RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Central Plaza, 17 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Q.1

Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

302 followers

Việc làm đang tuyển (162)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Sales Logistic Hà Nội 13,2 Tr - 22 Tr VND 19-02-2018
Sales Support Hà Nội 9,9 Tr - 11 Tr VND 19-02-2018
Junior Admin Officer Hồ Chí Minh 10 Tr - 20 Tr VND 19-02-2018
QC Sub Chief Hồ Chí Minh Dưới 15,4 Tr VND 19-02-2018
GA Cum Sales Assistant Hồ Chí Minh Dưới 26,4 Tr VND 19-02-2018
Testing Engineer Hà Nội 17,6 Tr - 22 Tr VND 19-02-2018
Mechanical Engineer of Maintenance Department Hà Nội 9,9 Tr - 12,1 Tr VND 19-02-2018
Retail Distribution Supervisor – Automative Hà Nội 24,2 Tr - 30,8 Tr VND 16-02-2018
Logistics Assistant Hồ Chí Minh Dưới 13,2 Tr VND 16-02-2018
Branding and Communication Leader Hồ Chí Minh Cạnh tranh 16-02-2018
Legal Executive Hồ Chí Minh 13 Tr - 18 Tr VND 16-02-2018
IT Staff Hồ Chí Minh Dưới 19,8 Tr VND 16-02-2018
Sales Assistant (Japanese Speaking) Hà Nội 9,9 Tr - 12,1 Tr VND 16-02-2018
IOS Developer - IT Hồ Chí Minh Dưới 22 Tr VND 16-02-2018
Japanese Interpreter Hải Dương 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 16-02-2018
Quantity Surveyor – Construction Hà Nội Cạnh tranh 16-02-2018
Admin Executive for Technical Service Section Hồ Chí Minh Dưới 19,8 Tr VND 16-02-2018
Production Assistant Manager Hà Nội 17,6 Tr - 33 Tr VND 16-02-2018
Medical Representatives Hà Nội 11 Tr - 22 Tr VND 16-02-2018
Digital Marketing Staff - Advertisement Hồ Chí Minh 11 Tr - 17,6 Tr VND 15-02-2018
Marketing Staff – Restaurant Hồ Chí Minh 6,6 Tr - 17,6 Tr VND 15-02-2018
Operation and Customer Service Manager Hồ Chí Minh Cạnh tranh 15-02-2018
Senior Product Manager Hồ Chí Minh Cạnh tranh 15-02-2018
FWD / Logistics Senior Sales Hồ Chí Minh Cạnh tranh 15-02-2018
Waiter Leader (Restaurant) Hồ Chí Minh 14,3 Tr - 17,6 Tr VND 15-02-2018
E&E Manager (Electrical Engineer Manager) Hà Nội 22 Tr - 33 Tr VND 15-02-2018
Safety Manager Hà Nội 22 Tr - 33 Tr VND 15-02-2018
Mechanical Engineer – Supervisor/Manager Hà Nội 22 Tr - 33 Tr VND 15-02-2018
Training Executive Hà Nội Trên 22 Tr VND 15-02-2018
Factory Manager Hà Nội 44 Tr - 55 Tr VND 15-02-2018
Admin Staff Hà Nội 11 Tr - 15,4 Tr VND 15-02-2018
Business Unit Manager Hồ Chí Minh Cạnh tranh 15-02-2018
QC Manager Hà Nội Cạnh tranh 15-02-2018
Human Resources Leader Bắc Giang 15,4 Tr - 22 Tr VND 15-02-2018
Junior Accountant - Manufacturing Hà Nội 9 Tr - 11 Tr VND 14-02-2018
Japanese Speaking – Hot Forging & CNC Engineer Bắc Ninh 8,8 Tr - 22 Tr VND 14-02-2018
Japanese Speaking – Sales Support - Logistic Hà Nội 17,6 Tr - 22 Tr VND 14-02-2018
QA Assistant Manager – Pharmaceutical Hải Phòng 22 Tr - 33 Tr VND 14-02-2018
Production Engineer Hà Nội Trên 13,2 Tr VND 14-02-2018
Accounting Manager - Manufacturing Hưng Yên Trên 33 Tr VND 14-02-2018
Chief Operating Officer Hà Nội 55 Tr - 88 Tr VND 14-02-2018
Channel Sales Manager – Electronics Hà Nội Trên 44 Tr VND 14-02-2018
PR Specialist – Information Technology Hồ Chí Minh Dưới 33 Tr VND 14-02-2018
Electric Service Engineer Hà Nội 11 Tr - 13,2 Tr VND 14-02-2018
HR Organization Development Manager Hồ Chí Minh Dưới 66 Tr VND 14-02-2018
Lawyer Hà Nội Cạnh tranh 14-02-2018
Researcher Hồ Chí Minh Dưới 7,5 Tr VND 14-02-2018
Senior React Js/ React Native Developer Hồ Chí Minh 22 Tr - 44 Tr VND 14-02-2018
Project Management Hồ Chí Minh, Phú Yên 17,6 Tr - 28,6 Tr VND 13-02-2018
CLINICAL TRIAL ASSISTANT – PHARMACEUTICALS Hà Nội 11 Tr - 15,4 Tr VND 13-02-2018
ACCOUNTING EXECUTIVE - INSURANCE Hà Nội 11 Tr - 15,4 Tr VND 13-02-2018
Architectural Designer (Vice Manager) Hồ Chí Minh Dưới 66 Tr VND 13-02-2018
Robot Process Automation (RPA) Technical Consultant Hồ Chí Minh Cạnh tranh 13-02-2018
Visual Designer – IT Hồ Chí Minh Dưới 44 Tr VND 13-02-2018
HSE Supervisor Hồ Chí Minh Cạnh tranh 13-02-2018
Technical Leader - Manufacturing Hồ Chí Minh Dưới 17,6 Tr VND 13-02-2018
CAD Operator – Construction Hà Nội Trên 10 Tr VND 13-02-2018
PHP Developer Hồ Chí Minh Trên 13,2 Tr VND 13-02-2018
Site Engineer Hà Nội Trên 10 Tr VND 13-02-2018
Product Line Supervisor – Supermarket Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 22 Tr VND 13-02-2018
GA Staff Cum Accountant Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 26,4 Tr VND 13-02-2018
Recruitment Consultant In HCMC Hồ Chí Minh 7 Tr - 22 Tr VND 13-02-2018
Java BSE Hồ Chí Minh 33 Tr - 39,6 Tr VND 13-02-2018
Accounting Staff Hà Nội 11 Tr - 15,4 Tr VND 13-02-2018
Sales Paper - Trading Hồ Chí Minh Trên 17 Tr VND 13-02-2018
Legal Specialist – Commercial Hồ Chí Minh 13 Tr - 18 Tr VND 13-02-2018
3D CAD Engineer Hồ Chí Minh 11 Tr - 17,6 Tr VND 13-02-2018
Japanese Speaking – Sales Support Hải Dương 7,7 Tr - 15,4 Tr VND 13-02-2018
HR & Administration Hồ Chí Minh Cạnh tranh 13-02-2018
Network Engineer – IT Solutions Hồ Chí Minh Dưới 22 Tr VND 13-02-2018
PR Project Manager Hồ Chí Minh Cạnh tranh 13-02-2018
Sales Support Executive – Factory Automation Hồ Chí Minh Trên 17,6 Tr VND 13-02-2018
Secretary – Trading Hà Nội 8 Tr - 9 Tr VND 13-02-2018
Chief Accountant Tây Ninh Dưới 26,4 Tr VND 12-02-2018
Molding Supervisor – Manufacturing Hà Nội 28,6 Tr - 33 Tr VND 12-02-2018
Japanese Speaking - Trainer - Consulting Bình Dương 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 12-02-2018
Japanese Speaking – GA Manager Bình Dương 22 Tr - 33 Tr VND 12-02-2018
Plastic Sales Hồ Chí Minh Cạnh tranh 12-02-2018
Sales Executive Đồng Nai 12 Tr - 16 Tr VND 12-02-2018
Factory Manager Bắc Ninh 44 Tr - 66 Tr VND 12-02-2018
Sales Supervisor – Cosmetics Hồ Chí Minh Dưới 25 Tr VND 12-02-2018
Flexible Packaging Sales Hồ Chí Minh 12,1 Tr - 15,4 Tr VND 12-02-2018
Sales & Marketing Senior Staff Hà Nội 15,4 Tr - 22 Tr VND 12-02-2018
Accountant - Manufacturing Hà Nam Dưới 10 Tr VND 12-02-2018
Sales Executive – Financial Service Hồ Chí Minh Dưới 20,9 Tr VND 12-02-2018
Marketing Executive - Financial Service Hồ Chí Minh Dưới 20,9 Tr VND 12-02-2018
Sales Engineer Hồ Chí Minh Cạnh tranh 12-02-2018
Production Management Candidate Hồ Chí Minh 11 Tr - 33 Tr VND 12-02-2018
HR General Manager Hà Nội 55 Tr - 88 Tr VND 11-02-2018
Compliance and Internal Control Program Executive – Insurance Hà Nội Cạnh tranh 11-02-2018
Motor Claims Executive – Insurance Hồ Chí Minh Cạnh tranh 11-02-2018
Technical Advisor Hồ Chí Minh Trên 22 Tr VND 10-02-2018
Sales Staff – Construction Hà Nội 9 Tr - 10 Tr VND 10-02-2018
Assistant Manager (Legal) – Manufacturing Bắc Ninh Dưới 55 Tr VND 10-02-2018
Legal Assistant Manager Hồ Chí Minh Dưới 55 Tr VND 10-02-2018
Legal Advisor Hồ Chí Minh Cạnh tranh 10-02-2018
IT Solution Sales Executive – Account Manager Hà Nội 17,6 Tr - 19,8 Tr VND 10-02-2018
Japanese Speaking – Mold Designer – Manufacturing Hải Dương 11 Tr - 26,4 Tr VND 08-02-2018
ITPS Senior Sales Consultant Hồ Chí Minh Cạnh tranh 08-02-2018
Japanese Speaking – Mold Engineer – Manufacturing Hải Dương 11 Tr - 33 Tr VND 08-02-2018
Business Development Manager Hà Nội Cạnh tranh 08-02-2018
Production Engineer – Manufacturing Hà Nội 8,8 Tr - 11 Tr VND 08-02-2018
Leasing Executive – Services Hà Nội 12 Tr - 18 Tr VND 08-02-2018
Marketing Staff – Education Hồ Chí Minh Trên 15,4 Tr VND 08-02-2018
Mechanic Support Engineer – Machinery Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 07-02-2018
Maintenance Engineer – Manufacturing Hà Nội 9,9 Tr - 13,2 Tr VND 07-02-2018
QC – ISO Leader – Manufacturing Hưng Yên 9,9 Tr - 15,4 Tr VND 07-02-2018
Diecasting Engineer – Manufacturing Hà Nội 11 Tr - 17,6 Tr VND 07-02-2018
Painting Division Leader – Manufacturing Hưng Yên 9,9 Tr - 15,4 Tr VND 07-02-2018
ERP System Engineer Hà Nội 13,2 Tr - 19,8 Tr VND 04-02-2018
Game Planner Hồ Chí Minh Dưới 22 Tr VND 04-02-2018
Japanese Speaking - BSE- IT Hồ Chí Minh 33 Tr - 44 Tr VND 04-02-2018
Sales Manager Hồ Chí Minh Cạnh tranh 04-02-2018
Japanese Speaking QC Leader Hà Nội 17,6 Tr - 22 Tr VND 04-02-2018
Java Developer Hồ Chí Minh Trên 17,6 Tr VND 04-02-2018
Japanese Speaking – Assistant to Chief Representative Hồ Chí Minh Cạnh tranh 04-02-2018
Technical Outbound Sales Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 22 Tr VND 04-02-2018
Recruitment Consultant in Hanoi Hà Nội 8 Tr - 17 Tr VND 03-02-2018
Office Manager Hà Nội 22 Tr - 44 Tr VND 03-02-2018
Japanese Speaking – Interpreter Hà Nội 13,2 Tr - 19,8 Tr VND 03-02-2018
HVAC Engineer - Manufacturing Hà Nội 13,2 Tr - 19,8 Tr VND 03-02-2018
Sales Executive Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đồng Bằng Sông Cửu Long 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 03-02-2018
Deputy Sales Manager – Trading Hà Nội 33 Tr - 44 Tr VND 03-02-2018
Japanese Speaking – IT System Hà Nội 11 Tr - 22 Tr VND 03-02-2018
HR – Administration Staff – Services Hà Nội 11 Tr - 16,5 Tr VND 03-02-2018
Accounting Staff – Services Hà Nội 8,8 Tr - 11 Tr VND 03-02-2018
Sales Staff - Trading Hà Nội 11 Tr - 13,2 Tr VND 03-02-2018
Purchasing Manager Hà Nội Dưới 44 Tr VND 31-01-2018
Japanese Speaking – Office Manager Hồ Chí Minh 44 Tr - 55 Tr VND 31-01-2018
Production Manager Bình Dương 22 Tr - 26,4 Tr VND 31-01-2018
Finance Executive Hải Phòng Cạnh tranh 31-01-2018
Accounting and Finance Staff Hải Phòng 7 Tr - 11 Tr VND 31-01-2018
Japanese Speaking – Sales and Marketing Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 33 Tr VND 30-01-2018
Endoscope Sales Leader Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 26,4 Tr VND 30-01-2018
Facility Manager Hà Nội 14,3 Tr - 28,6 Tr VND 30-01-2018
Designed Plating Process Engineer Đồng Nai 15 Tr - 20 Tr VND 30-01-2018
Chinese Speaking - Sales Hà Nội 16,5 Tr - 19,8 Tr VND 30-01-2018
Trucking Supervisor Hồ Chí Minh 14 Tr - 17 Tr VND 30-01-2018
Chinese Speaking – Steel Sales Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 22 Tr VND 30-01-2018
Accounting Manager – Manufacturing Hà Nội 22 Tr - 33 Tr VND 27-01-2018
Japanese Speaking – Researcher Hồ Chí Minh 14,3 Tr - 16,5 Tr VND 27-01-2018
Accounting Senior Staff Hà Nội 7,7 Tr - 12,5 Tr VND 27-01-2018
Accounting Supervisor Hà Nội Cạnh tranh 27-01-2018
Purchasing Hà Nội 22 Tr - 33 Tr VND 27-01-2018
Department Manager (Lady Fashion) Hồ Chí Minh 11 Tr - 13 Tr VND 23-01-2018
Japanese Speaking – General Assistant Hồ Chí Minh 22 Tr - 26,4 Tr VND 23-01-2018
Production Assistant Manager Hưng Yên 11 Tr - 19,8 Tr VND 22-01-2018
QC/QA Leader Hà Nội 13,2 Tr - 22 Tr VND 22-01-2018
Tax Consultant Hà Nội Cạnh tranh 21-01-2018
QA/QC Manager/Supervisor Hà Nội Dưới 30,8 Tr VND 21-01-2018
Sales Executive Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 33 Tr VND 21-01-2018
Law Consultant Hà Nội Cạnh tranh 21-01-2018
General Accountant (Must Have Chief Accounting Certificate) Hà Nội 15,4 Tr - 22 Tr VND 21-01-2018
M&E Engineer Đồng Nai 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 21-01-2018
Music Education Project Coordinator Hồ Chí Minh 10 Tr - 25 Tr VND 21-01-2018
Chief Sales Hồ Chí Minh Dưới 19,8 Tr VND 21-01-2018
Go(Golang) Engineer Hồ Chí Minh Dưới 44 Tr VND 21-01-2018
System Analyst (Java Backend) Hồ Chí Minh Dưới 44 Tr VND 21-01-2018
Architecture Hà Nội 44 Tr - 66 Tr VND 21-01-2018
English Speaking Sales Engineer Hà Nội 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 21-01-2018
Electrical Engineer Bình Dương Dưới 22 Tr VND 21-01-2018
Draftsman Đồng Nai 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 21-01-2018

Giới thiệu về công ty

RGF stands for RECRUIT GLOBAL FAMILY, a global brand of Japan's largest recruiting and information service company, Recruit Holdings Co., Ltd.
We created this brand out of our commitment to take on a new challenge to leverage on Recruit Group's more over 50 years of industry experience and business network in Japan, to provide new opportunities to our clients across the region.
RGF HR AGENT takes charge of RGF's business entity in general recruitment services. We provide total human resource services to clients at every stage of staff placement, such as evaluation, remuneration, and staff training. At the same time, we assist job-seekers in various ways to find the right job according to their individual preferences and experiences. Besides our services to assist full-time staff recruitment, we also offer a range of support services for RPO (Recruitment Process Outsourcing) and contract base/temporary recruitment needs.
Our company's status as the Japan's #1 market share holder in human resource, temporary staffing, and job advertisement field makes it possible for us to provide high quality total human resource management services not only in Japan but across the region.
RECRUIT = RGF will continue to take up the challenge to be the #1 recruitment agency in Asia, beyond national boundaries.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: