Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

language
1

Đăng ký nhận email thông báo việc làm để không
bỏ lỡ cơ hội, giúp bạn thăng tiến trong nghề nghiệp.

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Sailing Tower, 111A Pasteur, Ben Nghe Ward

Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

418 followers

Việc làm đang tuyển (181)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Quality Control Engineer - M&E Hồ Chí Minh 22 Tr - 26,4 Tr VND 21-08-2018
Sales & Planning Specialist Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 26,4 Tr VND 21-08-2018
Game Planner Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 35,2 Tr VND 21-08-2018
RA - PV Manager Hà Nội 44 Tr - 61,6 Tr VND 21-08-2018
Service Support Staff Hồ Chí Minh 6,6 Tr - 8,8 Tr VND 21-08-2018
Data Analysis Manager Hồ Chí Minh 28,6 Tr - 39,6 Tr VND 20-08-2018
Territory Sales Manager Hồ Chí Minh Cạnh tranh 20-08-2018
Operation Manager Hồ Chí Minh 18 Tr - 30 Tr VND 19-08-2018
Sales - IT Hà Nội 15,4 Tr - 33 Tr VND 19-08-2018
Sales Manager - Advertisement Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 33 Tr VND 19-08-2018
Accounting Staff Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 12,5 Tr VND 19-08-2018
Sales Staff Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 15,4 Tr VND 19-08-2018
Admin/HR Hà Nội 15,4 Tr - 33 Tr VND 19-08-2018
HR Assistant Manager Hồ Chí Minh Cạnh tranh 19-08-2018
Sales Manager Hà Nội 28,6 Tr - 44 Tr VND 19-08-2018
Mechanical Engineer Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 19-08-2018
Design And Validate Semiconductor Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 19-08-2018
IT Staff Hồ Chí Minh 7,7 Tr - 13,2 Tr VND 19-08-2018
AI Engineer Hồ Chí Minh 33 Tr - 33 Tr VND 19-08-2018
PHP Web Developer Hồ Chí Minh 33 Tr - 33 Tr VND 19-08-2018
Admin IT Helpdesk Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 13,2 Tr VND 19-08-2018
Maintenance Assistant Manager Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 19-08-2018
Electric Service Engineer Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 19-08-2018
Business Development Hồ Chí Minh 26,0 Tr - 26,0 Tr VND 19-08-2018
Executive Hà Nội 11 Tr - 17,6 Tr VND 19-08-2018
Sales Executive Hồ Chí Minh 11 Tr - 13,2 Tr VND 19-08-2018
Production Progress Management Staff Hà Nội 15,4 Tr - 22 Tr VND 19-08-2018
Sales Representative Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 22 Tr VND 19-08-2018
Site Development Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 15,4 Tr VND 19-08-2018
iOS Developer Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 19,8 Tr VND 19-08-2018
Interior Site Supervisor Hồ Chí Minh 11 Tr - 33 Tr VND 19-08-2018
Accounting/Finance Hà Nội 15,4 Tr - 33 Tr VND 19-08-2018
Senior PHP (Wedsite Engineer) Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 33 Tr VND 19-08-2018
Administrator Hồ Chí Minh 11 Tr - 22 Tr VND 17-08-2018
Executive (Non-marine Claims) Hồ Chí Minh 11 Tr - 17,6 Tr VND 17-08-2018
Logistics Sales Executive Hồ Chí Minh 11 Tr - 17,6 Tr VND 17-08-2018
Executive (Motor Claims Adjuster) Hồ Chí Minh 11 Tr - 22 Tr VND 17-08-2018
Civil Engineer Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 17,6 Tr VND 17-08-2018
Senior Environmental Officer Hồ Chí Minh 22 Tr - 44 Tr VND 17-08-2018
Project & Service Engineer Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 22 Tr VND 17-08-2018
Project Sales (Commercial AC) Hồ Chí Minh 11 Tr - 17,6 Tr VND 17-08-2018
Senior Sales Executive Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 20,9 Tr VND 17-08-2018
QAQC Manager Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 26,4 Tr VND 17-08-2018
Salesforce Developer Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 17,6 Tr VND 17-08-2018
Senior Corporate Marketing Leader Hồ Chí Minh 44 Tr - 88 Tr VND 17-08-2018
Accounting Coordinator Hồ Chí Minh 7,5 Tr - 12 Tr VND 17-08-2018
Fresher Salesforce Developer Hồ Chí Minh 11 Tr - 15,4 Tr VND 17-08-2018
PHP Leader Hồ Chí Minh 22 Tr - 24,2 Tr VND 17-08-2018
System Engineer Hồ Chí Minh 7,7 Tr - 7,7 Tr VND 17-08-2018
PHP Developer Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 22 Tr VND 17-08-2018
CAD Operation - MRT Construction Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 11 Tr VND 17-08-2018
Java Developers Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 22 Tr VND 17-08-2018
Sales Assistant Manager Đồng Nai 11 Tr - 15,4 Tr VND 17-08-2018
IT Helpdesk Hà Nội 8,8 Tr - 17,6 Tr VND 17-08-2018
QA & QC - Automotive Đồng Nai 7,7 Tr - 11 Tr VND 17-08-2018
Motorbike Marketing Staff Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 12,1 Tr VND 17-08-2018
Automobile Customer Service Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 17,6 Tr VND 17-08-2018
Motorbike Customer Service Leader Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 15,4 Tr VND 17-08-2018
Accountant Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 8,8 Tr VND 16-08-2018
Parts Sales in South Area Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 17,6 Tr VND 16-08-2018
Sales Training Manager Hà Nội 22 Tr - 33 Tr VND 16-08-2018
Assistant Manager Hà Nội 10 Tr - 13 Tr VND 16-08-2018
Software Developer Hồ Chí Minh 11 Tr - 15,4 Tr VND 16-08-2018
Senior Product Marketing Leader Hồ Chí Minh 44 Tr - 88 Tr VND 16-08-2018
M&E Manager Hồ Chí Minh 33 Tr - 44 Tr VND 16-08-2018
Modern Retail Senior Sales Hồ Chí Minh 22 Tr - 26,4 Tr VND 16-08-2018
Accountant Bình Dương 11 Tr - 12,1 Tr VND 16-08-2018
MT Senior Sales (Modern Trade) Hồ Chí Minh 22 Tr - 26,4 Tr VND 16-08-2018
Deputy General Manager Hồ Chí Minh 26,4 Tr - 33 Tr VND 16-08-2018
QC Leader Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 26,4 Tr VND 16-08-2018
Apparel Merchandiser Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 22 Tr VND 16-08-2018
Food Merchandiser Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 22 Tr VND 16-08-2018
HR Manager Đồng Nai 19,8 Tr - 26,4 Tr VND 16-08-2018
Production Manager Hà Nội 22 Tr - 33 Tr VND 15-08-2018
Parts Sales in Da Nang Đà Nẵng 8,8 Tr - 17,6 Tr VND 15-08-2018
Brand Communication Senior Executive Hồ Chí Minh Cạnh tranh 15-08-2018
Import - Export Staff Bình Dương 7,7 Tr - 11,4 Tr VND 15-08-2018
Sales & Marketing Executive Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 24,2 Tr VND 15-08-2018
Sales Assistant Manager Hồ Chí Minh 26,4 Tr - 39,6 Tr VND 15-08-2018
Automobile Marketing Staff Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 17,6 Tr VND 15-08-2018
Marketing Staff Hồ Chí Minh 6,6 Tr - 17,6 Tr VND 15-08-2018
Underwriting Deputy Manager Hà Nội 33 Tr - 55 Tr VND 15-08-2018
Career Advisor in HCMC Hồ Chí Minh 8 Tr - 22 Tr VND 15-08-2018
HR EXECUTIVE Hồ Chí Minh 22 Tr - 35,2 Tr VND 15-08-2018
R&D Engineer Hồ Chí Minh 10 Tr - 13 Tr VND 15-08-2018
Automotive Engineer Hồ Chí Minh 10 Tr - 13 Tr VND 15-08-2018
Sales Manager Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 26,4 Tr VND 15-08-2018
Sales Manager Assistant Hà Nội 14,3 Tr - 18,7 Tr VND 15-08-2018
C#/.net Developer - IT Hồ Chí Minh 16,5 Tr - 19,8 Tr VND 15-08-2018
Production Leader Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 15-08-2018
Trade Marketing Leader Hà Nội 25 Tr - 35 Tr VND 15-08-2018
Senior Accountant Hà Nội 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 15-08-2018
Junior Accountant Hà Nội 9,9 Tr - 15,4 Tr VND 15-08-2018
Sales Consultant Hà Nội 6 Tr - 8 Tr VND 15-08-2018
Assistant to Brand Manager Hà Nội 25 Tr - 35 Tr VND 15-08-2018
Yard Manager Assistant Hà Nội 13,2 Tr - 16,5 Tr VND 15-08-2018
2D Designer Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 35,2 Tr VND 14-08-2018
Chemical Sales Executive Hồ Chí Minh 12,5 Tr - 15,8 Tr VND 14-08-2018
Server Game Developer Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 35,2 Tr VND 14-08-2018
Regional Sales Leader Hà Nội 22 Tr - 26,4 Tr VND 14-08-2018
Chief Sales Hồ Chí Minh 18 Tr - 20 Tr VND 14-08-2018
Sales - HR Service Hồ Chí Minh 10 Tr - 14 Tr VND 14-08-2018
Chinese Speaking -QC Tây Ninh 11 Tr - 15,4 Tr VND 14-08-2018
Import Export Staff Bình Dương 8 Tr - 10 Tr VND 14-08-2018
Chinese Speaking - Sales Staff Hồ Chí Minh 14,3 Tr - 16,5 Tr VND 14-08-2018
Service Engineer Hồ Chí Minh 11 Tr - 13,2 Tr VND 14-08-2018
Career Advisor Hà Nội 8 Tr - 17 Tr VND 14-08-2018
Agency Coordinator Hồ Chí Minh 7 Tr - 10 Tr VND 14-08-2018
Sales Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 14-08-2018
Customer Service Cum Sales Support Hồ Chí Minh 15 Tr - 20 Tr VND 14-08-2018
Customer Service Hồ Chí Minh 11 Tr - 17,6 Tr VND 14-08-2018
HR Manager Hà Nội 28,6 Tr - 42,9 Tr VND 13-08-2018
Purchasing Coordinator Hồ Chí Minh 7,5 Tr - 9 Tr VND 13-08-2018
3D CAD Operator Hồ Chí Minh 11 Tr - 17,6 Tr VND 12-08-2018
Community Manager Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 22 Tr VND 10-08-2018
Brand Communications Junior Executive Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 14,3 Tr VND 10-08-2018
Center Manager Hồ Chí Minh 44 Tr - 66 Tr VND 08-08-2018
Japanese Speaking – Sales Hà Nội 11,7 Tr - 14,3 Tr VND 08-08-2018
QC staff – Manufacturing Hà Nội, Hưng Yên 9 Tr - 12 Tr VND 08-08-2018
Production Control Hà Nội, Hưng Yên 8,8 Tr - 11 Tr VND 08-08-2018
Java Programmer Hồ Chí Minh 22 Tr - 26,4 Tr VND 08-08-2018
Technical Assistant Manager Bình Dương 20 Tr - 25 Tr VND 08-08-2018
General Director - Manufacturing Hà Nội 55 Tr - 110 Tr VND 08-08-2018
PHP Game Developer Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 35,2 Tr VND 08-08-2018
Export Sales - Trading Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 22 Tr VND 08-08-2018
Japanese Speaking Sales - Manufacturing Hà Nội 11 Tr - 17,6 Tr VND 08-08-2018
Sales Executive - Insurance - Bancassurance Division Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 22 Tr VND 08-08-2018
Air Conditioning Designer-Construction Hà Nội 15,4 Tr - 19,8 Tr VND 08-08-2018
Motor Claims Senior Executive Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 22 Tr VND 08-08-2018
Business Analyst Hà Nội 11 Tr - 15,4 Tr VND 08-08-2018
Executive (Back) Hồ Chí Minh 11 Tr - 17,6 Tr VND 08-08-2018
ISO Staff – Manufacturing Hưng Yên 9 Tr - 12 Tr VND 08-08-2018
Japanese Speaking -Interpreter-Manufacturing Hà Nội 12,1 Tr - 14,3 Tr VND 08-08-2018
Sales Manager Bình Dương 22 Tr - 44 Tr VND 04-08-2018
Branch Manager Hồ Chí Minh 44 Tr - 66 Tr VND 04-08-2018
Modern Trade Supervisor Hồ Chí Minh 23 Tr - 25 Tr VND 03-08-2018
HR Specialist Hồ Chí Minh 14,3 Tr - 18,0 Tr VND 03-08-2018
Country Manager Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 02-08-2018
Sales Assistant Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 15,4 Tr VND 02-08-2018
Finance & Accounting Manager Hồ Chí Minh 55 Tr - 66 Tr VND 01-08-2018
HR Manager Hồ Chí Minh 44 Tr - 77 Tr VND 01-08-2018
Marketing Manager Hồ Chí Minh 44 Tr - 77 Tr VND 31-07-2018
Maintenance Assistant Manager Bình Dương 22 Tr - 33 Tr VND 29-07-2018
Chinese Speaking – Production Control Đồng Nai 13,2 Tr - 22 Tr VND 27-07-2018
3D CAD Engineer Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 22 Tr VND 27-07-2018
Career Advisor in Hanoi Hà Nội 8 Tr - 17 Tr VND 27-07-2018
Chinese Speaking – Accountant Đồng Nai 13,2 Tr - 22 Tr VND 27-07-2018
Department Manager Hồ Chí Minh 40 Tr - 45 Tr VND 26-07-2018
Researcher Hồ Chí Minh 6 Tr - 6 Tr VND 26-07-2018
Account Manager Hồ Chí Minh 11 Tr - 13,2 Tr VND 26-07-2018
Chief Accountant Hà Nam 15,4 Tr - 22 Tr VND 26-07-2018
Researcher - Part Time Staff (Working In The Afternoon) Hồ Chí Minh 2 Tr - 2,5 Tr VND 26-07-2018
Researcher - Part Time Staff (Working In The Morning) Hồ Chí Minh 1,5 Tr - 2 Tr VND 26-07-2018
R&D Staff Đồng Nai 6 Tr - 8 Tr VND 26-07-2018
Accountant Hà Nam 11 Tr - 13,2 Tr VND 26-07-2018
Mold & Tooling Section Head Bình Dương 17,6 Tr - 22 Tr VND 26-07-2018
Purchasing Supervisor Long An 15 Tr - 20 Tr VND 26-07-2018
Technical Support Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 22 Tr VND 26-07-2018
Home Appliance Service Manager Hồ Chí Minh 26,4 Tr - 33 Tr VND 26-07-2018
Executive Software Developer Hà Nội 15,4 Tr - 22 Tr VND 22-07-2018
Safety Engineer Hồ Chí Minh 22 Tr - 26,4 Tr VND 22-07-2018
Marketing Leader Hà Nội 30 Tr - 40 Tr VND 22-07-2018
Sales Consultant Leader Hà Nội 15 Tr - 20 Tr VND 22-07-2018
Document Staff Hồ Chí Minh 10 Tr - 12 Tr VND 22-07-2018
R&D Engineer/ Team Leader Hồ Chí Minh 8 Tr - 20 Tr VND 22-07-2018
Field Service Engineer Hồ Chí Minh 14,3 Tr - 15,4 Tr VND 22-07-2018
Java/C# Developer Hồ Chí Minh 11 Tr - 15,4 Tr VND 22-07-2018
Junior Architect Hà Nội 8,8 Tr - 15,4 Tr VND 22-07-2018
Quality Control Engineer Hồ Chí Minh 22 Tr - 26,4 Tr VND 22-07-2018
PR Specialist Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 33 Tr VND 22-07-2018
Seafood Premix Sales Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 22-07-2018
R&D Staff Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 22-07-2018
HR Assistant cum Admin Bình Dương 17,6 Tr - 19,8 Tr VND 22-07-2018
IT (Deputy) Manager Hà Nội 44 Tr - 55 Tr VND 22-07-2018
Python Developer (Django, Flask) Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 19,8 Tr VND 22-07-2018
Accountant-Manufacturing Hà Nam 11 Tr - 13,2 Tr VND 22-07-2018
Sales Leader Hà Nội 20 Tr - 25 Tr VND 22-07-2018
HR Staff Hồ Chí Minh 6,6 Tr - 15,4 Tr VND 22-07-2018
Senior Architect Hà Nội 22 Tr - 28,6 Tr VND 22-07-2018
Security Engineer - IT Hà Nội 22 Tr - 44 Tr VND 22-07-2018
Sales Support Hà Nội 7,7 Tr - 11 Tr VND 22-07-2018

Giới thiệu về công ty

RGF stands for RECRUIT GLOBAL FAMILY, a global brand of Japan's largest recruiting and information service company, Recruit Holdings Co., Ltd.
We created this brand out of our commitment to take on a new challenge to leverage on Recruit Group's more over 50 years of industry experience and business network in Japan, to provide new opportunities to our clients across the region.
RGF HR AGENT takes charge of RGF's business entity in general recruitment services. We provide total human resource services to clients at every stage of staff placement, such as evaluation, remuneration, and staff training. At the same time, we assist job-seekers in various ways to find the right job according to their individual preferences and experiences. Besides our services to assist full-time staff recruitment, we also offer a range of support services for RPO (Recruitment Process Outsourcing) and contract base/temporary recruitment needs.
Our company's status as the Japan's #1 market share holder in human resource, temporary staffing, and job advertisement field makes it possible for us to provide high quality total human resource management services not only in Japan but across the region.
RECRUIT = RGF will continue to take up the challenge to be the #1 recruitment agency in Asia, beyond national boundaries.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: