Nội Cạnh tranh 04-02-2018
Hà Nội - Chi Nhánh Xuân Mai - Các Vị Trí Chuyên Viên Hà Nội Cạnh tranh 04-02-2018
Tuyên Quang - Trưởng Phòng Kế Toán Ngân Quỹ Tuyên Quang Cạnh tranh 03-02-2018
Hà Nội - Giao Dịch Viên Hà Nội Cạnh tranh 03-02-2018
Hà Nội - Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Hà Nội Cạnh tranh 03-02-2018
Toàn Quốc - Chuyên Viên Tổ Ngân Hàng Điện Tử Tại Các Chi Nhánh Hồ Chí Minh, Hà Nội, An Giang Cạnh tranh 03-02-2018
Dung Quất - PGD Đức Phổ - Giao Dịch Viên Quảng Ngãi Cạnh tranh 03-02-2018
Hà Nội - Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Hà Nội Cạnh tranh 03-02-2018
Vĩnh Phúc - Tổ Trưởng Khách Hàng, Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân, Giao Dịch Viên Vĩnh Phúc Cạnh tranh 03-02-2018
Hải Phòng - Tuyển Dụng Các Vị Trí Chuyên Viên Và Giao Dịch Viên Hải Phòng Cạnh tranh 03-02-2018
Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội - Nhân Viên Bảo Vệ Hồ Chí Minh, Hà Nội Cạnh tranh 03-02-2018
Ninh Thuận - PGD Ninh Hải - Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ninh Thuận Cạnh tranh 03-02-2018
Huế - Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Thừa Thiên- Huế Cạnh tranh 03-02-2018
Thanh Hóa - Tuyển Dụng Các Vị Trí Chuyên Viên Thanh Hóa Cạnh tranh 03-02-2018
Hòa Bình - Tuyển Dụng Các Vị Trí Chuyên Viên Hòa Bình Cạnh tranh 03-02-2018
Hà Nam - Tuyển Dụng Các Vị Trí Trưởng Quỹ/Chuyên Viên Hà Nam Cạnh tranh 03-02-2018
Hà Nội - PGD Lớn Sơn Tây - Các Vị Trí Tổ Trưởng/Chuyên Viên Hà Nội Cạnh tranh 03-02-2018
Đắk Nông - Tuyển Dụng Các Vị Trí PGD Bưu Điện Nâng Cấp Dak Nông Cạnh tranh 03-02-2018
Đà Nẵng - Tuyển Dụng Các Vị Trí PGD Bưu Điện Nâng Cấp Đà Nẵng Cạnh tranh 03-02-2018
Cao Bằng - Tuyển Dụng Các Vị Trí PGD Bưu Điện Nâng Cấp Cao Bằng Cạnh tranh 03-02-2018
Quảng Trị - Tuyển Dụng Các Vị Trí Tại Phòng Giao Dịch Bưu Điện Quảng Trị Cạnh tranh 03-02-2018
Thái Bình - Tuyển Dụng Các Vị Trí PGD Bưu Điện Nâng Cấp Thái Bình Cạnh tranh 03-02-2018
Phú Thọ - Tuyển Dụng Các Vị Trí PGD Bưu Điện Nâng Cấp Phú Thọ Cạnh tranh 03-02-2018
Quảng Nam - Tuyển Dụng Các Vị Trí PGD Bưu Điện Nâng Cấp Quảng Nam Cạnh tranh 03-02-2018
Huế - Tuyển Dụng Các Vị Trí PGD Bưu Điện Nâng Cấp Thừa Thiên- Huế Cạnh tranh 03-02-2018
Vĩnh Phúc - Tuyển Dụng Các Vị Trí PGD Bưu Điện Nâng Cấp Vĩnh Phúc Cạnh tranh 03-02-2018
Quảng Ninh - Tuyển Dụng Các Vị Trí PGD Bưu Điện Nâng Cấp Quảng Ninh Cạnh tranh 03-02-2018
Quảng Ngãi - Tuyển Dụng Các Vị Trí PGD Bưu Điện Nâng Cấp Quảng Ngãi Cạnh tranh 03-02-2018
Phú Yên - Giao Dịch Viên Phú Yên Cạnh tranh 03-02-2018
Ninh Bình - Tuyển Dụng Các Vị Trí PGD Bưu Điện Nâng Cấp Ninh Bình Cạnh tranh 03-02-2018
Bắc Kạn - Tuyển Dụng Các Vị Trí PGD Bưu Điện Nâng Cấp Bắc Cạn Cạnh tranh 03-02-2018
Gia Lai - Tuyển Dụng Các Vị Trí PGD Bưu Điện Nâng Cấp Gia Lai Cạnh tranh 03-02-2018
Hà Nam - Tuyển Dụng Các Vị Trí PGD Bưu Điện Nâng Cấp Hà Nam Cạnh tranh 03-02-2018
HO - Khối Pháp Chế & Quản Lý Rủi Ro - Chuyên Viên Ban Giám Sát Kinh Doanh Hà Nội Cạnh tranh 03-02-2018
Quảng Bình - Tuyển Dụng Các Vị Trí PGD Bưu Điện Nâng Cấp Quảng Bình Cạnh tranh 03-02-2018
Bình Thuận - Tuyển Dụng Các Vị Trí Tại PGD Bưu Điện Nâng Cấp Bình Thuận Cạnh tranh 03-02-2018
Ninh Thuận - Tuyển Dụng Các Vị Trí Tại PGD Bưu Điện Nâng Cấp Ninh Thuận Cạnh tranh 03-02-2018
Nam Định - Tuyển Dụng Các Vị Trí PGD Bưu Điện Nâng Cấp Nam Định Cạnh tranh 03-02-2018
HO - Chi Nhánh Xuân Mai - Tổ Trưởng Tổ Giám Sát Kinh Doanh Và Xử Lý Nợ Hà Nội, Hòa Bình Cạnh tranh 03-02-2018
Lai Châu - Tuyển Dụng Các Vị Trí PGD Bưu Điện Nâng Cấp Lai Châu Cạnh tranh 03-02-2018
Tuyên Quang - Tuyển Dụng Các Vị Trí PGD Bưu Điện Nâng Cấp Tuyên Quang Cạnh tranh 03-02-2018
Kon Tum - Tuyển Dụng Các Vị Trí PGD Bưu Điện Nâng Cấp Kon Tum Cạnh tranh 03-02-2018
Yên Bái - Tuyển Dụng Các Vị Trí PGD Bưu Điện Nâng Cấp Yên Bái Cạnh tranh 03-02-2018
Lâm Đồng - Tuyển Dụng Các Vị Trí PGD Bưu Điện Nâng Cấp Lâm Đồng Cạnh tranh 03-02-2018
Khánh Hòa - Tuyển Dụng Các Vị Trí PGD Bưu Điện Nâng Cấp Khánh Hòa Cạnh tranh 03-02-2018
Hà Giang - Tuyển Dụng Các Vị Trí PGD Bưu Điện Nâng Cấp Hà Giang Cạnh tranh 03-02-2018
HO - Khối Quản Lý & Phát Triển Doanh Nghiệp - Chuyên Viên Ban Phát Triển Mạng Lưới Hà Nội Cạnh tranh 03-02-2018
HO - Khối Nhân Sự - Chuyên Viên Phát Triển Nguồn Và Thương Hiệu Tuyển Dụng Hà Nội Cạnh tranh 03-02-2018
Đắk Lắk - Tuyển Dụng Các Vị Trí Pgd Bưu Điện Nâng Cấp Dak Lak Cạnh tranh 03-02-2018
Hòa Bình - Tuyển Dụng Các Vị Trí PGD Bưu Điện Nâng Cấp Hòa Bình Cạnh tranh 03-02-2018
Lạng Sơn - Tuyển Dụng Các Vị Trí PGD Bưu Điện Nâng Cấp Lạng Sơn Cạnh tranh 03-02-2018
Lào Cai - Tuyển Dụng Các Vị Trí PGD Bưu Điện Nâng Cấp Lào Cai Cạnh tranh 03-02-2018
HO - Khối Ngân Hàng Điện Tử - Chuyên Viên Ban Phát Hành Thẻ Khu Vực Phía Bắc Hà Nội Cạnh tranh 03-02-2018
Nghệ An - Các vị trí Chuyên viên Nghệ An Cạnh tranh 02-02-2018
HO - Chi Nhánh Nghệ An - Chuyên Viên Tổ Thẩm Định - Trung Tâm Hỗ Trợ Kinh Doanh Nghệ An Cạnh tranh 31-01-2018
HO - Thái Nguyên - Giám Đốc Trung Tâm Hỗ Trợ Kinh Doanh Thái Nguyên Cạnh tranh 31-01-2018
Phú Yên - Giám đốc các Phòng Giao Dịch Đông Hòa, Tuy An, Sông Hinh Phú Yên Cạnh tranh 31-01-2018
Bình Thuận - Trưởng/Phó Phòng Giám Sát Hoạt Động Bình Thuận Cạnh tranh 27-01-2018
Hà Nội - Chuyên Viên Ngân Hàng Điện Tử Hà Nội Cạnh tranh 26-01-2018
Quảng Bình - Chuyên Viên Kế Toán, Chuyên Viên Quản Lý Hành Chính Quảng Bình Cạnh tranh 24-01-2018
HO - Khối Thẩm Định - Chuyên Viên Tái Thẩm Định Phía Bắc Hà Nội Cạnh tranh 22-01-2018
HO - Khối Nguồn Vốn - Chuyên Viên Quản Lý Hệ Thống Về Vốn Nội Bộ Hà Nội Cạnh tranh 22-01-2018
Nghệ An - Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp/Cá Nhân Nghệ An Cạnh tranh 22-01-2018
Ninh Bình - Giám đốc Phòng Giao dịch Kim Sơn Ninh Bình, KV Bắc Trung Bộ Cạnh tranh 22-01-2018
Hà Nội - PGD Lớn Sơn Tây - Chuyên Viên Giám Sát Hoạt Động Hà Nội Cạnh tranh 22-01-2018
Khánh Hòa - Chuyên Viên Khách Hàng, Giao Dịch Viên Khánh Hòa Cạnh tranh 22-01-2018
Lâm Đồng - Tuyển Dụng Các Vị Trí Chuyên Viên Lâm Đồng Cạnh tranh 21-01-2018
Ninh Bình - Chuyên Viên Giám Sát Hoạt Động Ninh Bình, Khác Cạnh tranh 21-01-2018
Điện Biên - Chuyên Viên Quản Lý Hành Chính Điện Biên Cạnh tranh 20-01-2018

Giới thiệu về công ty

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) tiền thân là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt (LienVietBank) được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/03/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Năm 2011, với việc Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam góp vốn vào LienVietBank bằng giá trị Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện (VPSC) và bằng tiền mặt. Ngân hàng Liên Việt đã được Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép đổi tên thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt. Cùng với việc đổi tên này, Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam chính thức trở thành cổ đông lớn nhất của LienVietPostBank.

Sau hơn 7 năm thành lập và hoạt động, LienVietPostBank đã phát triển thành 1 trong top 10 NHTMCP lớn nhất Việt Nam với tổng tài sản trên 100.000 tỷ đồng, vốn điều lệ đạt 6.460 tỷ đồng. Hiện LienVietPostBank cũng là một trong những NH có mạng lưới rộng nhất trong hệ thống NH với gần 100 chi nhánh, phòng giao dịch và hơn 10.000 điểm cung cấp dịch vụ. Tổng số nhân sự của LienVietPostBank đã lên tới gần 4.000 người, gấp 8 lần so với tổng số nhân sự thời điểm Ngân Hàng chính thức hoạt động.

Hiện nay, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt đang tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động và khẳng định sự phát triển qua những hoạt động hiệu quả trên toàn quốc. Chúng tôi cần tuyển cán bộ làm việc trên cả nước - được đăng tuyển tại http://jobs.lienvietpostbank.com.vn/, cụ thể như sau:

Thông điệp từ LienVietPostBank

Liên kết phát triển

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: