MAC Media
MAC Media

MAC Media

Địa điểm

B1-Floor 01, 95 Pasteur, Ward Ben Nghe, Districts 01, HCMC


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
  • Website: http://macmedia.com.vn
598 followers

Giới thiệu về công ty

We are the team who experienced these changes. We are seniors in the industry who can make brand’s goals possible.

Hình ảnh công ty

Việc làm đang tuyển

Media Team Leader

Media Team Leader

MAC Media

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh
Senior Digital Marketing

Senior Digital Marketing

MAC Media

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh
Senior Account Executive (Real Estate)

Senior Account Executive (Real Estate)

MAC Media

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh
Account Executive (Real Estate)

Account Executive (Real Estate)

MAC Media

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh
Feedback