NEKO GLOBAL

NEKO GLOBAL

Địa điểm

519 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
161 followers

Giới thiệu về công ty

Neko global là Công ty Metaverse, xây dựng một nền kinh tế mở trên nền tảng Blockchain MMORPG với 2 sản phẩm là:

1. Game NekoVerse: Nekoverse.net – 1 trò chơi để kiếm MMORPG trên nền tảng Solana

2. Nekowallet.io – con đường dẫn đến Metaverse

Chúng tôi đang tìm kiếm vị trí Fresh/Junior Unity Developers để tạo các Mockup game, cùng nghiên cứu và phát triển game.

We are a metaverse company that portrays an ideal of a decentralized open economy in the form of a Blockchain MMORPG called NekoVerse & a platform infrastructure for all metaverse projects to build upon, starting with Neko Wallet.

Nekoverse.net - a Play-to-Earn MMORPG built on the Solana blockchain.

Nekowallet.io - a gateway to metaverse

 

Việc làm đang tuyển

Backend Developer

Backend Developer

NEKO GLOBAL

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội
Devops Engineer

Devops Engineer

NEKO GLOBAL

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội
Feedback