Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

LOTTE VIETNAM SHOPPING JOINT STOCK COMPANY

Địa điểm: 469 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng, Quận 7

Loại hình hoạt động: Liên doanhWebsite: www.lottemart.com.vn

183 followers

Việc làm đang tuyển

Hiện tại công ty chưa có tuyển dụng mới. Hãy Follow công ty để nhận được những thông báo việc làm bằng email khi có tuyển dụng mới.

Giới thiệu về công ty

LOTTE MART is a sub-company of LOTTE GROUP Korea. At present, LOTTE MART is the leading discount outlet in Korea through construction of automatic order and logistics system. We offer low prices through product development and diversification of the sourcing method at home and abroad. 
LOTTE MART opened the first Store in Ho Chi Minh City – Viet Nam in December 2008 and we now have a chain of 13 supermarkets throughout Vietnam.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: