SES VN

SES VN

Địa điểm

KCN Hoa Phu


Thông tin công ty

Việc làm đang tuyển

LCT Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Vĩnh Long

LCT Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Vĩnh Long

Giới thiệu về công ty

US-based manufacturing and Sales company, specializing in the automotive service tools sector for the US markets.
Feedback