OCEAN BANK - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MTV ĐẠI DƯƠNG

OCEAN BANK - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MTV ĐẠI DƯƠNG

Địa điểm

Tòa nhà Daeha, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội


Thông tin công ty
 • Website: http://oceanbank.vn/
1.245 followers

Giới thiệu về công ty

Ocean Bank được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1993. Năm 2007, ngân hàng được chuyển đổi theo mô hình Ngân hàng thương mại cổ phần. Đến nay, Ocean Bank thay đổi chủ sở hữu, mô hình hoạt động và đổi tên thành Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TM TNHH MTV) Đại Dương. Ocean Bank đã trở thành một thương hiệu mạnh, uy tín trên thị trường tài chính tiền tệ. Trong xu thế hội nhập thế giới, Ocean Bank càng coi nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi và là tài sản quý giá. Chính vì vây, chính sách nhân sự của Ocean Bank được xây dựng với mục đích biến nguồn nhân lực trở thành ưu thế đặc biệt, giữ vai trò quyết định để thực hiện thành công những mục tiêu chiến lược đề ra.

Nguyên tắc tuyển dụng của Ocean Bank là lựa chọn những ứng viên tốt nhất vào vị trí phù hợp dựa trên phẩm chất, khả năng, thái độ, năng lực, kinh nghiệm của ứng viên, không phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo hay giới tính. Chính sách việc làm của Ocean Bank là tạo tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp và bình đẳng để mỗi cá nhân đều có cơ hội cống hiến sức lực và tài năng của mình.

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là công tác được ưu tiên hàng đầu của Ocean Bank, nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên thành thạo về nghiệp vụ, chuẩn mực trong đạo đức kinh doanh, chuyên nghiệp trong phong cách làm việc và nhiệt tình phục vụ khách hàng.

Việc làm đang tuyển

Chuyên viên Phát triển ứng dụng - Trung tâm Công nghệ thông tin (chấp nhận sinh viên mới ra trường)
(Mới)

Chuyên viên Phát triển ứng dụng - Trung tâm Công nghệ thông tin (chấp nhận sinh viên mới ra trường)

OCEAN BANK - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MTV ĐẠI DƯƠNG

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội
Chuyên viên Nghiệp vụ Corebanking - Trung tâm Công nghệ thông tin (chấp nhận sinh viên mới ra trường)
(Mới)

Chuyên viên Nghiệp vụ Corebanking - Trung tâm Công nghệ thông tin (chấp nhận sinh viên mới ra trường)

OCEAN BANK - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MTV ĐẠI DƯƠNG

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội
Chuyên viên Tài trợ thương mại, Khối Thanh toán quốc tế - Trụ sở chính
(Mới)

Chuyên viên Tài trợ thương mại, Khối Thanh toán quốc tế - Trụ sở chính

OCEAN BANK - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MTV ĐẠI DƯƠNG

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội
Chuyên viên Kinh doanh KHDN

Chuyên viên Kinh doanh KHDN

OCEAN BANK - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MTV ĐẠI DƯƠNG

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội | Hồ Chí Minh | Cà Mau
Chuyên Viên Thẩm Định Tín Dụng Doanh Nghiệp Làm Việc Tại Trụ Sở Chính - Hà Nội

Chuyên Viên Thẩm Định Tín Dụng Doanh Nghiệp Làm Việc Tại Trụ Sở Chính - Hà Nội

OCEAN BANK - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MTV ĐẠI DƯƠNG

$ Trên 20 Tr VND

 • Hà Nội
Chuyên Viên Cân Đối Vốn - Khối Nguồn Vốn và Đầu Tư

Chuyên Viên Cân Đối Vốn - Khối Nguồn Vốn và Đầu Tư

OCEAN BANK - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MTV ĐẠI DƯƠNG

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Bán Lẻ

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Bán Lẻ

OCEAN BANK - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MTV ĐẠI DƯƠNG

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội | Hồ Chí Minh
Chuyên Viên Thẩm Định Tài Sản Bảo Đảm – Khối Thẩm Định Tín Dụng

Chuyên Viên Thẩm Định Tài Sản Bảo Đảm – Khối Thẩm Định Tín Dụng

OCEAN BANK - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MTV ĐẠI DƯƠNG

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội | Hồ Chí Minh
Chuyên Viên Vận Hành Tín Dụng – Khối Thẩm Định Tín Dụng

Chuyên Viên Vận Hành Tín Dụng – Khối Thẩm Định Tín Dụng

OCEAN BANK - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MTV ĐẠI DƯƠNG

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh
Chuyên Viên Thẩm Định Tín Dụng Khách Hàng Bán Lẻ – Khối Thẩm Định Tín Dụng

Chuyên Viên Thẩm Định Tín Dụng Khách Hàng Bán Lẻ – Khối Thẩm Định Tín Dụng

OCEAN BANK - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MTV ĐẠI DƯƠNG

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội
Feedback