LOTTE E&C - Lotte Mall HN Project

LOTTE E&C - Lotte Mall HN Project

Địa điểm

Số 602 Lạc Long Quân - Nhật Tân - Tây Hồ - Hà Nội


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 500-999
100 followers

Việc làm đang tuyển

LOTTE E&C - Lotte Mall HN Project

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

LOTTE E&C - Lotte Mall HN Project

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

LOTTE E&C - Lotte Mall HN Project

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

LOTTE E&C - Lotte Mall HN Project

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

LOTTE E&C - Lotte Mall HN Project

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

LOTTE E&C - Lotte Mall HN Project

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

Giới thiệu về công ty

LOTTE E&C - Lotte Mall HN Project 

Số 602 Lạc Long Quân - Nhật Tân - Tây Hồ - Hà Nội

Feedback