Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

Địa điểm

62 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1


Thông tin công ty

Giới thiệu về công ty

Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; được thành lập năm 1977, là tổ chức xuất bản hoạt động trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; xuất bản các xuất bản phẩm phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Thành phố.

Feedback