Ngân Hàng Thương mại cổ phần Bắc Á- BAC A BANK

Địa điểm: Tầng 12- tòa nhà BAC A BANK số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Qui mô công ty: 15000Loại hình hoạt động: Cổ phầnWebsite: www.baca-bank.vn

Việc làm đang tuyển (60)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
[BAC A BANK Chi nhánh Bình Dương] Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng Bình Dương Cạnh tranh 19-10-2017
[BAC A BANK Chi nhánh Bình Dương ] Chuyên Viên Thẩm Định Bình Dương Cạnh tranh 19-10-2017
[BAC A BANK Chi nhánh Bình Dương] Trưởng phòng Hỗ trợ tín dụng Bình Dương Cạnh tranh 19-10-2017
[BAC A Bank Chi nhánh Bình Dương] Giao Dịch Viên Bình Dương Cạnh tranh 19-10-2017
[BAC A Bank Chi nhánh Bình Dương] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Bình Dương Cạnh tranh 19-10-2017
[BAC A BANK- Chi nhánh Bình Dương] Trưởng phòng phát triển khách hàng Bình Dương Cạnh tranh 19-10-2017
[BAC A BANK Chi nhánh Bình Dương] Kiểm soát viên Bình Dương 5 Tr - 9 Tr VND 19-10-2017
[BAC A BANK Chi nhánh Phú Yên] Trưởng phòng Kế toán- Hành chính Quản trị Phú Yên Cạnh tranh 18-10-2017
[BAC A BANK Chi nhánh Phú Yên] Trưởng phòng Hỗ trợ tín dụng Phú Yên Cạnh tranh 18-10-2017
[BAC A BANK Chi nhánh Phú Yên] Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng- Kho Quỹ Phú Yên Cạnh tranh 18-10-2017
[BAC A BANK- Chi nhánh Phú Yên] Trưởng phòng Kinh doanh Phú Yên Cạnh tranh 18-10-2017
[BAC A Bank Chi nhánh Phú Yêni] Giao Dịch Viên Phú Yên Cạnh tranh 18-10-2017
[BAC A Bank Đà Lạt] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Lâm Đồng Cạnh tranh 18-10-2017
[BAC A Bank Khu vực Hà Nội] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Hà Nội, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 18-10-2017
[BAC A BANK Chi nhánh Phú Yên] Trưởng phòng thẩm điịnh tín dụng Phú Yên Cạnh tranh 18-10-2017
[BAC A Bank Chi nhánh Phú Yên] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Phú Yên Cạnh tranh 18-10-2017
[BAC A BANK Chi nhánh Phú Yên] Kiểm soát viên Phú Yên 5 Tr - 9 Tr VND 18-10-2017
[BAC A BANK Chi nhánh Hà Nam ] Chuyên Viên Thẩm Định Hà Nam Cạnh tranh 18-10-2017
[BAC A BANK Chi nhánh Hà Nam] Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng Hà Nam Cạnh tranh 18-10-2017
[BAC A BANK Chi nhánh Phú Yên] Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng Phú Yên Cạnh tranh 18-10-2017
[BAC A BANK Chi nhánh Phú Yên ] Chuyên Viên Thẩm Định Phú Yên Cạnh tranh 18-10-2017
[BAC A BANK Chi nhánh Phú Yên] Trưởng Quỹ Phú Yên Cạnh tranh 18-10-2017
[BAC A Bank Ninh Bình] Giao Dịch Viên Ninh Bình Cạnh tranh 17-10-2017
[BAC A BANK Khối Ngân Hàng Bán Buôn] Trưởng Phòng Quan Hệ Đối Tác Và Thúc Đẩy Bán Hà Nội Cạnh tranh 17-10-2017
[BAC A BANK Khối Ngân Hàng Bán Buôn] Trưởng Phòng Quản Lý Hệ Thống Hà Nội Cạnh tranh 17-10-2017
[BAC A Bank] Giám Đốc Ban Định Chế Tài Chính (Khối NH Bán Buôn) Hà Nội Cạnh tranh 17-10-2017
[BAC A BANK Ninh Bình] Giám Đốc Chi Nhánh Ninh Bình Cạnh tranh 17-10-2017
[BAC A BANK Khối Ngân Hàng Bán Buôn] Chuyên Viên Quản Lý Hệ Thống Hà Nội Cạnh tranh 17-10-2017
[BAC A Bank Ninh Bình] Kiểm Soát Viên Ninh Bình Cạnh tranh 17-10-2017
[BAC A BANK Khối Ngân Hàng Bán Buôn] Chuyên Viên Quan Hệ Đối Tác Và Thúc Đẩy Ban Hà Nội Cạnh tranh 17-10-2017
[BAC A BANK Ninh Bình] Trưởng Quỹ Ninh Bình Cạnh tranh 16-10-2017
[BAC A BANK Ninh Bình] Chuyên Viên Hậu Kiểm Ninh Bình Cạnh tranh 16-10-2017
[BAC A BANK Ninh Bình] Trưởng Phòng Dịch Vụ Khách Hàng Và Kho Quỹ Ninh Bình Cạnh tranh 16-10-2017
[BAC A BANK Ninh Bình] Chuyên Viên QHKH Doanh Nghiệp Ninh Bình Cạnh tranh 16-10-2017
[BAC A BANK Khối Vận Hành] Trưởng Phòng Chăm Sóc Và Hỗ Trợ Khách Hàng (Call Center) Hà Nội Cạnh tranh 16-10-2017
[BAC A BANK Ninh Bình] Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng Ninh Bình Cạnh tranh 16-10-2017
[BAC A Bank Ninh Bình] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Ninh Bình Cạnh tranh 16-10-2017
[BAC A BANK Ninh Bình] Trưởng Phòng Thẩm Dịnh Ninh Bình Cạnh tranh 16-10-2017
[BAC A BANK Ninh Bình] Trưởng Phòng Hỗ Trợ Tín Dụng Ninh Bình Cạnh tranh 16-10-2017
[BAC A BANK Ninh Bình] Trưởng Phòng Kinh Doanh Ninh Bình Cạnh tranh 16-10-2017
[BAC A BANK Ninh Bình] Chuyên Viên Thẩm Định Ninh Bình Cạnh tranh 16-10-2017
[BAC A BANK Ninh Bình] Trưởng Phòng Kế Toán Và Hành Chính Quản Trị Ninh Bình Cạnh tranh 16-10-2017
[BAC A BANK Ninh Bình] Chuyên Viên Kế Toán Ninh Bình Cạnh tranh 16-10-2017
[BAC A Bank Hà Tĩnh] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Hà Tĩnh Cạnh tranh 16-10-2017
[BAC A BANK Hà Tĩnh] Chuyên Viên Thẩm Định Hà Tĩnh Cạnh tranh 16-10-2017
[BAC A BANK Khu vực Hà Nội ] Chuyên Viên Thẩm Định Hà Nội Cạnh tranh 16-10-2017
[BAC A Bank Khu vực Hà Nội] Giao Dịch Viên Hà Nội Cạnh tranh 16-10-2017
[BAC A Bank Khu Vực Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Hà Nội, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 16-10-2017
[BAC A BANK AMC] Chuyên Viên Thẩm Định Giá Tài Sản Hà Nội, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 16-10-2017
[BAC A BANK Phú Yên] Giám đốc chi nhánh Phú Yên Cạnh tranh 13-10-2017
[BAC A BANK Chi nhánh Hà Thành ] Giám đốc chi nhánh Hà Nội Cạnh tranh 13-10-2017
[BAC A BANK Khối ngân hàng Bán lẻ] Chuyên viên Bảo hiểm Hà Nội 7 Tr - 15 Tr VND 13-10-2017
[Bac A Bank] Chuyên Viên Kiểm Toán Nội Bộ- Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh Hà Nội, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 09-10-2017
[BAC A BANK-Khối Nguồn Vốn] Chuyên Viên Thị Trường Vốn-TT Nợ (DCM-Debt Capital Market) Hà Nội Cạnh tranh 30-09-2017
[BAC A BANK- Khối Ngân Hàng Bán Lẻ] Chuyên Viên Nghiên Cứu Và Phát Triển Sản Phẩm Bán Lẻ Hà Nội Cạnh tranh 30-09-2017
[BAC A BANK Hà Nam] Trưởng Phòng Thẩm Định Hà Nam Cạnh tranh 24-09-2017
[BAC A Bank Hà Nam] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Hà Nam Cạnh tranh 24-09-2017
[BAC A BANK Hà Nam] Chuyên Viên Thẩm Định Hà Nam Cạnh tranh 24-09-2017
[BAC A BANK Hà Nam] Chuyên Viên QHKH Doanh Nghiệp Hà Nam Cạnh tranh 24-09-2017
[BAC A BANK Hà Nam] Trưởng Phòng Kế Toán Và Hành Chính Quản Trị Hà Nam Cạnh tranh 24-09-2017

Giới thiệu về công ty

Ngân hàng TMCP Bắc Á được thành lập năm 1994 theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, vốn góp cổ phần do các cổ đông có uy tín đóng góp, là một trong số các ngân hàng thương mại cổ phần lớn có hoạt động kinh doanh lành mạnh và hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung. Trụ sở chính của ngân hàng được đặt ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An với mạng lưới hoạt động rộng khắp trên các tỉnh, thành phố kinh tế trọng điểm của cả nước. Là thành viên chính thức của Hiệp hội Thanh toán Viễn thông Liên ngân hàng toàn cầu, Hiệp hội các ngân hàng Châu Á, Hiệp hội các ngân hàng Việt Nam và Phòng thương mại Công nghiệp Việt Nam. Ngân hàng TMCP Bắc Á hoạt động dựa trên 5 tôn chỉ Tiên phong – Chuyên nghiệp – Đáng tin cậy – Cải tiến không ngừng – Vì hạnh phúc đích thực. Giữ tâm sáng như sao, ngân hàng TMCP Bắc Á xây dựng chuẩn mực ngân hàng mới, kết hợp hài hòa giữa bản sắc truyền thống với tinh hoa tiêu chuẩn quốc tế, tạo ra sức mạnh tài chính cân bằng để cùng cả dân tộc hướng đến tương lai thịnh vượng. Hiện tại với nhu cầu phát triển và mở rộng mạng lưới chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng một số vị trí sau:

Thông điệp từ Ngân Hàng Thương mại cổ phần Bắc Á- BAC A BANK

BAC A BANK- Mái nhà chung gắn kết nhân tài

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: