NHAKHOA FOR YOU

NHAKHOA FOR YOU

Địa điểm

23B Đ. Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99

Việc làm đang tuyển

NHA KHOA FOR YOU

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Giới thiệu về công ty

NHAKHOA FOR YOU KOREAN 23B Đ. Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Feedback