TẠP CHÍ DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP
TẠP CHÍ DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP

TẠP CHÍ DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP

Địa điểm

Số 9 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội


Thông tin công ty
  • Loại hình hoạt động: Cá nhân
  • Website: https://diendandoanhnghiep.vn/
43 followers

Giới thiệu về công ty

Cơ quan của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) , tiếng nói của cộng đồng Doanh nghiệp và Doanh nhân Việt Nam

Tạp chí Diễn Đàn Doanh Nghiệp là nơi:

_ Chia sẻ những thông tin thời sự cập nhật và cần thiết cho bạn đọc về tình hình kinh tế, chính trị - xã hội, khoa học kĩ thuật, Văn hóa,... liên quan mật thiết tới giới doanh nghiệp & doanh nhân Việt Nam và Thế giới.

_ Chia sẻ thông tin về các sự kiện kinh tế lớn nói riêng và những mặt khác nói chung do VCCI, Tạp chí Diễn Đàn Doanh Nghiệp và các bên liên quan tổ chức

_ Lắng nghe những phản hồi thiết thực từ công chúng

 

Feedback