Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Địa điểm: 77 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Qui mô công ty: 1.000-4.999Loại hình hoạt động: Cổ phần

Việc làm đang tuyển (80)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Chuyên viên Thúc đẩy Kinh doanh KHDN lớn Hà Nội Cạnh tranh 21-06-2018
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh SHB Bình Định Bình Định Cạnh tranh 21-06-2018
Chuyên Viên Quản Lý Thanh Khoản - Trung Tâm Kinh Doanh Vốn Hà Nội Cạnh tranh 21-06-2018
Giao dịch viên (Làm việc tại Phòng Giao dịch mở mới) (Mới) Bắc Ninh, Bình Phước, Đồng Tháp Cạnh tranh 20-06-2018
Chuyên Viên Quản Trị Vận Hành CSDL Hà Nội Cạnh tranh 20-06-2018
Chuyên Viên Quản Trị Vận Hành Hệ Thống – Mảng Quản Trị Các Dịch Vụ Trên Nền Tảng HĐH Windows Server Hà Nội Cạnh tranh 20-06-2018
Chuyên Viên Quản Trị Vận Hành Hệ Thống - Mảng Quản Trị Các Dịch Vụ Trên Nền Tảng HĐH Linux/AIX Hà Nội Cạnh tranh 20-06-2018
Chuyên Viên Quản Trị Vận Hành Hạ Tầng, Mạng Hà Nội Cạnh tranh 20-06-2018
Chuyên viên Kế hoạch - Ban Tài chính - Kế hoạch Hà Nội Cạnh tranh 20-06-2018
Chuyên viên Thông tin quản trị - Ban Tài chính Kế hoạch Hà Nội Cạnh tranh 20-06-2018
Kiểm toán viên tại các Phòng Kiểm toán Nội bộ Chi nhánh Bình Thuận, Ninh Bình, Sơn La Cạnh tranh 20-06-2018
Trưởng Phòng Dịch Vụ Khách Hàng Bình Thuận Cạnh tranh 20-06-2018
Trưởng/Phó phòng Khách hàng cá nhân Bình Thuận Cạnh tranh 20-06-2018
Chuyên viên Thẩm định Bình Thuận Cạnh tranh 20-06-2018
Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp Bình Thuận Cạnh tranh 20-06-2018
Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng Bình Thuận Cạnh tranh 20-06-2018
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp Bình Thuận Cạnh tranh 20-06-2018
Chuyên viên Quản trị Vận hành Ứng dụng 247 – Mảng Quản trị vận hành các ứng dụng hệ thống Thẻ Hà Nội Cạnh tranh 20-06-2018
Giám Đốc/ Phó Giám Đốc Phòng Giao dịch (Mới) Đà Nẵng Cạnh tranh 19-06-2018
Trưởng Phòng/ Phó Trưởng phòng Hành chính Quản trị (Mới) Hà Tĩnh Cạnh tranh 19-06-2018
Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng (Làm việc tại Phòng Giao dịch mở mới) Bắc Ninh, Bình Phước, Gia Lai Cạnh tranh 19-06-2018
Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng Lào Cai, Thanh Hóa Cạnh tranh 18-06-2018
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh SHB Lào Cai Đà Nẵng, Lào Cai, Thanh Hóa Cạnh tranh 18-06-2018
Trưởng Văn phòng Đại diện SHB tại Myanmar Myanmar Cạnh tranh 18-06-2018
Chuyên Viên Quản Lý Ngân Quỹ- Trung Tâm Quản Lý Ngân Quỹ Hà Nội Cạnh tranh 18-06-2018
Chuyên Viên Phát Triển Ứng Dụng - Trung Tâm Phát Triển - Khối Công Nghệ Thông Tin Hà Nội Cạnh tranh 18-06-2018
Giám Đốc Trung Tâm Phát Triển - Khối Công Nghệ Thông Tin Hà Nội Cạnh tranh 17-06-2018
Kiểm Toán Viên Tại Các Phòng Kiểm Toán Nội Bộ Chi Nhánh Hà Nội, Bình Thuận, Hà Nam Cạnh tranh 17-06-2018
Trưởng/Phó Phụ trách Phòng KTNB tại Chi nhánh Lạng Sơn Cạnh tranh 17-06-2018
Giám Đốc Phòng Giao Dịch (Làm Việc Tại Phòng Giao Dịch Mở Mới) Đồng Tháp, Ninh Bình, Tuyên Quang Cạnh tranh 16-06-2018
Giao Dịch Viên Bắc Ninh, Bình Phước, Đồng Tháp Cạnh tranh 16-06-2018
Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng Bắc Ninh, Bình Phước, Lào Cai Cạnh tranh 16-06-2018
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân (Làm Việc Tại Phòng Giao Dịch Mở Mới) Bắc Ninh, Đồng Tháp, Gia Lai Cạnh tranh 16-06-2018
Chuyên viên Kế toán tổng hợp - Chi nhánh SHB Lào Cai Lào Cai Cạnh tranh 15-06-2018
Giao dịch viên - Chi nhánh SHB Lào Cai Lào Cai Cạnh tranh 15-06-2018
Chuyên viên chuyên trách CNTT triển khai dự án Basel II Hà Nội Cạnh tranh 15-06-2018
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội, Đà Nẵng, Hà Tĩnh Cạnh tranh 15-06-2018
Chuyên Viên Tuyển Dụng Và Phát Triển Nhân Sự Cấp 3 Hà Nội Cạnh tranh 15-06-2018
Chuyên Viên Tuyển Dụng Và Phát Triển Nhân Sự Cấp 2 Hà Nội Cạnh tranh 15-06-2018
Chuyên Viên Truyền Thông Hà Nội Cạnh tranh 14-06-2018
Chuyên Viên Hỗ Trợ Phần Mềm Ứng Dụng Hà Nội Cạnh tranh 13-06-2018
Phó Giám Đốc Khối Khách Hàng Doanh Nghiệp Phụ Trách Trung Tâm Thẩm Định Hà Nội Cạnh tranh 13-06-2018
Chuyên Viên Quản Lý Chính Sách Và Tuân Thủ (Công Nghệ Thông Tin) Hà Nội Cạnh tranh 13-06-2018
Chuyên Viên Thẩm Định Khách Hàng Doanh Nghiệp Cấp 1 Hà Nội Cạnh tranh 13-06-2018
Chuyên Viên Thẩm Định Khách Hàng Doanh Nghiệp Cấp 2 Hà Nội Cạnh tranh 13-06-2018
SHB Thông Báo Gia Hạn Thời Gian Tuyển Dụng Nhân Sự Tại 3 Chi Nhánh Mới Hải Dương, Nam Định, Sơn La Cạnh tranh 13-06-2018
Trưởng Phòng Hỗ Trợ Tín Dụng - Chi Nhánh SHB Tuyên Quang Cạnh tranh 12-06-2018
Chuyên Viên Thẩm Định Bắc Ninh, Lạng Sơn Cạnh tranh 12-06-2018
Giao Dịch Viên Lạng Sơn Cạnh tranh 12-06-2018
Chuyên Viên Tổ Kỹ Thuật Dự Án Data Warehouse – Business Intelligence Hà Nội Cạnh tranh 11-06-2018
Chuyên Viên Nhân Sự - Chi Nhánh SHB Thanh Hóa Cạnh tranh 10-06-2018
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Hà Nội Cạnh tranh 09-06-2018
Giao Dịch Viên Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương Cạnh tranh 09-06-2018
Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin Đà Nẵng Cạnh tranh 09-06-2018
Giao Dịch Viên Hà Nội Cạnh tranh 08-06-2018
Chuyên Viên Quản Trị Thông Tin Nhân Sự Hà Nội Cạnh tranh 07-06-2018
Chuyên Viên Đánh Giá- Dự Án Phần Mềm Nhân Sự Hà Nội Cạnh tranh 07-06-2018
Chuyên Viên Tiền Lương - Ban QT NNL - Khối QTNNL Hà Nội Cạnh tranh 07-06-2018
Chuyên Viên Quan Hệ Lao Động- Dự Án Phần Mềm Nhân Sự Hà Nội Cạnh tranh 07-06-2018
Chuyên Viên Thẩm Định Sóc Trăng Cạnh tranh 06-06-2018
Giao Dịch Viên Đà Nẵng Cạnh tranh 06-06-2018
Chuyên Viên Rủi Ro Tín Dụng Basel II Hà Nội Cạnh tranh 06-06-2018
Chuyên Viên Cấp 1 Rủi Ro Tín Dụng Dự Án Basel II Hà Nội Cạnh tranh 06-06-2018
Kiểm Soát Viên Dịch Vụ Khách Hàng Đồng Tháp, Ninh Bình, Thái Bình Cạnh tranh 06-06-2018
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Hồ Chí Minh, Hà Nội, An Giang Cạnh tranh 06-06-2018
Giao Dịch Viên Tuyên Quang Cạnh tranh 06-06-2018
Giám Đốc Phòng Giao Dịch Đồng Tháp, Ninh Bình, Tuyên Quang Cạnh tranh 06-06-2018
Chuyên Viên Cấp 2 Rủi Ro Thị Trường Basel II Hà Nội Cạnh tranh 06-06-2018
Chuyên Viên Nhân Sự Hà Nội Cạnh tranh 06-06-2018
Giám Đốc Chi Nhánh SHB Bình Thuận, Sơn La Cạnh tranh 02-06-2018
SHB Thông Báo Gia Hạn Tuyển Dụng Nhân Sự Tại 5 Chi Nhánh Mới Bình Thuận, Hải Dương, Nam Định Cạnh tranh 02-06-2018
Giám Đốc Ban Thi Đua Khen Thưởng & Xử Lý Kỷ Luật SHB Hà Nội Cạnh tranh 01-06-2018
Trưởng/ Phó phụ trách Phòng Xử lý nợ tại các ĐVKD Hưng Yên Cạnh tranh 30-05-2018
Chuyên viên Rủi ro thị trường Basel II cấp 2 Hà Nội Cạnh tranh 30-05-2018
SHB Thông báo tuyển dụng Nhân sự tại 5 chi nhánh mới Sơn La, Hải Dương, Nam Định, Bình Thuận, Vĩnh Long Bình Thuận, Hải Dương, Nam Định Cạnh tranh 30-05-2018
Chuyên viên Xử lý nợ tại các ĐVKD Hưng Yên Cạnh tranh 30-05-2018
Trưởng phòng nhân sự tổng hợp Hà Nội Cạnh tranh 27-05-2018
Trưởng phòng quản lý chế độ đãi ngộ Hà Nội Cạnh tranh 27-05-2018
Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng Hà Nam Cạnh tranh 27-05-2018
Giám Đốc Ban Pháp Chế - Công Ty Tài Chính SHB FC Hà Nội Cạnh tranh 24-05-2018

Giới thiệu về công ty

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được thành lập theo các Quyết định số 214/QÐ-NH5 ngày 13/11/1993; Quyết định số 93/QÐ-NHNN ngày 20/1/2006 và số 1764/QÐ-NHNN ngày 11/9/2006. Trải qua gần 21 năm xây dựng và phát triển, SHB tự hào là một trong những ngân hàng thương mại có tốc độ phát triển mạnh mẽ qua từng năm, gặt hái nhiều thành công rực rỡ nhờ chiến lược phát triển toàn diện song hành với mục tiêu phát triển vì lợi ích của cộng đồng. Với tôn chỉ hoạt động “Đối tác tin cậy, Giải pháp phù hợp” và chiến lược kinh doanh luôn đổi mới nhằm mang lại giá trị lợi ích cho khách hàng và sự thịnh vượng cho các cổ đông - nhà đầu tư, SHB luôn làm hài lòng khách hàng và đối tác với những sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đồng bộ, tiện ích, chất lượng và cạnh tranh với phong cách phục vụ chuyên nghiệp.
Sau khi nhận sáp nhập thành công Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (Habubank), đến nay, SHB trở thành một định chế tài chính có quy mô lớn của Việt Nam với tổng tài sản đạt hơn 143.000 tỷ đồng, vốn điều lệ gần 9.000 tỷ đồng, hơn 2 triệu khách hàng tổ chức và cá nhân, gần 5.000 cán bộ nhân viên toàn hệ thống, mạng lưới kinh doanh rộng lớn với gần 390 chi nhánh và phòng giao dịch trải dài trên cả nước và 03 chi nhánh tại Lào và Campuchia. Với những nỗ lực không ngừng suốt chặng đường 21 năm qua, SHB đã được Đảng, Nhà nước và các tổ chức quốc tế trao tặng nhiều bằng khen, giải thưởng cao quý trong và ngoài nước cho những thành tích xuất sắc của tập thể và cá nhân. Tiêu biểu trong số đó, nhân kỉ niệm 20 năm thành lập ngân hàng vừa qua, SHB đã vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trao tặng.
Với những thành tích đã đạt được, SHB vinh dự nằm trong Top 6 Ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam, phấn đấu đến năm 2015 trở thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại, đa năng hàng đầu Việt Nam, đến năm 2020 trở thành Tập đoàn tài chính mạnh theo chuẩn quốc tế.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: