Sino-Pacific Construction Consultancy Co., Ltd. (SPCC)

Địa điểm: 7th Floor, Lawrence S.Ting Building, 801 Nguyen Van Linh Parkway, Tan Phu Ward, District 7

Qui mô công ty: 700Loại hình hoạt động: 100% vốn nước ngoàiWebsite: www.spcc.com.vn

Việc làm đang tuyển

Hiện tại công ty chưa có tuyển dụng mới. Hãy Follow công ty để nhận được những thông báo việc làm bằng email khi có tuyển dụng mới.

Giới thiệu về công ty

Sino- Pacific Construction CONSULTANCY Co., LTD.

7th Floor, 801 Nguyen Van Linh Parkway, Tan Phu Ward, Dist 7, HCMC

SPCC is a 100% foreign invested company, with more than 15 years of consultancy services in design, project management, the supply of construction material and traffic project construction in Vietnam.

Our principle projects have included the Nguyen Van Linh Parkway, Tan Thuan Export Processing Zone, Hiep Phuoc Power Plant, the Phu My Hung city centre (New Urban Area) of Sky Garden I, II & III, the Saigon Exhibition and Convention Centre (SECC) and the Crescent (waterfront complex and shopping mall)...

The company currently numbers more than 700 employees.

http://www.spcc.com.vn

Company Size: 500-999

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: