TOKIN Electronics (Vietnam) Co., Ltd.

TOKIN Electronics (Vietnam) Co., Ltd.

Địa điểm

Lô A5-A6 Khu công nghiệp Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 1200 - 1500
  • Loại hình hoạt động: 100% vốn nước ngoài
113 followers

Việc làm đang tuyển

(Mới)

Công ty TNHH TOKIN Electronics (Vietnam)

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai
(Mới)

Công ty TNHH TOKIN Electronics (Vietnam)

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai
(Mới)

Công Ty TNHH TOKIN Electronics (Vietnam)

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

TOKIN Electronics (Vietnam) Co., Ltd.

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Công Ty TNHH TOKIN Electronics (Vietnam)

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Giới thiệu về công ty

TOKIN Vietnam - a subsidiary of TOKIN Corporation (Japan), was established on Feb 14th, 1997. The company produces EMC coils in 1997 and supplies the products to the worldwide electronics and electrical equipment industry.

Address: Lot A5-A6, Long Binh Techno Park (LOTECO) EPZ, Long Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

Feedback