Shynh Group

Shynh Group

Địa điểm

79 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, Quận 1, HCM


Thông tin công ty

Việc làm đang tuyển

Shynh Group

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Shynh Group

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Shynh Group

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Shynh Group

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Hà Nội

Shynh Group

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Shynh Group

$ 18 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Giới thiệu về công ty

Shynh Group gồm các công ty thành viên Shynh House, Shynh Beauty
Feedback