Ngân Hàng Phương Đông - OCB

Địa điểm: 45 Lê Duẩn, Quận 1

Qui mô công ty: 5000 CBNVLoại hình hoạt động: Cổ phầnWebsite: www.ocb.com.vn

63 followers

Việc làm đang tuyển (83)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Nhân Viên Điều Hòa Vốn Hồ Chí Minh Cạnh tranh 21-11-2017
Chuyên Viên Quản Trị Hiệu Suất - Khối Doanh Nghiệp Hồ Chí Minh Cạnh tranh 21-11-2017
Chuyên Viên Quản Lý Và Điều Phối Hồ Chí Minh Cạnh tranh 21-11-2017
Chuyên Viên Quản Lý Đào Tạo Hồ Chí Minh Cạnh tranh 21-11-2017
Giao Dịch Viên - Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu Cạnh tranh 21-11-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - RB - Khu Vực Đông Nam Bộ Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai Cạnh tranh 21-11-2017
Chuyên Viên Tư Vấn - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 21-11-2017
Giám Đốc Tư Vấn - Khu Vực Đông Nam Bộ Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai Cạnh tranh 21-11-2017
Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng RB - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 21-11-2017
Trợ Lý Quan Hệ Khách Hàng RB - Khu Vực Đông Nam Bộ Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai Cạnh tranh 21-11-2017
Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng - RB Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai Cạnh tranh 21-11-2017
Chuyên Viên Tư Vấn - RB - Khu Vực Đông Nam Bộ Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai Cạnh tranh 21-11-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng RB - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 21-11-2017
Giao Dịch Viên Đồng Tháp Cạnh tranh 20-11-2017
Chuyên Viên Thẩm Định Giá - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 20-11-2017
Chuyên Viên Thẩm Định Giá Đà Nẵng Cạnh tranh 20-11-2017
Chuyên Viên Thẩm Định Giá - Cần Thơ Cần Thơ Cạnh tranh 20-11-2017
Nhân Viên Giám Sát Hàng Hóa (P. Giám Sát Tín Dụng) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 20-11-2017
Kiểm Soát Viên - Vũng Liêm (Vĩnh Long) Vĩnh Long Cạnh tranh 20-11-2017
Kiểm Soát Viên - Long Phú (Sóc Trăng) Sóc Trăng Cạnh tranh 20-11-2017
Trợ Lý Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Cần Thơ, Kiên Giang Cạnh tranh 19-11-2017
Giao Dịch Viên - Chi Nhánh Kiên Giang Kiên Giang Cạnh tranh 18-11-2017
Nhân Viên/Chuyên Viên Hành Chính - Chi Nhánh An Giang An Giang 5,5 Tr - 8 Tr VND 18-11-2017
Giao Dịch Viên Lưu Động - Khu Vực Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 18-11-2017
Giao Dịch Viên - PGD Đức Hòa (Long An) Long An Cạnh tranh 18-11-2017
Giao Dịch Viên - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 17-11-2017
Nhân Viên Kho Quỹ - Sóc Trăng Sóc Trăng Cạnh tranh 17-11-2017
Chuyên Viên Tư Vấn - Sóc Trăng Sóc Trăng Cạnh tranh 17-11-2017
Chuyên Viên Kiểm Soát Giá – Phòng Kế Toán Hồ Chí Minh Cạnh tranh 17-11-2017
Chuyên Viên Định Chế Tài Chính Phi Ngân Hàng (Tại Hội Sở) Hồ Chí Minh 15 Tr - 20 Tr VND 16-11-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Hồ Chí Minh, An Giang, Bình Dương Cạnh tranh 16-11-2017
Trợ Lý Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Hồ Chí Minh, An Giang, Bình Dương Cạnh tranh 16-11-2017
Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng - Khách Hàng Doanh Nghiệp Hồ Chí Minh, An Giang, Bình Dương Cạnh tranh 16-11-2017
Trợ Lý Quan Hệ Khách Hàng RB - Khu Vực Tây Nam Bộ 2 Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang Cạnh tranh 15-11-2017
Trợ Lý Quan Hệ Khách Hàng RB - Khu Vực Tây Nam Bộ An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp Cạnh tranh 15-11-2017
Chuyên Viên Tư Vấn - Khu Vực Tây Nam Bộ 2 Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang Cạnh tranh 15-11-2017
Chuyên Viên Tư Vấn - Khu Vực Tây Nam Bộ 1 An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp Cạnh tranh 15-11-2017
Giám Đốc Tư Vấn - Khu Vực Tây Nam Bộ 2 Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang Cạnh tranh 15-11-2017
Giám Đốc Tư Vấn - Khu Vực Tây Nam Bộ 1 An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp Cạnh tranh 15-11-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng RB - Khu Vực Tây Nam Bộ 2 Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang Cạnh tranh 15-11-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng RB - Khu Vực Tây Nam Bộ 1 An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp Cạnh tranh 15-11-2017
Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng RB - Khu Vực Tây Nam Bộ 2 Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang Cạnh tranh 15-11-2017
Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng RB - Khu Vực Tây Nam Bộ An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp Cạnh tranh 15-11-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Ngân Hàng Ưu Tiên (Priority Sector) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 15-11-2017
Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng - Ngân Hàng Ưu Tiên Hồ Chí Minh Cạnh tranh 15-11-2017
Trợ Lý Quan Hệ Khách Hàng RB - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 15-11-2017
Giám Đốc Tư Vấn - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 15-11-2017
Nhân Viên Kho Quỹ Kiên Giang Cạnh tranh 15-11-2017
Trợ Lý Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Hồ Chí Minh, Cà Mau, Cần Thơ Cạnh tranh 15-11-2017
Giảng Viên Trung Tâm Đào Tạo OCB Hồ Chí Minh Cạnh tranh 15-11-2017
Giao Dịch Viên - PGD Sa đéc Đồng Tháp Cạnh tranh 14-11-2017
Chuyên Viên Tư Vấn - RB Hậu Giang Cạnh tranh 12-11-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - KHCN Hậu Giang Cạnh tranh 12-11-2017
Chuyên Viên Phân Tích Và Phát Triển Sản Phẩm - Trung Tâm Thẻ Hồ Chí Minh Cạnh tranh 10-11-2017
Chuyên Viên/ Nhân Viên Hành Chính Đồng Tháp Cạnh tranh 09-11-2017
Chuyên Viên Marketing - Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp Hồ Chí Minh Cạnh tranh 08-11-2017
Giao Dịch Viên Vĩnh Long Cạnh tranh 08-11-2017
Chuyên Viên Phát Triển ứng Dụng - Trung Tâm Thẻ Hồ Chí Minh Cạnh tranh 08-11-2017
Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng - RB Vĩnh Long Cạnh tranh 08-11-2017
Chuyên Viên Tư Vấn - RB Vĩnh Long Cạnh tranh 08-11-2017
Chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm cho vay Hồ Chí Minh Cạnh tranh 07-11-2017
Chuyên Viên Cao Cấp Hợp Tác Bảo Hiểm Hồ Chí Minh Cạnh tranh 07-11-2017
Chuyên Viên Tuyển Dụng, Phòng Nhân Sự - Hội Sở Hồ Chí Minh Cạnh tranh 06-11-2017
Giao Dịch Viên Kiên Giang Cạnh tranh 03-11-2017
Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng/ Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cao Cấp Định Chế Tài Chính Phi Ngân Hàng Hồ Chí Minh Cạnh tranh 03-11-2017
Chuyên Viên Thẩm Định Giá Hồ Chí Minh Cạnh tranh 02-11-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ (SME) Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Nai Cạnh tranh 30-10-2017
Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp (CB) Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Kiên Giang Cạnh tranh 30-10-2017
Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ (SME) Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Nai Cạnh tranh 30-10-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Hồ Chí Minh Cạnh tranh 30-10-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Hồ Chí Minh, Cà Mau, Cần Thơ Cạnh tranh 29-10-2017
Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Hồ Chí Minh, Cà Mau, Cần Thơ Cạnh tranh 29-10-2017
Trợ Lý Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Hồ Chí Minh Cạnh tranh 29-10-2017
Chuyên Viên Cao Cấp Tái Thẩm Định Hà Nội, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 25-10-2017
Chuyên Viên Hỗ Trợ Dịch Vụ & Sự Cố Hồ Chí Minh Cạnh tranh 25-10-2017
Chuyên Viên/Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Cao Cấp Chính Sách Tín Dụng Hồ Chí Minh Cạnh tranh 25-10-2017
Chuyên Viên Cao Cấp Thúc Đẩy Bán Hồ Chí Minh Cạnh tranh 24-10-2017
Chuyên Viên Cao Cấp Phát Triển Sản Phẩm Cho Vay Nhà/Xe/Tiêu Dùng Hồ Chí Minh Cạnh tranh 24-10-2017
Chuyên Viên Cao Cấp Phát Triển Sản Phẩm Huy Động Vốn/Tài Khoản Thanh Toán/Dịch Vụ Thu Phí Hồ Chí Minh Cạnh tranh 24-10-2017
Nhân Viên/Chuyên Viên Kiểm Soát Giải Ngân Tín Dụng Hồ Chí Minh 8 Tr - 15 Tr VND 22-10-2017
Nhân Viên Kế Toán (Bộ Phận Hạch Toán Kế Toán) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 22-10-2017
Phát Triển Sản Phẩm Ebanking - Khối Bán Lẻ Hồ Chí Minh Cạnh tranh 22-10-2017
NV/CV Kế Toán (Bộ Phận Hậu Kiểm) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 22-10-2017

Giới thiệu về công ty

Được thành lập từ ngày 10.06.1996, đến nay OCB có hơn 115 điểm giao dịch trên toàn quốc, hiện diện ở tất cả các thành phố và vùng kinh tế trọng điểm trong cả nước. Năm 2016, OCB có lợi nhuận đạt thứ 15 trong tổng số các Ngân hàng TMCP và tỷ suất lợi nhuận đạt Top 10 các Ngân hàng TMCP.

Với đội ngũ hơn 5.000 nhân sự chất lượng cao, công nghệ hiện đại, thương hiệu được yêu mến; tốc độ tăng trưởng cao, 5 năm gần đây tăng trưởng luôn gấp đôi trung bình ngành; công tác Quản lý rủi ro tốt, chất lượng tài sản cao, tài sản tốt và tỷ lệ nợ xấu giảm thuộc Top 6 ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất toàn hệ thống… OCB tự tin trong lộ trình trở thành một trong những ngân hàng tốt nhất Việt Nam.

Tên tiếng Việt: NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG
Tên tiếng Anh: ORIENT COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
Tên viết tắt: NGÂN HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG hoặc OCB
Hội sở chính: 41 & 45 Lê Duẩn, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

OCB đang có nhu cầu tuyển dụng những vị trí sau:

Thông điệp từ Ngân Hàng Phương Đông - OCB

"PHƯƠNG ĐÔNG KẾT NỐI - MỞ LỐI THÀNH CÔNG"
Hãy cùng Chúng tôi gia nhập vào Ngôi nhà chung OCB.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: