San Miguel Brewery Vietnam

Địa điểm: 180 Nguyễn Văn Trỗi, phường 08, quận Phú Nhuận

Qui mô công ty: 200-500

Việc làm đang tuyển

Hiện tại công ty chưa có tuyển dụng mới. Hãy Follow công ty để nhận được những thông báo việc làm bằng email khi có tuyển dụng mới.

Giới thiệu về công ty

San Miguel Brewery Vietnam is a member of San Miguel Brewing International Ltd - the largest Beverage, Food and Packaging Conglomerate in the South East Asia. San Miguel has 12 breweries in Asia and exports its products to 33 countries including Singapore, Malaysia, Cambodia, Saudi Arabia and regions such as Latin America, North America and South America. Established in November 1994, San Miguel Brewery Vietnam has one factory in Khanh Hoa, producing famous beer products such as San Miguel Pale Pilsen, San Miguel Draft Beer, Dzo and Bock Beer.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: