Otsuka Thang Nutrition Co., Ltd.

Địa điểm: Tầng 6, Citilight Tower, 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1

Qui mô công ty: 100 - 200Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

Việc làm đang tuyển

Hiện tại công ty chưa có tuyển dụng mới. Hãy Follow công ty để nhận được những thông báo việc làm bằng email khi có tuyển dụng mới.

Giới thiệu về công ty

Otsuka Thang Nutrition Company is the Vietnam branch of the Otsuka Japan. We specialize in nutraceutical products and our main brand is the ion supply drink Pocari Sweat – a leading drink in the category in Japan, Hong Kong, Korea and Indonesia.

http://www.pocarisweat.com.vn/
www.facebook.com/pocarivietnam

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: