Ocean Coatings (Vietnam) Co. Ltd

Ocean Coatings (Vietnam) Co. Ltd

Địa điểm

Road No. 9-7 (an internal road in phase-3), Long Thanh Industrial Zone, Tam An, Long Thanh Dist., Dong Nai


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 100-200
  • Loại hình hoạt động: 100% vốn nước ngoài
93 followers

Việc làm đang tuyển

Ocean Coatings (Vietnam) Co. Ltd

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Đồng Nai

Ocean Coatings (Vietnam) Co. Ltd

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

Ocean Coatings (Vietnam) Co. Ltd

$ Trên 8,5 Tr VND

  • Đồng Nai

Ocean Coatings (Vietnam) Co. Ltd

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Ocean Coatings (Vietnam) Co. Ltd

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Đồng Nai

Giới thiệu về công ty

OCEAN COATINGS Viet Nam is the 100% foreingner investment capital company. Developing about producing power coatings. We are seeking to recruit potential candidates working at Dong Nai province as below positions.

Hình ảnh công ty

Feedback