Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

language
1

Đăng ký nhận email thông báo việc làm để không
bỏ lỡ cơ hội, giúp bạn thăng tiến trong nghề nghiệp.

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Sailing Tower, 111A Pasteur, Ben Nghe Ward

Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

1.031 followers

Việc làm đang tuyển (172)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Chinese Speaking - Purchasing Staff - Manufacturing Hồ Chí Minh 7,7 Tr - 11 Tr VND 29-01-2020
Quality Assurance Staff Hồ Chí Minh 7,7 Tr - 9,9 Tr VND 29-01-2020
Accounting & Tax Consulting Leader Hồ Chí Minh 12,1 Tr - 18,7 Tr VND 29-01-2020
Product Marketing Hà Nội 11,7 Tr - 22,3 Tr VND 29-01-2020
System Engineer (in Hai Phong) Hải Phòng 16,5 Tr - 22 Tr VND 29-01-2020
Sales Staff Hồ Chí Minh 11 Tr - 16,9 Tr VND 29-01-2020
Health Safety and Environment Staff Bình Dương 6,6 Tr - 9,9 Tr VND 29-01-2020
Mechanical Designer Hà Nội 7,0 Tr - 11 Tr VND 29-01-2020
QA Staff Bình Dương 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 29-01-2020
Purchasing Staff Bà Rịa - Vũng Tàu 7,7 Tr - 9,9 Tr VND 28-01-2020
Internal Sales Trainer (MT channel) Hồ Chí Minh 14,3 Tr - 28,6 Tr VND 28-01-2020
Cosmetic Area Sales Supervisor in MT Channel Hồ Chí Minh 22 Tr - 28,6 Tr VND 28-01-2020
General Accountant Hà Nội 9,9 Tr - 10,2 Tr VND 28-01-2020
Sales Đồng Nai 8,8 Tr - 11 Tr VND 28-01-2020
IT Infrastructure Engineer - Home Electronics Hưng Yên 10,6 Tr - 11 Tr VND 28-01-2020
IT System Developer Hưng Yên 10,6 Tr - 11 Tr VND 28-01-2020
Sales Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 17,6 Tr VND 28-01-2020
Kỹ Sư Điện Hà Nội 7 Tr - 8 Tr VND 27-01-2020
Domestic Delivery Manager Hồ Chí Minh 22 Tr - 44 Tr VND 27-01-2020
Product Manager (Power Tools) Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 33 Tr VND 27-01-2020
Maintenance Inspection Engineer Hồ Chí Minh 19,8 Tr - 27,1 Tr VND 27-01-2020
Marketing & Technical Engineer (Cutting Tools) Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 26,4 Tr VND 27-01-2020
Business Administration Coordinator Hồ Chí Minh Cạnh tranh 27-01-2020
General Accountant Hà Nội 11 Tr - 13,2 Tr VND 27-01-2020
Software Developer Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 30,8 Tr VND 27-01-2020
Korean Native - Sales Staff Hồ Chí Minh 55 Tr - 77 Tr VND 27-01-2020
Sales Engineer Bình Dương 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 27-01-2020
Accounting cum Admin Staff Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 33 Tr VND 27-01-2020
Import Export Staff Đồng Nai 9,5 Tr - 15,2 Tr VND 27-01-2020
Area Sales Supervisor Hà Nội 17,6 Tr - 28,6 Tr VND 27-01-2020
Admin Staff (Assistant of Sales) Hà Nội 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 27-01-2020
Logistics Staff Hồ Chí Minh 11 Tr - 15,4 Tr VND 27-01-2020
Sales Engineer Hà Nội 13,2 Tr - 22 Tr VND 27-01-2020
Sales Staff in Bac Ninh Bắc Ninh 13,2 Tr - 24,2 Tr VND 27-01-2020
Security Engineers Hà Nội 13,2 Tr - 22 Tr VND 26-01-2020
Cost Estimation Staff Hà Nội 8,8 Tr - 11 Tr VND 26-01-2020
System Engineer Hà Nội 16,5 Tr - 22 Tr VND 26-01-2020
Sales Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 22 Tr VND 26-01-2020
Lawyer Hồ Chí Minh 33 Tr - 66 Tr VND 26-01-2020
Video Creator (Website) Bà Rịa - Vũng Tàu 7,7 Tr - 9,9 Tr VND 25-01-2020
Back-end Engineer Hà Nội 11 Tr - 26,4 Tr VND 24-01-2020
Sales Hồ Chí Minh 22 Tr - 66 Tr VND 24-01-2020
Sales Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 30,8 Tr VND 23-01-2020
Logistics Staff Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 23-01-2020
Substation Operator Staff Hồ Chí Minh 22,0 Tr - 26,4 Tr VND 23-01-2020
Executive (Non-marine) / Claims Division Hồ Chí Minh 6,6 Tr - 13,2 Tr VND 23-01-2020
Accounting Staff Đồng Nai 7,6 Tr - 9,5 Tr VND 23-01-2020
Strategy Consultant Hồ Chí Minh 9,9 Tr - 18,7 Tr VND 22-01-2020
Service Engineer Hà Nội 9,9 Tr - 10,3 Tr VND 22-01-2020
Senior/ Junior PHP Ruby Developer Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 26,4 Tr VND 22-01-2020
Purchasing Section Manager Hà Nội 22 Tr - 28,6 Tr VND 21-01-2020
Sales Manager (Manufacture) Hà Nội 22 Tr - 28,6 Tr VND 21-01-2020
Sales Staff Hà Nội 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 21-01-2020
Chinese or Korean Speaking Sales Hồ Chí Minh 11 Tr - 22 Tr VND 21-01-2020
SAP-Production Planning Consultant Hồ Chí Minh 22 Tr - 44 Tr VND 21-01-2020
Field Sales Manager Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 28,6 Tr VND 21-01-2020
Manager of Architectural Design Department Hồ Chí Minh 24,2 Tr - 39,6 Tr VND 21-01-2020
Sales Manager Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 26,4 Tr VND 20-01-2020
Sales Admin Hồ Chí Minh 7,5 Tr - 9,5 Tr VND 20-01-2020
Service Engineer Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 14,3 Tr VND 20-01-2020
Sales Hồ Chí Minh 11 Tr - 15,4 Tr VND 20-01-2020
Branch Manager Hồ Chí Minh 30,8 Tr - 39,6 Tr VND 20-01-2020
Production Control Hưng Yên 7,7 Tr - 10,6 Tr VND 20-01-2020
Technical Support Assistant Manager Hà Nội 17,6 Tr - 33 Tr VND 20-01-2020
Junior PHP Developer Hồ Chí Minh 11 Tr - 14,3 Tr VND 20-01-2020
Maintenance Manager Lâm Đồng 11 Tr - 15,4 Tr VND 19-01-2020
Business Development Hồ Chí Minh 66 Tr - 110 Tr VND 19-01-2020
Electrical Engineer Hà Nội 13,2 Tr - 22 Tr VND 19-01-2020
Customer Service - Air Export Department Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 11 Tr VND 19-01-2020
Sales Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 22 Tr VND 19-01-2020
Legal Consultant Manager Hồ Chí Minh 26,4 Tr - 33 Tr VND 18-01-2020
Front End Developer Hồ Chí Minh 11 Tr - 15,4 Tr VND 18-01-2020
CAD/CAM Software Sales Executive Hà Nội 15,4 Tr - 19,8 Tr VND 18-01-2020
Purchasing Staff (Interior) Hà Nội 8,8 Tr - 14,3 Tr VND 18-01-2020
Production and Quality Control Long An 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 18-01-2020
Javascript (Vuejs) PM/Developer Hồ Chí Minh 11 Tr - 39,6 Tr VND 18-01-2020
Junior Architectural Designer Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 39,6 Tr VND 18-01-2020
Recruitment Consultant in Hanoi Hà Nội 8,8 Tr - 15,4 Tr VND 18-01-2020
Software Engineer Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 33 Tr VND 18-01-2020
Developer Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 18,7 Tr VND 17-01-2020
Chief Accountant Hải Phòng 26,4 Tr - 44 Tr VND 17-01-2020
HR Staff Hải Phòng 8,8 Tr - 11 Tr VND 17-01-2020
Mechanical Engineer Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 22 Tr VND 17-01-2020
HR Manager Hải Phòng 18,7 Tr - 24,2 Tr VND 17-01-2020
Electrical Engineer Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 22 Tr VND 16-01-2020
CRM Production Manager Bình Dương 44 Tr - 55 Tr VND 16-01-2020
Import – Export Deputy Manager Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 22 Tr VND 16-01-2020
Accounting Assistant Manager Hà Nội 22 Tr - 30,8 Tr VND 16-01-2020
Sales Assistant - Chemicals Department Hồ Chí Minh 11 Tr - 14,3 Tr VND 16-01-2020
Electrical Engineer (Automation) Hà Nội 15,4 Tr - 26,4 Tr VND 15-01-2020
Sales Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 15-01-2020
HSE Staff Hà Nam 11 Tr - 17,6 Tr VND 15-01-2020
Purchasing Staff Hà Nam 11 Tr - 17,6 Tr VND 15-01-2020
Construction Site Management staff Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 16,5 Tr VND 15-01-2020
M&E (Mechanical&Electrical) Engineer Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 16,5 Tr VND 15-01-2020
Supervisor of QA/QC Đồng Nai 12,1 Tr - 13,4 Tr VND 15-01-2020
Production Control Manager Hà Nội 14,3 Tr - 23,1 Tr VND 14-01-2020
Kỹ Sư Khuôn Đúc Hà Nội 11 Tr - 15 Tr VND 14-01-2020
Production Engineer Hưng Yên 7,6 Tr - 13 Tr VND 14-01-2020
Maintenance Engineer Hưng Yên 7,6 Tr - 13 Tr VND 14-01-2020
Mechanical Supervisor Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 13-01-2020
Chief Accountant Hà Nam 22 Tr - 33 Tr VND 13-01-2020
Accounting and GA Assistant - Trading (Steel) Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 18,7 Tr VND 13-01-2020
Japanese Speaking - Production Manager - Manufacturing Hà Nội 44 Tr - 59,4 Tr VND 13-01-2020
Mechanical QA/QC Engineer Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 28,6 Tr VND 13-01-2020
Site Manager Hồ Chí Minh 26,4 Tr - 33 Tr VND 13-01-2020
Senior Graphic Designer Hồ Chí Minh 22 Tr - 28,6 Tr VND 13-01-2020
Nhân Viên Quản Lý Kế Hoạch Sản Xuất Hà Nội 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 12-01-2020
NET Developer Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 26,4 Tr VND 12-01-2020
QC Leader Hồ Chí Minh 22 Tr - 30,8 Tr VND 12-01-2020
SEO & Content Team Leader Hà Nội 22 Tr - 33 Tr VND 12-01-2020
Director of Business System Management Hồ Chí Minh 33 Tr - 44 Tr VND 12-01-2020
Deputy General Director of Project Management Division Hồ Chí Minh 88 Tr - 110 Tr VND 12-01-2020
Sewing factory Manager Bình Dương 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 11-01-2020
QAQC Manager Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 26,4 Tr VND 11-01-2020
Quality Assurance (QA) Supervisor Hưng Yên 17,6 Tr - 22 Tr VND 11-01-2020
Maintenance Electrical Technician Hải Phòng 9,0 Tr - 12,0 Tr VND 11-01-2020
PHP Developer Hà Nội 22 Tr - 28,6 Tr VND 11-01-2020
IT Staff Đồng Nai 7,7 Tr - 11 Tr VND 11-01-2020
Health Safety and Environment Executive Đồng Nai 14,3 Tr - 18,9 Tr VND 11-01-2020
Manager of Risk Management Hồ Chí Minh 33 Tr - 55 Tr VND 11-01-2020
Import - Export Leader Đồng Nai 7,7 Tr - 16,9 Tr VND 11-01-2020
Production Planning Manager Hồ Chí Minh 22 Tr - 44 Tr VND 11-01-2020
Sales Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 22 Tr VND 11-01-2020
Pattern Maker Hồ Chí Minh Cạnh tranh 11-01-2020
Mechanical Design Staff Hồ Chí Minh 6,6 Tr - 13,2 Tr VND 11-01-2020
QA Leader Bình Dương 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 11-01-2020
Sales Bình Dương 9,5 Tr - 11,4 Tr VND 11-01-2020
Design and Verification Staff (Hardware) Hồ Chí Minh 33 Tr - 44 Tr VND 09-01-2020
Product Development Hồ Chí Minh 11 Tr - 22 Tr VND 09-01-2020
Senior Sales Executive (Truck Tire) Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 22 Tr VND 09-01-2020
Accounting Staff Hà Nội 17,6 Tr - 22 Tr VND 09-01-2020
Import-export staff of Production Control Đồng Nai 12,1 Tr - 13,4 Tr VND 09-01-2020
ERP Consultant Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 08-01-2020
Business Development Manager Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 08-01-2020
Engineering Solution Manager Hồ Chí Minh 33 Tr - 55 Tr VND 08-01-2020
Business Development Executive Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 08-01-2020
Chinese or Taiwanese Sales Engineer in PnomPhenh Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 08-01-2020
Sales & Marketing Executive Bình Dương 18,9 Tr - 24,2 Tr VND 08-01-2020
Electrical Engineer (PLC) Bắc Ninh 13,2 Tr - 19,8 Tr VND 08-01-2020
Assistant Merchandiser Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 17,6 Tr VND 07-01-2020
QA Manager Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 26,4 Tr VND 06-01-2020
Sales Engineer Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 22 Tr VND 06-01-2020
GA Staff Cum Canteen Manager Hà Nội 13,2 Tr - 14,3 Tr VND 06-01-2020
Plastic Injection Molding Engineer Hải Phòng 13,2 Tr - 16,1 Tr VND 06-01-2020
Sales Engineer Hà Nội 11 Tr - 22 Tr VND 06-01-2020
Digital Marketing Executive Hà Nội 11 Tr - 22 Tr VND 06-01-2020
Sales Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 15,4 Tr VND 06-01-2020
Purchasing Manager Bắc Ninh 22 Tr - 33 Tr VND 05-01-2020
Senior Engineer Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 19,8 Tr VND 05-01-2020
Assistant Manager of the E-Commerce Project Hà Nội 11 Tr - 13,2 Tr VND 05-01-2020
Business Analyst Bình Dương 18,9 Tr - 28,6 Tr VND 05-01-2020
Customer Service Leader Bình Dương 22 Tr - 28,6 Tr VND 05-01-2020
Audit Senior Associate Hà Nội 10,5 Tr - 19,5 Tr VND 05-01-2020
Carding Technical Manager Hưng Yên 33 Tr - 55 Tr VND 04-01-2020
Sales staff (Credit) Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 15,4 Tr VND 04-01-2020
Marketing Senior Manager Hồ Chí Minh 44 Tr - 55 Tr VND 04-01-2020
Operation Manager Hải Phòng 13,2 Tr - 22 Tr VND 04-01-2020
Component Project Deputy Manager Hồ Chí Minh 33 Tr - 44 Tr VND 03-01-2020
Human Resource Staff Hà Nội 17,2 Tr - 23,9 Tr VND 03-01-2020
Account Executive Hồ Chí Minh 14,3 Tr - 22 Tr VND 03-01-2020
Customer Support for Travel Department Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 03-01-2020
Sales Bình Dương 9,5 Tr - 11,4 Tr VND 03-01-2020
Sales Assistant Hồ Chí Minh 12,1 Tr - 12,1 Tr VND 02-01-2020
Kỹ sư khuôn dập Hà Nội 7,7 Tr - 18,9 Tr VND 02-01-2020
Nursing Staff Hồ Chí Minh 7,7 Tr - 8,8 Tr VND 02-01-2020
IT Network Staff Đồng Nai 11 Tr - 19,8 Tr VND 02-01-2020
Sales Out Staff in Hai Phong Hải Phòng 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 01-01-2020
Production Line Staff Hải Phòng 9,5 Tr - 12,3 Tr VND 01-01-2020
Senior R&D Engineer Hồ Chí Minh 11 Tr - 14,3 Tr VND 01-01-2020
Engineer Đồng Nai 8,8 Tr - 16,5 Tr VND 01-01-2020
Domestic Delivery Manager Hà Nội 22 Tr - 44 Tr VND 01-01-2020

Giới thiệu về công ty

RGF stands for RECRUIT GLOBAL FAMILY, a global brand of Japan's largest recruiting and information service company, Recruit Holdings Co., Ltd.
We created this brand out of our commitment to take on a new challenge to leverage on Recruit Group's more over 50 years of industry experience and business network in Japan, to provide new opportunities to our clients across the region.
RGF HR AGENT takes charge of RGF's business entity in general recruitment services. We provide total human resource services to clients at every stage of staff placement, such as evaluation, remuneration, and staff training. At the same time, we assist job-seekers in various ways to find the right job according to their individual preferences and experiences. Besides our services to assist full-time staff recruitment, we also offer a range of support services for RPO (Recruitment Process Outsourcing) and contract base/temporary recruitment needs.
Our company's status as the Japan's #1 market share holder in human resource, temporary staffing, and job advertisement field makes it possible for us to provide high quality total human resource management services not only in Japan but across the region.
RECRUIT = RGF will continue to take up the challenge to be the #1 recruitment agency in Asia, beyond national boundaries.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: