Sơn Kim Retail

Sơn Kim Retail

Địa điểm

106 Nguyễn Giản Thanh, Quận 10


Thông tin công ty

Việc làm đang tuyển

Công ty TNHH Thực Phẩm và Đồ Uống Sơn Kim

$ 15 Tr - 18 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Sơn Kim Retail

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Thực Phẩm và Đồ Uống Sơn Kim

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Sơn Kim Retail

$ 12 Tr - 16 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Sơn Kim Retail

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Thực Phẩm và Đồ Uống Sơn Kim

$ 20 Tr - 25 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Giới thiệu về công ty

Sơn Kim Retail là một trong những công ty con thuộc sở hữu của Sơn Kim Group, chịu trách nhiệm về lĩnh vực bán lẻ tại thị trường Việt Nam.

Feedback